Universitetskollegiet

Medlemmar i universitetskollegiet

Universitetskollegiet har 18 medlemmar, som representerar de olika personalgrupperna inom högskolan samt studenterna. Nuvarande mandatperiod är 1.1.2024-31.12.2026. Till kollegiets uppgifter hör  att utse de externa styrelsemedlemmarna, besluta om styrelsens storlek och sammansättning, välja högskolans revisorer samt det akademiska rådet. Till kollegiets uppgifter hör också att fastställa universitetets bokslut och verksamhetsberättelse samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och rektor.

Protokoll kan beställas av kollegiets sekreterare helena.strandell@hanken.fi eller rektors assistent emma.kirkpatrick@hanken.fi.

Medlemmarna i universitetskollegiet

Grupp 1 professorer
Medlem Suppleant
Rune Stenbacka Frank den Hond
Jaakko Aspara Anders Löflund
Johanna Gummerus Janne Tienari
Petri Mäntysaari  Peter Björk
Kim Ittonen Matti Kukkonen
Kristina Heinonen Nari Lee
Grupp 2 Lärare, forskare samt övrig personal
Medlem Suppleant
Dennis Sundvik Martti Mäkinen
Man Yang Mikael Öhman
Åke Finne Pia Polsa
Sickan Åberg Mari Huvitus
 
Medlem Suppleant
Linda Martelius Sirpa Aalto
Tommy Nilsson Kieto Mahaniah
Grupp 3: Studenter
Medlem Suppleant
Ville Ruokonen Linn Palmgren
Emilia Öfverström Jonatan Stenberg
Anton Mattsson Jesper Rajakangas
Ida Havunta Elias Anttila
Tobias Holmberg Lina Granlund
Thomas Kaski Jiri Wrangell