Webropol

Webropol - ett program för att skapa frågeformulär och samla in svar via weblänkar.

Om Webropol

Med Webropol kan du skapa frågeformulär som du skickar ut med epost eller publiceras på webben. Datat kan tas ut och analyseras i statistikprogram som SPSS, och för enklare sammanställningar har Webropol också egna rapporter.Som studerande eller anställd vid Hanken kan du erhålla ett eget webropolkonto. Ditt Webropol-ID är i kraft så länge ditt Hanken-ID är det.

Användarid till Webropol

För att få ett användarid i Webropol, går du in på:https://www.webropolsurveys.com/shibbolethDu väljer Hanken som organisation och loggar in med Hankens användarid och lösenord. 

Om du inte har ett Webropolid, skapas ett konto automatiskt till dig. 

Instruktioner 

När du loggar in i webropol kommer du först till Webropol 2.0 sidan, klicka på Webropol 3.0 uppe för att få en modernare version av Webropol.Instruktionerna nedan innehåller baskunskap du behöver för att komma igång.Instruktioner för Webropol 3.0:

Web questionnaires with webropol 3.0 (updated 11.1.2017)Instruktioner för Webropol 2.0:

Webropol webbenkät Instruktioner för  sammanföring av svar från språkkopior i Webropol 2.0 (fungerar utan specialöverföring i Webropol 3.0 - rekommenderas)

Webropol språkkopior I Webropol, under MyWebropol, finns ett flertal manualer på svenska, finska och engelska. Mest up-to-date brukar de finska manualerna vara gällande specialfunktioner, men med basinformationen på svenska eller engelska kommer man långt.

Hjälp

Behöver du hjälp som du inte hittar svar på i manualerna,
kontakta webropol-help@hanken.fi