Universitetskollegium

Medlemmar i universitetskollegiet

Universitetskollegiet har 18 medlemmar, som representerar de olika personalgrupperna inom högskolan samt studenterna. Mandatperioden är 1.1.2019-31.12.2021. Universitetskollegiets medlemmar representerar de olika personalgrupperna inom högskolan samt studenterna. Till kollegiets uppgifter hör bland annat att utse de externa styrelsemedlemmarna, högskolans revisorer samt akademiska rådet. Protokoll kan beställas av kollegiets sekreterare helena.strandell@hanken.fi eller rektors sekreterare camilla.segercrantz@hanken.fi .

Medlemmarna i universitetskollegiet

Medlem (suppleant)

     
  Rune Stenbacka (Veronica Liljander)     
   
 
 
           
         
     
 
 
   
           
   
     
  Christian Nygård (Ellen Wulff)