Hanken MOOCs

Sustainable globe, photo by Ben White on Unsplash
Hanken har sedan 2018 producerat MOOCs - globalt tillgängliga kurser öppna för alla.

Hanken producerar MOOC:ar (Massive Open Online Course) via plattformen FutureLearn som idag har över 10 miljoner användare! Kursdeltagarna får ta del av korta föreläsningar, artiklar, diskussioner och tester på distans. Allt kursmaterial är anpassat för användning på både mobila enheter och datorer. Du kan enkelt registrera dig på FutureLearn och avlägga en kurs avgiftsfritt. Kurserna är kontinuerligt tillgängliga på FutureLearn om inte annat sägs i kursens beskrivning.

  • Principles of Service Management med internationellt kända Professor Emeritus Christian Grönroos (erbjuds 2 gånger/år). Tema: tjänsteforskninng, kundrelationer och värdeskapande.
  • Introduction to Humanitarian Logistics behandlar ett högaktuellt tema med tanke på bl.a. krisdrabbade områden och klimatförändringen (erbjuds 2-3 gånger/år)
  • Organising for Sustainable Development Goals (SDGs) med fokus på Förenta Nationernas globala mål för hållbar utveckling (erbjuds 2-3 gånger/år)
  • Principles of Wealth Management i samarbete med finansexperten Dr. Björn Wahlroos ger dig de grundläggande begreppen ekonomi och kapitalförvaltning - inklusive diversifiering, risk och avkastning och marknadseffektivitet - och hur man växer och hanterar välstånd över tiden (erbjuds första gången hösten 2020)

Notera:

  • ifall du vill erhålla ett certifikat för kursen krävs det att du i samband med att du registrerar dig till kursen på Future Learn betalar en liten avgift för uppgraderingen (Upgrade).Om du studerar på Hanken får du uppgraderingen gratis när du kopplar ditt FutureLearn användarkonto med ditt Hanken användarkonto (instruktioner)
  • ifall du vill erhålla studiepoäng för MOOC-kurserna ska du avlägga kurserna som helhet via Hankens Öppna Universitet (OPU). Kurserna á 2 sp innehåller tilläggsarbeten. Du får en skild anmälningslänk av läraren till kursen/rna på FutureLearn, vilket ger dig samma tillgång till materialet som vid en uppgradering.
  • ifall du som Hankens examensstuderande vill avlägga kurserna med studiepoäng, kan du registrera dig till följande kurser i Sisu: 38020-1 Humanitarian Logistics: Part 1 (MOOC), samt 38024-E Organising for the Sustainable Development Goals. Kursen 23132-1 Introduction to Service Management (MOOC) kan endast tas via Hankens öppna universitet. Kurserna á 1-2 sp innehåller tilläggsarbeten. Du får en skild anmälningslänk av läraren till kursen/rna på FutureLearn, vilket ger dig samma tillgång till materialet som vid en uppgradering.
Tags