Universitetskollegium

Medlemmar i universitetskollegiet

Universitetskollegiet har 18 medlemmar, som representerar de olika personalgrupperna inom högskolan samt studenterna. Nuvarande mandatperiod är 1.1.2022-31.12.2023. Till kollegiets uppgifter hör  att utse de externa styrelsemedlemmarna, besluta om styrelsens storlek och sammansättning, välja högskolans revisorer samt det akademiska rådet. Till kollegiets uppgifter hör också att fastställa universitetets bokslut och verksamhetsberättelse samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och rektor.

Protokoll kan beställas av kollegiets sekreterare helena.strandell@hanken.fi eller rektors sekreterare emma.kirkpatrick@hanken.fi.

Medlemmarna i universitetskollegiet

Grupp 1 professorer
Medlem Suppleant
Nari Lee Kim Ittonen
Petri Mäntysaari Peter Björk
Rune Stenbacka (ordf.) Ari Hyytinen
Kristina Heinonen Eva Liljeblom
Gyöngi Kovács Denise Salin
Anders Löflund Benjamin Maury
Grupp 2 Lärare, forskare samt övrig personal
Medlem Suppleant
Åke Finne Marit Nilsson-Väre
Nikodemus Solitander Mari Huvitus
Emilia Vähämaa Anna Aminoff
Katri Nousiainen Helleke Heikkinen
 
Medlem Suppleant
Tove Ahlskog-Pursiainen Johanna Lepola
Tommy Nilsson Heidi Sten
Grupp 3: Studenter
Medlem Suppleant
Nicole Gustafsson Emilia Winqvist
Ida Havunta Nea Olsson
Ville Ruokonen Louisa Lindbäck
Rebecca Laaksonen Axel Anderson
Tobias Holmberg Jiri Wrangel
Emilia Sparf Felix Anderson