Hanken MOOC:ar

Sustainable globe, photo by Ben White on Unsplash
Hanken erbjuder MOOC:ar (Massive Open Online Course) – globalt tillgängliga kurser öppna för alla. Hankens kursutbud innefattar åtta MOOC:ar i ämnen såsom tjänsteforskning, logistik och hållbar utveckling.

Hanken erbjuder MOOC:ar via plattformen FutureLearn Opens in new window som idag har över 10 miljoner användare. Kursdeltagarna får ta del av korta föreläsningar, artiklar, diskussioner och tester på distans. Allt kursmaterial är anpassat för användning på både mobila enheter och datorer. Du kan enkelt registrera dig på FutureLearn och avlägga en kurs avgiftsfritt.

För frågor om Hankens MOOC:ar, kontakta Teaching Lab: teachinglab@hanken.fi

Hankens växande utbud av MOOC:ar innefattar för tillfället åtta MOOC:ar i olika ämnen:

Lär med legender

I MOOC-serien ”Hanken legender” kan du lära dig om olika ämnen tillsammans med Hankens mest framstående lärare och forskare.

Arbeta för hållbar utveckling

Hankens MOOC:ar om hållbar utveckling ger dig verktyg och insikter om hur du kan främja olika aspekter av hållbarhet i såväl ditt yrkesliv som i din vardag.

HUMLOG Institute presenterar: fokus på logistik

Hankens internationellt erkända HUMLOG Institute Opens in new window har utvecklat en serie MOOC:ar i ämnet logistik.

Kurskalender

Mer information om Hankens MOOC:ar finns i kurkalendern nedan. De flesta av Hankens MOOC:ar kan tas när som helst under läsåret, men faciliteras av Hanken endast periodvis. I kalendern nedan kan du se när Hankens olika MOOC:ar ges. Genom att klicka på en kurs, får du upp informationen om kursen ifråga, inklusive tidsperiod för facilitering, länk till kurssidan på FutureLearn samt länk till kursbeskrivning i Sisu.

Can't see the plandisc? Click here

Hankens MOOC:ar är tillgängliga såväl för Hankens egna studerande som för vem som helst intresserad av att läsa kurserna. Läs mer nedan om olika alternativ att avlägga Hankens MOOC:ar.

  Hanken studerande Övriga
Gratis MOOC Avlägg kurs på FutureLearn. Avlägg kurs på FutureLearn.
Kurscertifikat Uppgradera kurs på FutureLearn. Logga in med ditt Hanken användarkonto för gratis uppgradering. Uppgradera kurs på FutureLearn, betala kursavgift.
Studiepoäng Avlägg kurs på Hanken. Använd anmälningslänk från kursexaminator för kursen på FutureLearn. Avlägg kurs via Hankens Öppna Universitet. Använd anmälningslänk från kursexaminator för kursen på FutureLearn.

Hanken studerande

  • Du kan gratis avlägga alla Hankens MOOC:arFutureLearn plattformen Opens in new window . Detta kräver endast att du skapar ett FutureLearn användarkonto.
  • Hanken studerande kan utan avgift uppgradera Hankens MOOC:ar på FutureLearn plattformen. Genom att uppgradera kursen får du längre tillgång till kursmaterialet och ett kurscertifikat för avlagd kurs. Se instruktioner här. Opens in new window
  • Ifall du vill erhålla studiepoäng för en MOOC, kan du som Hanken examensstuderande avlägga kurser på Hanken som innehåller MOOC:ar som delmoment (se tabell nedan). Kurserna innehåller tilläggsarbete utöver att avlägga MOOC:en. Du får en skild anmälningslänk av läraren till kursen på FutureLearn, vilket ger dig samma tillgång till materialet som vid en uppgradering. Kursanmälan i Sisu Opens in new window .

Övriga

  • Du kan gratis avlägga alla Hankens MOOC:ar FutureLearn plattformen Opens in new window . Detta kräver endast att du skapar ett FutureLearn användarkonto.
  • Ifall du vill erhålla ett certifikat för kursen kan du uppgradera kursen på FutureLearn plattformen. Detta kräver att du betalar en kursavgift.
  • Ifall du vill erhålla studiepoäng för en MOOC kan du avlägga kurser på Hanken som innehåller MOOC:ar som delmoment via Hankens Öppna Universitet (se tabell nedan). Kurserna innehåller tilläggsarbete utöver att avlägga MOOC:en. Du får en skild anmälningslänk av läraren till kursen på FutureLearn, vilket ger dig samma tillgång till materialet som vid en uppgradering. Kursanmälan via Öppna Universitetet Opens in new window .

 

MOOC Ämne Kurs på Hanken Period
Principles of Service Management Marknadsföring 23105 Customer-Driven Service Strategy P2 (Helsingfors)
Introduction to Humanitarian Logistics Logistik och samhällsansvar 38020-1 Humanitarian Logistics: Part 1 P2
Organising for the Sustainable Development Goals (SDGs) Logistik och samhällsansvar 38024 Organising for the Sustainable Development Goals P1, P2, P3, P4
Principles of Wealth Management Finansiell ekonomi 17031 Principles of Wealth Management P1
Energy Transition and Sustainable Economies Marknadsföring 23150 Energy Transition and Sustainable Economies P1, P2, P3, P4
Företagslogistik Logistik och samhällsansvar

38022 Företagslogistik (Helsingfors)

38027 Introduktion till företagslogistik (Vasa)

P2
Health Emergency Response to a Pandemic: An Integrated Social Science Perspective Logistik och samhällsansvar 38026 Health Emergency Response and Medical Logistics P4
Entrepreneurship  for Sustainability and Welbeing in an Era of Digitalisation Företagsledning och organisation 22093 Sustainable Entrepreneurship P4
Tags