Hanken MOOCs

Sustainable globe, photo by Ben White on Unsplash
Hanken har sedan 2018 producerat MOOCs - globalt tillgängliga kurser öppna för alla.

Hanken producerar MOOC:ar (Massive Open Online Course) via plattformen Future Learn som idag har över 10 miljoner användare! Kursdeltagarna får ta del av korta föreläsningar, artiklar, diskussioner och tester på distans, antingen i realtid eller via inspelat material. Allt kursmaterial är anpassat för användning på både mobila enheter och datorer. Du kan enkelt registrera dig på Future Learn och avlägga en kurs avgiftsfritt,

Notera:

  • ifall du vill erhålla ett certifikat för kursen krävs det att du i samband med att du registrerar dig till kursen på Future Learn betalar en liten avgift för uppgraderingen (Upgrade)
  • ifall du vill erhålla studiepoäng för MOOC-kurserna ska du avlägga kurserna som helhet via Hankens Öppna Universitet (OPU). Kurserna á 2 sp innehåller tilläggsarbeten. Vi anmäler er som grupp till kursen/rna på Futurelearn och du får samma tillgång till materialet som vid en uppgradering.
  • ifall du som Hankens examensstuderande vill avlägga kurserna med studiepoäng, kan du registrera dig till följande kurser i WebOodi: 38020-1 Introduction to Humanitarian logistics, samt 38024-E  Organising for the Sustainable Development Goals (Principles of service management ges endast via OPU). Kurserna á 2 sp innehåller tilläggsarbeten. Vi anmäler er som grupp till kursen/rna på Futurelearn och du får samma tillgång till materialet som vid en uppgradering.
Tags