Utforska karriärstigar

Då du under studietiden bekantar dig med vad utexaminerade Hankeiter gjort och gör i arbetslivet utökar du din branschkännedom

Ett stort utbud av arbetsmöjligheter väntar på Hankeiter och våra alumner lyckas väldigt bra med starten på sin karriär!

Karriärtjänster följer upp hur nyutexaminerade placerat sig i arbetslivet genom tre olika karriäruppföljningar:

  • Karriärtjänsters karriäruppföljning på magistrar sex månader efter utexaminering 
  • Nationell karriäruppföljning på magistrar fem år efter utexaminering
  • Nationell karriäruppföljning på doktorer tre år efter utexaminering

Aarresaari-nätverkets karriäruppföljningsgrupp koordinerar riksomfattande genomförandet av de nationella karriäruppföljningsenkäterna. Universiteten beslutar tillsammans om innehållet av enkätformuläret samt tidpunkten och metoden för datainsamlingen. På så sätt säkerställer man att material insamlade av olika universitet är jämförbara med varandra och att man kan forma ett riksomfattande material av dem. I sista hand är varje universitet ändå själv ansvarigt för sin egen enkät och att den skickas till egna alumner. Du kan läsa mer på Aarresaari nätverkets nätsidor. 
 

Senaste resultat

I menyn till höger eller färglådorna nere på sidan kan du kolla på statistiken nogrannare i Power BI format. Du kan själv klicka dig fram på de olika flikarna och filtrera enligt olika faktorer föra att hitta just det som du är mest intresserad av. 

 

Information om uppföljningarna

Hankens allmänna dataskyddspolicy
 

Resultaten av den nationella karriäruppföljningen för alumner presenterad på andra håll: 5 år efter utexaminering för magistrar och 3 år efter utexaminering för doktorer 

Du kan kolla på adressen töissä.fi var personer inom olika studieområden i Finland har sysselsatts efter sin examen. Tjänsten grundar sig på resultaten från tidigare års nationella karriäruppföljningar, dvs. samma uppföljningar som infografiken på Hankens webbsidor baserar sig på. Här kan du bl.a. genom att välja "Kauppatieteet" hitta info på andra ekonomers karriär.

På töissä.fi kan du bland annat hitta info på vilken typ av studier kan leda dig till det arbetet som intresserar dig. Du kan också läsa berättelser från utexaminerade som med sina egna ord beskriver sin karriärstig. 

Förutom på töissä.fi, kan du hitta rapporter på Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen angående placering efter avlagd universitetsutbildning i Finland ett, tre eller fem år efter avlagd examen. Denna statistik baserar sig också delvis på den nationella karriäruppföljningen vars resultat publiceras på töissä.fi och som infografik på Hankens webbsidor.

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf, ett samarbetsorgan för Finlands universitet, publicerade för första gången hösten 2019 en gemensam resultatsrapport för Kandidatresponsen och den nationella karriäruppföljningen för alumner. Publikationerna hittas på Unifis nätsidor (på finska).