Magisterstudier

Magisterstudierna i nationalekonomi ordnas av Helsinki GSE

Magisterprogrammet i nationalekonomi har två specialiseringsalternativ: en allmän nationalekonomisk inriktning och en nationalekonomisk forskarinriktning. Studieinriktningen anges formellt i studieutdraget i samband med utexamineringen från Hanken.

Båda studieinriktningarna inom det tvååriga programmet erbjuds på engelska i samarbete med Helsinki GSE samarbetsuniversiteten - Aalto Universitetet och Helsingfors Universitet. Det finns totalt omkring 30 kurser att välja mellan från olika ämnesområden inom nationalekonomi.

Båda studieinriktningarna omfattar 120 ECTS studiepoäng. Mer information om kursutbudet på Helsinki GSE kan hittas här. En beskrivning av examensstrukturen på Hanken hittas här.

Studerande som ansöker till Hankens magisterprogram i nationalekonomi eller fortsätter sina magisterstudier efter kandidatexamen, antas automatiskt till den allmänna nationalekonomiska inriktningen. Det finns en skild ansökningsprocess för forskarinriktningen.

Den som är intresserad av att söka till forskarinriktningen skall lämna in sin CV och sitt studieutdrag till den ansvariga professorn för nationalekonomi och vid behov ställa upp för en intervju. Tillsammans med övriga professorer vid institutionen avgör den ansvariga professorn om sökandes tidigare studier och kvantitativa färdigheter berättigar honom/henne att fullfölja forskarinriktningen. Endast de studerande som redan har en studierätt till magisterprogrammet på Hanken kan söka till forskarinriktningen.

Kursarbetet inom forskarinriktningen på Helsinki GSE är organiserat så att studerande bör söka till forskarinriktningen redan i augusti, allra senast inom period 1 på hösten.