Magisterstudier

business-deal-proposal.jpg
Magisterstudierna i nationalekonomi ordnas i samarbete med Helsinki GSE

Magisterprogrammet i nationalekonomi har två specialiseringsalternativ: en allmän nationalekonomisk inriktning och en nationalekonomisk forskarinriktning. Studieinriktningen anges formellt i studieutdraget i samband med utexamineringen från Hanken.

Båda studieinriktningarna inom det tvååriga programmet erbjuds på engelska i samarbete med Helsinki GSE samarbetsuniversiteten - Aalto Universitetet och Helsingfors Universitet. Båda studieinriktningarna inom programmet omfattar 120 ECTS studiepoäng. Det finns totalt omkring 30 kurser att välja mellan från olika ämnesområden inom nationalekonomi. Mer information om kursutbudet på Helsinki GSE kan hittas på Helsinki GSE:s nätsidor. En beskrivning av examensstrukturen på Hanken hittas under "Magisterexamens struktur och lärandemål".

Studerande som ansöker till Hankens magisterprogram i nationalekonomi eller fortsätter sina magisterstudier efter kandidatexamen, antas automatiskt till den allmänna nationalekonomiska inriktningen. Det finns en skild ansökningsprocess för forskarinriktningen.