Universitetskollegium

Medlemmar i universitetskollegiet

Universitetskollegiet har 18 medlemmar, som representerar de olika personalgrupperna inom högskolan samt studenterna. Nuvarande mandatperiod är 1.1.2019-31.12.2021. Till kollegiets uppgifter hör bland annat att utse de externa styrelsemedlemmarna, högskolans revisorer samt de akademiska råden.

Protokoll kan beställas av kollegiets sekreterare helena.strandell@hanken.fi eller rektors sekreterare camilla.segercrantz@hanken.fi.

Medlemmarna i universitetskollegiet

Medlem (suppleant)

Professorer

Eva Liljeblom (David Grant)                                      

Petri Mäntysaari (Peter Björk)                                   

Rune Stenbacka (Veronica Liljander)                                      

Anders Löflund (Mats Ehrnrooth)                                        

Nari Lee ( Petra Sund-Norrgård)                               

Gyöngyi Kovács (Denise Salin)                                                                       

Övriga lärare och forskare samt övrig personal

Marit Nilsson-Väre (Marina Bergström)     

Åke Finne (Martti Mäkinen)

Nikodemus Solitander (Pia Polsa)       

Virpi Sorsa ( Eva Ström)

Heidi Sten (Marianne Dube)

Tommy Nilsson (Kicka Lindroos)                                             

Studerande

Filip Styrström (Henna Konsti)

Julius Tallqvist viceordf. (Eliott Tallqvist) 

Christian Nygård (Ellen Wulff)

Alexandrine Lindstedt (Alina Anderson) 

Christoffer Backlund (Ida Söderback) Vasa

Lina Svensson (Erika Storfors) Vasa