Mentorskap

Hankens mentorskapsprogram

Hankens mentorskapsprogram 

Vill du få nya fräscha idéer och insikter och samtidigt utveckla din egen expertis som mentor? Vi söker Hankenalumner som är intresserade av att fungera som mentorer åt studenter i slutskedet av sina studier!

Programmets struktur:

 • Mentor-/adeptparen bildas under november-december.
 • Programmet startar i slutet av januari med en första informationsträff.
 • Efter det träffas paren ca. en gång per månad, 1-2 h/gång.
 • Varje mentor-adept par har stor frihet att arrangera sina träffar utgående från egna tidsramar och förutsättningar.
 • Initiativ till träffar och samtalsämnen tas av adepterna.
 • Det ordnas tre gemensamma träffar under programmets gång för att ge teoretiskt stöd för hur genomföra programmet.
 • Programmet avslutas i november.

Mentorskapet ger adepten värdefull arbetslivsförberedande kunskap samtidigt som även mentorn kan utvecklas i sin roll som ledare eller expert.

Om du känner att du har ett genuint intresse av att hjälpa unga hankeiter framåt så är du rätt person! Vi söker mentorer både till Helsingfors och till Vasa.

Man lär sig massor av den yngre generationens individer. Mentorskap är verkligen en two-way road.

Mentor

Mentorskap är:

 • en utmärkt möjlighet att vidga sina erfarenheter och få nya "unga kontakter".
 • en berikande upplevelse och erfarenhet av att följa med och vara delaktig i en ung människas utveckling.
 • en plattform för nya idéer och intryck av hur yngre generationen tänker och tycker idag.
 • en möjlighet att utvecklas som ledare, coach och expert.

En god mentor:

 • är beredd att dela med sig av sina erfarenheter, kunnande, tid och kontakter
 • har välutvecklad social intelligens och god kommunikationsförmåga
 • är en bra lyssnare och inspirerar adepten genom att ge ärlig, konstruktiv feedback
 • bidrar med en objektiv synvinkel, så att adeptens förmåga till reflektion och självanalys utvecklas.

Bli mentor i Mentorskapsprogrammet

Nästa mentorskapsprogram startar i januari 2025. Ansökningstiden är på hösten. 

Det är super att Hanken ordnar det här. För en alumn är det viktigt att få ge tillbaka till Alma Mater. En adept får också mycket.

Mentor

 

Har du utexaminerats under 5 år sedan och skulle vara intresserad av att få en mentor?

Läs då mera om programmet på karriärtjänsters sidor.
En förutsättning är att du inte deltog i programmet under studietiden.

 

Bild på mentorerna i Hankens mentorskapsprogram

 

Om du har några frågor kring mentorskapsprogrammet, vänligen kontakta mentorship@hanken.fi.