Snabbmeddelanden på flera språk: WhatsApp i finlandssvensk digital kommunikation

MWMWAH-logo på blå, vit och grön bakgrund med texten "språkforskning på gång"
Forskningsprojekt intresserat i flerspråkighet i finlandsvensk digital kommunikation.
  1. Donera en chatt
    • Öppna valfri chatt i WhatsApp-appen 
    • Klicka ⋮ > Mer > Exportera chatt > Inkludera media 
    • Skicka innehållet per e-post till mmwah@hanken.fi
  2. Ge samtycke till deltagande i forskningen
  3. Svara på kort enkät om din språkliga bakgrund (ca.5 min)
  4. Redigera din donation (om nödvändigt) 

Forskningsteamet kommer anonymisera det donerade materialet då vi fått in samtycke av samtliga chattdeltagare. Deltagare har möjlighet att gå igenom materialet före anonymiseringsprocessen börjat för att själv kamma bort innehåll de inte vill ska ingå i forskningen.

Läs om hur data skyddas här: 

Kompischattar, gruppchattar, sportlagschattar eller dylika är alla passliga för MMWAH-korpusen. Så länge vi kan kontakta de individuella chattdeltagarna för samtycke kan du donera vilken chatt du önskar. Det kan löna sig att dubbelkolla med de andra chattdeltagarna innan du skickar in din donation, så ökar chansen att donationen lyckas!

Vårt mål är att fånga upp finlandssvenskt språkbruk, men det betyder inte att chatten nödvändigtvis behöver vara på svenska. Chattar på andra språk är också välkomna, så länge forskningsteamet kan anonymisera chatten till en säker grad.

Däremot bör chattdeltagarna vara minst 15 år för att samtycka till deltagandet i forskningen. Ifall yngre deltagare förekommer krävs samtycke av deras förmyndare.

Chatten får innehålla multimodala element såsom bilder, videor eller ljudmeddelanden. Dessa anonymiseras och/eller ersättas med kod.

Digital kommunikation driver språklig innovation

Projektet Snabbmeddelanden på flera språk: fokus på WhatsApp i finlandssvensk digital kommunikation forskar i samt samlar in data kring unga vuxnas språkanvändning i datormedierad kommunikation.

Språket utvecklas ständigt, och som ’digital natives’ driver unga människor en ny våg av språkliga förändringar. Nya generationer omformar vårt sätt att använda språk och i den alltmer digitala världen har innovationerna uppstått i en allt snabbare takt. Flerspråkig kommunikation är en förmodad norm och gränserna mellan talspråk och skriftspråk har suddats ut. På kommunikationsplattformer såsom WhatsApp (som är den mest använda appen bland finländare, AudienceProject: 2020) blandas textsorter såsom ljudmeddelanden, videor och GIFs. På plattformen sker samtal som sträcker sig från de allra privataste stunderna till formella konversationer mellan arbetskamrater. Språkstilen dvs. formalitet, kod, ordval tillämpas skickligt av användarna efter det sociala sammanhangets normer. Vi anser att dessa trender är betydelsefulla och värda att utforskas och kartläggas. 

Svenska Kulturfonden finansierar vår verksamhet.

Vår vision

Projektet kommer dessutom skapa en korpus, dvs. bearbetad textsamling ämnad för språkforskning. MMWAH - Multilingual multimodal WhatsApp corpus at Hanken kommer den bestå utav digitalt mediaerat språkutbyte som förekommit naturligt mellan talare av finlandssvenska i åldersgruppen 18–30. Korpusen kommer fungera som bas för språkforskning, språkteknologi, marknadsföring och mycket mer. Genom att delta i vårt bidrar du till en bättre förståelse av unga vuxnas språk, flerspråkighet och språkväxling, samt hjälper du bevarar vårt språk för framtida forskning.

Hoppet med att samla in korpusen är att framför allt fånga upp språkanvändningens form och inte innehållet i sig själv, dvs. hur någonting sägs är mer betydelsefullt än vad som sägs. Om du har en WhatsApp chatt, gruppchatt eller privat mellan två personer, överväg en språkdonation till projektet. Att donera är säkert; vi arbetar i enlighet med GDPR och värnar om datasekretess.

Materialet som samlas in kommer att bearbetas, anonymiseras och till sist göras tillgänglig efter principerna för öppen vetenskap. Korpusen kommer att fylla tomrummet för informellt digitalt språkbruk bland befintliga textsamlingar på finlandssvenska.

Associate Professor
Research Assistant
Referenser

AudienceProject. 2020. AudienceProject Insights 2020. App and Social Media Usage. Tillgänglig: https://audienceproject.com/wp-content/uploads/AudienceProject_Study