Utforska karriärstigar

Då du bekantar dig med vad utexaminerade Hankeiter gjort och gör i arbetslivet utökar du din branschkännedom och jobbar med steg 2 i din karriärplanering.

Ett stort utbud av arbetsmöjligheter väntar på Hankeiter och våra alumner lyckas väldigt bra med starten på sin karriär!

Karriärtjänster följer upp hur nyutexaminerade placerat sig i arbetslivet via den så kallade placeringsuppföljningen som skickas till alla alumner sex månader efter att de utexaminerats. Dessutom följer vi upp alumner också fem år efter utexaminering och doktorer tre år efter utexaminering, för att se hur karriären utvecklats. Denna karriäruppföljning görs på samma sätt för alla universitet i Finland. 

Senaste resultat

Enligt Karriärtjänsters placeringsuppföljning hade 96% av de Hankeiter som utexaminerats år 2018 & 2019 med en magisterexamen fått sin första arbetsplats inom 6 månader efter att de slutfört sina studier, medan hela 89% hade hittat en arbetsplats som motsvarade deras studier inom samma tid. Av de magistrar som utexaminerat sig 2014 var 94% sysselsatta på ett eller annat sätt då de blev tillfrågade under hösten 2019. 

Av doktorerna som utexaminerades 2016 var 99% sysselsatta på ett eller annat sätt sex månader efter att de utexaminerats. Tre år senare var likaså 99% av dessa samma doktorer sysselsatta på ett eller annat sätt. Däremot steg andelen av doktorer med temporärt och fast fulltidsarbete från 25% till 33%.

Nedan i bilderna kan du kolla på allmän statistik av de senaste uppföljningarna, och nederst kan du kolla ämnesspecifika uppgifter. 

5 år efter utexaminering: magistrar utexaminerade 2013 & 2014
 

Karriäinformation på magistrar utex. 2013 och 2014

Karriäinformation på magistrar utex. 2013 och 2014

3 år efter utexaminering: doktorer utexaminerade 2015 & 2016

Karriäruppföljning på doktorer utex. 2015 och 2016

Karriäruppföljning på doktorer utex. 2015 och 2016

Sex månader efter utexaminering: magistrar utexaminerade 2018 och 2019

Karriäruppföljning på magistrar utex. 2018 och 2019

Karriäruppföljning på magistrar utex. 2018 och 2019

Karriärprofiler enligt huvudämne för magistrar

 

 

Information om uppföljningarna

Hankens allmänna dataskyddspolicy
 

Resultaten av den nationella karriäruppföljningen för alumner presenterad på andra håll: 5 år efter utexaminering för magistrar och 3 år efter utexaminering för doktorer 

Du kan kolla på adressen töissä.fi var personer inom olika studieområden i Finland har sysselsatts efter sin examen. Tjänsten grundar sig på resultaten från tidigare års nationella karriäruppföljningar, dvs. samma uppföljningar som infografiken på Hankens webbsidor baserar sig på. Här kan du bl.a. genom att välja "Kauppatieteet" hitta info på andra ekonomers karriär.

På töissä.fi kan du bland annat hitta info på vilken typ av studier kan leda dig till det arbetet som intresserar dig. Du kan också läsa berättelser från utexaminerade som med sina egna ord beskriver sin karriärstig. 

Förutom på töissä.fi, kan du hitta rapporter på Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen angående placering efter avlagd universitetsutbildning i Finland ett, tre eller fem år efter avlagd examen. Denna statistik baserar sig också delvis på den nationella karriäruppföljningen vars resultat publiceras på töissä.fi och som infografik på Hankens webbsidor.

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf, ett samarbetsorgan för Finlands universitet, publicerade för första gången hösten 2019 en gemensam resultatsrapport för Kandidatresponsen och den nationella karriäruppföljningen för alumner. Publikationerna hittas på Unifis nätsidor (på finska).