Program för studerande och personal

Endel verktyg är IT-system som körs över webben och andra verktyg är installerade program på datorn.

undersidorna står det mer om

 • Kontorsprogrammen i Microsoft Office (anvisningar)
 • Statistikprogrammen OxMetrics-PcGive och SPSS, samt Mathematica
 • Systemet för att skapa och rapportera webbenkäter - Webropol
 • Moodle där undervisningsmaterialet finns och uppgifter ofta lämnas in (anvisningar)
 • Plagiatkontroll programmen Urkund, Turnitin och Ithenticate - Urkund och Turnitin används också ofta integrerat i Moodle vid uppgiftsinlämning

Allmänt om verktyg som finns på Hanken och länkar till hur man hittar till dem, samt om installationer på datorer:

Alla användare på Hanken (utom korttidsanvändare) har tillgång till

Installerade program

Installerade program på Hanken datorer hittar du under

Vissa program kan du installera på din hemdator t.ex.

System eller verktyg via webben

Dessutom behöver du en hel del olika system inklusive webben för att sköta studier och forskning. Du hittar länken till de flesta verktyg (som inloggad på webben) under Verktyg. Där är de sorterade enligt

 • Education - Utbildning
 • Research - forskning
 • Administration och
 • Övrigt

Studerande verktyg:

bild-verktyg-student.jpg

Personalverktyg:

bild-verktyg-personal.jpg

Som inloggad ser du också verktygslistan med alla verktyg, du hittar den också genom att i MyWebb välja "Visa mera" under rutan med,

 • där finns både länk till verktyget och länk till anvisningar (om de finns)
 • som inloggad kan du till din MyWeb välja dina favoritverktyg genom att i Verktygslistan välja "Add to favorite" -
  OBS! det dröjer ibland en stund innan favoritlistan är synligt uppdaterad (pga cachen)
bild-verktyg-favorite-myweb.jpg