UniSport

UniSports förmåner för alumner

Unisport gym

Hankens, Helsingfors universitets och Aalto-universitetets gemensamma organisation UniSport producerar motionstjänster för både nuvarande och tidigare studerande på sex campus i huvudstadsregionen. Hankens alumner får UniSports tjänster till förmånskundpris. Gulisalumner (alumner som utexaminerats för mindre än två år sedan) kan köpa träningskortet till personalpris.

Träningskort och andra tjänster kan köpas till alumnpris vid alla UniSports motionscenter. Identifiera dig som Hankens alumn genom att visa din alumnsida (som utprintad version eller på mobilen). Alumner som utexaminerats för mindre än två år sedan ska också visa upp examensinyg var det framgår utexamineringsmånad och -år. Du behöver även visa upp identitetsbevis med bild.

Unisport gym

Träningskort för alumner:

 • 12 månader 576 € (normal pris 723 €)
 • 4 månader 219 € (normal pris 261 €)
 • 1 månad 62 € (normal pris 72 €)

Halvdagskort* för alumner

 • 12 månader 461 € (normal pris 576 €)
 • 4 månader 189 € (normal pris 223 €)
 • 1 månader 54 € (normal pris 63 €)

*Halvdagskortet gäller mellan kl. 6.45-15.00 och 20.30-23.00 på vardagar och under hela helgen.

Med träningskortet får du:

 • Gå på gym, gruppträningspass och på bollsportspass inom UniSports öppettider.
 • Bokningsrätt för ett grupptränings- eller bollsportspass per dag.
 • Möjlighet att frysa kortet i 30 dagar en gång under träningskortets giltighetstid (gäller inte för gulisalumner).
 • Sju dagars nöjdhetsgaranti.

UniSport erbjuder också bland annat massage, personal training-tjänster och konditionstest. Förmånen gäller inte sal- och planbokningar. Mer information om pris och villkor hittar du på UniSports hemsida: www.unisport.fi.

Unisport gym

Träningskort för gulisalumner (alumner som utexaminerats för mindre än två år sedan):

 • Heldagskort: 12 månader 230 €, 4 månader 139 €, 1 månad 49 €
 • Halvdagskort*: 12 månader 161 €, 4 månader 111 €, 1 månad 39 €

*Halvdagskortet gäller mellan kl. 6.45-15.00 och 20.30-23.00 på vardagar och hela helgen.

Träningskort som köpts till personalpris kan inte frysas utan giltigt skäl.

För andra tjänster gäller förmånskundspriser. Mer information om pris och villkor hittar du på UniSports hemsida: www.unisport.fi.

 

Unisport logo