Svenska som biämne

Expertkommentar
Kurserna i svenska kan tas separat för sig eller som ett helt biämne. Biämnet i svensk affärskommunikation är uppbyggt av kurser som ger dig grunder för en god kommunikation i ditt yrkesliv! På denna sida hittar du mer information om biämnet i svenska.

 

Studera svenska som biämne!

Biämnet i Svensk affärskommunikation (25 SP) är uppbyggt av kurser i olika delområden inom professionell affärskommunikation. Du kan välja mellan att avlägga enstaka kurser inom svensk affärskommunikation eller ett helt biämne på 25 SP.

 

Bämnesstudier i svensk affärskommunikation

För examensstuderande vid Hanken

Kurserna i svenska kan tas separat för sig eller som ett helt biämne som kan tas både på kandidat- och magisternivå. För en del kurser finns det rekommenderade förhandskrav och en del kurser är avsedda för endast examensstuderande vid Hanken.

Kurspoolen för biämnet består dels av två obligatoriska kurser, skriftlig kommunikation och muntlig kommunikation, som också är obligatoriska inom din examen på Hanken, dels av valbara kurser. Alla kurser inom biämnet svensk affärskommunikation kan tas av studenter både i Helsingfors och Vasa.

 

För externa målgrupper

De flesta kurser är öppna också för studenter med JOO-avtal och studenter från öppna universitetet. Studenter från övriga högskolor än Hanken kan anmäla sig via en elektronisk blankett.

 

Kursutbud för svensk affärskommunikation som biämne

Alla kurser i kursutbudet som öppnar sig under rullgardinen nedan kan ingå i biämnet “svensk affärskommunikation”. Biämneshelheten består av 25 SP.

 

 

Kurser som kan bilda en biämneshelhet i svenska:

5628 Vetenskapligt skrivande på kandidatnivå (2 SP)

Under kursen utvecklar du din förmåga att skriva vetenskaplig text genom att analysera och bearbeta språket, stilen och strukturen i din egen avhandling. Kursen tas parallellt med avhandlingsseminariet och under kursen får du språkhandledning för din avhandling.

 

5655 Vetenskaplig kommunikation för ekonomer (5 SP)

Kursen ger dig de kunskaper som krävs för att skriva vetenskaplig text på svenska och för att presentera vetenskapliga resultat på svenska inom din egen disciplin på magisternivå.

 

5625 Litteraturkurs: Ekonomi och affärer i böckernas värld (4 SP)

Under kursen utvecklar du ditt språk genom att läsa litteratur på svenska och skriva en bokrapport.

 

5629 Övertyga din publik (4 SP)

Kursen övertyga din publik är en fortsättning på kursen i muntlig kommunikation. Under kursen hålls flera presentationer av vilka vissa spelas in. Du arbetar med att analysera tal vilket kräver kunskap om begrepp och analysmetoder.

 

5654 Professionellt skrivande (2 SP)

Kursen i professionellt skrivande ger dig möjlighet att vässa dina kunskaper i olika textgenrer inom affärslivet. På kursen jobbar du främst med texter som är relevanta för ditt yrkesliv.

 

5652 Affärskulturer i kontakt (4 SP)

Under kursen bekantar du dig med affärskulturen i olika länder och i mångkulturella verksamhetsmiljöer och ökar din förståelse för vad som karaktäriserar kommunikationen inom dem. Du skriver kulturellt anpassade texter på svenska och engelska och fördjupar dina insikter i kommunikationsmönster på ett globalt företag eller på en utländsk ort där du vistats under en längre tid till exempel via utbyte.

 

5647 Översättning av affärstexter (3 SP)

Kursen ger en teoretisk och praktisk grund för översättning av ekonomiska texter och texter i affärslivet.

 

5658-E Skriv reklam för Sverige på svenskars vis (5 SP)

Den här kursen fokuserar på affärsinriktat skrivande och på hur du säljer med ord. Du får kännedom om vilken betydelse språkliga formuleringar har och en inblick i hur företag och professionella reklamskribenter skriver marknadstexter för svenskspråkiga kunder. Du jobbar med autentiska företagstexter och lär dig att anpassa texterna efter målmarknaden i Sverige.

 

5650 Mötesteknik - Kokoustekniikka (3 SP)

Kursen är en tvåspråkig mötesteknikkurs som förverkligas som ett samarbete mellan finskan och svenskan på Hanken. Under kursen övar du olika mötessituationer och roller i praktiken, observerar olika möten och analyserar dem. Kursen kan väljas som en fritt valbar kurs eller som en kurs inom biämnet i svenska.

 

 

Biämneshelheter

Utöver biämnet "svensk affärskommunikation" som utgörs av kurser på 25 SP från kursutbudet ovan, finns även en annan biämneshelhet som kallas "Minor in the national languages of Finland". Biämnet i Finlands nationalspråk är i första hand avsett för internationella magisterstuderande vid Hanken, men alla kurser i svenska som främmande språk kan också läsas separat och även av andra än magisterstuderanden. Läs mer om biämnet här.

 

Sök-funktionen i Sisu

På den här sidan presenteras sök-funktionen i Sisu och hur den fungerar. Du hittar studieavsnitten i svenska genom att vid filtret Organisation välja ”Svenska, Helsingfors” eller "Svenska, Vasa". Genom att använda sök-funktionen i Sisu kan du självständigt läsa mera om de kurser i svenska som erbjuds.

 

Kontaktpersoner

För vidare information om biämnet svensk affärskommunikation, vänligen kontakta ämnesansvarig i svenska Marina Bergström.

 

Namn

Befattning

E-post

Telefon

Rum

Bergström, Marina

Lektor, Ämnesansvarig

marina.bergstrom@hanken.fi

+358 403521752