Engelska

*

Engelska avdelningen

Mera information på de engelskspråkiga sidorna.

Engelska avdelningens kontaktuppgifter

Namn   Befattning Rum Telefon
Cascarino, Dino (Vasa)   lektor 329b +358(0)403521749
Enberg, Caroline (Vasa)   universitetslärare 333 +358(0)403521732
Gajitos, Maria (Helsingfors)   universitetslärare A502 +358(0)403521255
Mäkinen, Martti (Helsingfors)   universitetslektor A312 +358(0)403521252
Swanepoel, Charika (Helsingfors)   timlärare A502 +358(0)403521464

Townsend, Taija (Helsingfors)

  universitetslärare A502 +358(0)403521459
Wide, Carola (Vasa)   universitetslärare 333 +358(0)403521732