Doktorspromotion Hanken

Vart femte år ordnar Hanken en solenn doktorspromotion. Under en högtidlig ceremoni får alla som har avlagt doktorsexamen under de senaste 5 åren sin doktorshatt och ett diplom. Samtidigt promoveras hedersdoktorer som genom vetenskaplig, kulturell eller samhällelig verksamhet har gjort sig förtjänta av titeln hedersdoktor. Nästa doktorspromotion hålls på Hanken 1.11.2024.

 

Hattar under doktorspromotion

Promotionen är en akademisk högtid där doktorer och hedersdoktorer promoveras. Namnet på den högtidliga tillställningen kommer från det latinska verbet promovere: att befordra, främja, upphöja. Det är en av de mest traditionsrika akademiska ceremonierna. Alla som har fått sin doktorshatt under de senaste fem åren får en inbjudan att ta emot sin doktorshatt och ett diplom i en högtidlig ceremoni och får delta i den efterföljande galamiddagen. 

Traditionen med promotion härstammar från medeltiden. Den första promotionen i Finland ägde rum 1643 vid dåvarande Kungliga Akademin i Åbo. För Hankens del är nästa promotion år 2024 den 13:e i ordningen.

Den första promotionen vid Hanken ägde rum år 1953 i samband med invigningen av byggnaden vid Arkadiagatan 22. Då promoverades högskolans första doktor, Axel Grandell. Mellan 1953 och 2019 har högskolan promoverat 312 doktorer samt 64 hedersdoktorer.

Doktorspromotion historik

Hedersdoktorer 2024

Nästa doktorspromotion vid Hanken kommer att äga rum den 1 november 2024. Under evenemanget promoveras hedersdoktorer som genom vetenskaplig, kulturell eller samhällelig verksamhet har gjort sig förtjänta av titeln hedersdoktor.

Hankens styrelse har beslutat att utse nio nya hedersdoktorer vid högskolan:

Hedersdoktorer, akademiska meriter

Roderick Brodie

Professor
University of Auckland, Nya Zeeland

Roderick Brodie

Rochelle Dreyfuss

Professor
New York University, USA

Rochelle Dreyfuss

Lisa Ellram

Professor
Miami University, USA

Lisa Ellram

Thomas Gehrig

Professor
Universität Wien, Österrike

Thomas Gehrig

Dean Shepherd

Professor
Notre Dame University, USA

Dean Shepherd

Hedersdoktorer, samhälleliga meriter

 

Philip Aminoff

Styrelseordförande i Helvar Merca och Helectron

Philip Aminoff

Henrik Andersin

Ordförande Evli Abp

Henrik Andersin

Nicola Clase

Sveriges ambassadör i Finland

Nicola Clase

Marianne Stenius

Professor och rektor emerita, Svenska handelshögskolan

Marianne Stenius

 

Alla hedersdoktorer 1953 - 2019.

En kort video av doktorspromotionen 2019 finns här.

Vid doktorspromotionen promoveras även hedersdoktorer, som genom vetenskaplig, kulturell eller samhällelog verksamhet har gjort sig förtjänta av titeln hedersdoktor.

Under doktorspromotion 2019 promoverades fem hedersdoktorer för vetenskapliga meriter :
 

Mary Jo Bitner

Professor Emeritus of Marketing
Arizona State University

Mary Jo Bitner

Tore Ellingsen

Professor i nationalekonomi
Handelshögskolan i Stockholm

Tore Ellingsen

Martha S. Feldman

Professor of Social Ecology, Political Science, Business, and Sociology
University of California, Irvine

Martha S. Feldman

Bjørn Nybo Jørgensen

Professor of Accounting and Financial Management
London School of Economics

Björn Jorgensen / Hedersdoktor

Seppo Pynnönen

Professor i statistik
Vasa universitet

Sepp Pynnönen

Under doktorspromotion 2019 promoverades fem hedersdoktorer för framgångsrik och långvarig verksamhet inom näringsliv och samhälle:
 

Ilkka Brotherus

Syrelseordförande
Sinituote Ab

Illka Brotherus / Hedersdoktor

Jannica Fagerholm

Verkställande direktör
Signe och Ane Gyllenberg Stiftelse

Jannica Fagerholm

Kersti Kaljulaid

Republiken Estlands president

Kersti Kaljulaid - Estlands President / Hedersdoktor

Kalle Löövi

Direktör för internationell hjälpverksamhet
Finlands Röda Kors

Kalle Löövi / Hedersdoktor

Jan Vapaavuori

Borgmästare Helsingfors stad

Jan Vapaavuori- Borgmästare Helsingfors / Hedersdoktor

Program och video

Doktorspromotionen 25 oktober 2019 i sin helhet kan du se här:

Estlands President Kersti Kaljulaid promoverades till hedersdoktor 25 oktober 2019 in abstentia.

6 februari 2020 tog Presidenten emot sin doktorshatt och diplom på Hanken, i samband med en högtidlig partnerstämma. 

Presidentens promovering 6 februari 2020 kan du se här: