Magisterutbildning på svenska

Tre studenter vid ett bord, en pekar.
Vill du bygga på din tidigare högskoleexamen och bli ekonom?

Har du en lägre högskole- eller yrkeshögskoleexamen och vill bli magister?

Om svaret är ja och du dessutom redan har studerat minst 30 studiepoäng ekonomiska vetenskaper kan du direkt söka till magisterstudier.

Efter två års studier hos oss har du rätt att stolt kalla dig ekonomie magister.

Visste du att...?

Enligt vår senaste karriärkontroll hade 95 procent av våra magisterstuderanden hittat en arbetsplats inom tre månader efter att de utexaminerats. 78 procent hade hittat en arbetsplats redan före de utexaminerades!

När kan jag börja studera?

Du ska söka in på våren för att inleda studier på hösten samma år.
Notera ansökningstiden noga!

Ansökningstiden

för magisterutbildning på svenska är 16.3 - 30.3.2022 kl. 15.00

Ansökan görs via portalen www.studieinfo.fi

Magisterexamen på engelska

Information om Hankens Master's Degree Programme på engelska finns under Master´s Degree Program in English

Observera!

Kraven för ansökan till Hankens svenska magisterutbildning varierar från år till år. Infon på webben gäller alltid för en ansökningsomgång i taget. 

Vill du veta mer?

Klicka då på länkarna här nedanför så slussas du vidare till rätt plats. Och kom ihåg att kontinuerligt följa med vår webb för att ha tillgång till den allra nyaste infon.