Magisterstudier

Students and professor in the subjuect supply chain management and social responsibility
Magisterstudier inom Ämnet företagsledning och organisation.

I Helsingfors kan studerande välja företagsledning och organisation som huvudämne i den svenska magisterutbildningen eller som inriktning i det engelskspråkiga magisterprogrammet Business and Management. Också i Vasa kan studerande välja företagsledning och organisation som huvudämne i den svenska magisterutbildningen. Inom det engelskspråkiga magisterprogrammet Business and Management erbjuds inriktningen Marketing and Management.

 

120 studiepoäng, 2 års heltidsstudier
Språk: Svenska
Examen: Ekonomie magisterexamen

Utbildningen har en tredelad struktur:
•    90 sp är tillägnade programbundna studier där du fördjupar dig i ämnet företagsledning och organisation. I dessa studier ingår studier i forskningsmetoder och en avhandling.
•    Minst en språkkurs (6 sp) ingår i utbildningen.
•    De resterande 24 sp kan du fritt välja från det breda utbud av kurser som Hanken på din studieort erbjuder.

På magisternivå fördjupar du dig i de frågor vi behandlat på kandidatnivå. Magisterstudierna i den svenska magisterutbildningen i Helsingfors är organiserade enligt två olika track: people management och strategi. Du ska välja det ena och avlägga samtliga kurser i den inriktningen. Bland de fritt valbara i huvudämnet kan du dessutom avlägga kurser från det andra tracket. Vi erbjuder också ett flertal kurser gällande hållbarhet, samhällsansvar och etik på magisternivå.

Studierna är upplagda för att kunna avläggas på två år. Vi rekommenderar att studenterna påbörjar seminarie-kursen på hösten på årskurs II. Under seminariekursen skriver du din pro-gradu-avhandling.

Bekanta dig gärna med ämnets kursutbud och studieplaner på din studieort för att få en insikt i vilka teman huvudämnesstudierna inom företagsledning och organisation omfattar.

 

120 studiepoäng, 2 år heltidsstudier
Språk: Engelska
Examen: Master of Science in Economics and Business Administration
Inriktning: Internationell strategi och hållbarhet (Helsingfors); Marketing and Management (Vasa)

Inom utbildningen Business and Management kan man specialisera sig på en av tre inriktningar (”tracks”) i Helsingfors:
•    Marknadsföring
•    Humanitär logistik eller
•    Internationell strategi och hållbarhet (företagsledning och organisation)

I Vasa erbjuds inriktningen Marketing and Management.
Utbildningens undervisningsspråk är engelska och mer information om utbildningen hittar du på utbildningens sidor: Master's in Business and Management.