Inställningar för eduroam

Så här konfigurerar du eduroam så att det fungerar såväl på Hanken som ute i världen.

 

eduroam_200pix.gif

 

Många operativsystem, speciellt på mobila enheter klarar av att konfigurera eduroam automatiskt. Då räcker det med att du ansluter dig till nätet och anger ditt användarnamn i formatet användarnamn@hanken.fi (ex. s123456@hanken.fi) och ditt lösenord till Hanken-användarkontot. 

Andra operativsystem kräver dock mer ingående inställningar och för vissa av dem kan du ladda ner installationsfiler för eduroam med hjälp av eduroam CAT-verktyget.

Hanken-anpassade inställningar kan laddas från adressen https://cat.eduroam.org/?idp=407

Alla operativsystem finns inte ännu tillgängliga i CAT-verktyget, utan då kan man vara tvungen att ange inställningarna manuellt:

Följande inställningar fungerar t.ex. för Android och kan även tillämpas för andra operativsystem:

  • EAP method: PEAP
  • Phase 2 authentication: MSCHAPv2
  • Identity: s123456@hanken.fi  (dvs. ditt användarnamn + @hanken.fi)
  • Anonymous identity: anonymous@hanken.fi (krävs i vissa fall)
  • CA certificate: don't validate
  • Som lösenord anger du lösenordet för ditt Hanken-användarnamn.

 

hanken_eduroam_qr.jpg

QR-koden är en snabblänk till CAT-verktyget