Svenska som biämne

Expertkommentar
Kurserna i svenska kan tas separat för sig eller som ett helt biämne. Biämnet i Svensk affärskommunikation är uppbyggt av kurser som ger dig grunder för en god kommunikation i ditt yrkesliv! På denna sida hittar du mer information om biämnet i svenska.

 

Studera svenska som biämne!

Biämnet i Svensk affärskommunikation (25 SP) är uppbyggt av kurser i olika delområden inom professionell affärskommunikation. Du kan välja mellan att avlägga enstaka kurser inom Svensk affärskommunikation eller ett helt biämne på 25 SP.

 

Bämnesstudier i Svensk affärskommunikation

För examensstuderande vid Hanken

Kurserna i svenska kan tas separat för sig eller som ett helt biämne som kan tas både på kandidat- och magisternivå. För en del kurser finns det rekommenderade förhandskrav och en del kurser är avsedda för endast examensstuderande vid Hanken.

Kurspoolen för biämnet består dels av två obligatoriska kurser, skriftlig kommunikation och muntlig kommunikation, som också är obligatoriska inom din examen på Hanken, dels av valbara kurser. Alla kurser inom biämnet Svensk affärskommunikation kan tas av studenter både i Helsingfors och Vasa.

 

För externa målgrupper

De flesta kurser är öppna också för studenter med JOO-avtal och studenter från öppna universitetet. Studenter från övriga högskolor än Hanken kan ansöka om rätt att ta enskilda kurser via en elektronisk blankett. Opens in new window

 

Kursutbud för Svensk affärskommunikation som biämne

Alla kurser i kursutbudet som öppnar sig under rullgardinen nedan kan ingå i biämnet “Svensk affärskommunikation”. Biämneshelheten består av 25 SP. För kursbeskrivningar, se svenska huvudsidan.

 

Kurser som kan bilda en biämneshelhet i svenska:

5642-1(-V) Svenska som modersmål: Muntlig kommunikation (Helsingfors – Vasa) (2 SP) eller

5643-1(-V) Svenska som andraspråk: Muntlig kommunikation (Helsingfors – Vasa) (2 SP)

5642-2(-V) Svenska som modersmål: Skriftlig kommunikation (Helsingfors – Vasa) (4 SP) eller

5643-2(-V) Svenska som andraspråk: Skriftlig kommunikation (Helsingfors – Vasa) (4 SP)

5628-E Vetenskapligt skrivande på kandidatnivå (Helsingfors – Vasa) (2 SP)

5655-E Vetenskaplig kommunikation för ekonomer (Helsingfors – Vasa) (5 SP)

5625-E Litteraturkurs i svenska: Ekonomi och affärer i böckernas värld (Helsingfors – Vasa) (4 SP)

5629-E Övertyga din publik (Helsingfors – Vasa) (4 SP)

5654-E Professionellt skrivande (Helsingfors – Vasa) (2 SP)

5652-E Affärskulturer i kontakt (Helsingfors – Vasa) (4 SP)

5647-E Översättning av affärstexter (Helsingfors – Vasa) (3 SP)

5658-E Skriv reklam för Sverige på svenskars vis (Helsingfors – Vasa) (5 SP)

5650 Mötesteknik - Kokoustekniikka (Helsingfors – Vasa) (3 SP)

 

 

Biämnet Minor in the national languages of Finland

Utöver biämnet "Svensk affärskommunikation" som utgörs av kurser på 25 SP från kursutbudet ovan, finns även en annan biämneshelhet som kallas "Minor in the national languages of Finland". Biämnet i Finlands nationalspråk är i första hand avsett för internationella magisterstuderande vid Hanken, men alla kurser i svenska som främmande språk kan också läsas separat och även av andra än magisterstuderande. Läs mer om biämnet här.

 

Kontaktpersoner

För vidare information om biämnet Svensk affärskommunikation, vänligen kontakta ämneskoordinator och ämnesansvarig i svenska Marina Bergström.

För vidare information om biämnet Minor in the national languages of Finland, vänligen kontakta Katja Peltola.

 

Marina Bergström – Universitetslärare, ämneskoordinator och ämnesansvarig i svenska

Katja Peltola – Universitetslärare, svenska som främmande språk / Swedish as a foreign language