Behörighetskrav

På den här sidan kan du läsa om behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Hankens samarbetsuniversitet.

Behörighetskrav för utbytesstudier

Studerande som ansöker om en utbytesstudieplats måste i enlighet med utbytesprogrammen och de bilaterala avtalen med samarbetsuniversiteten vara behörig för utbytesstudier.

En del universitet kan utöver de nämnda behörighetskraven nedan ha ytterligare krav; t ex att studerande har uppnått ett minimiantal studiepoäng (eller att studerande har uppnått studier motsvarande kandidatexamen), har avlagt ett internationellt erkänt språktest i engelska och/eller har ett minimivitsord i de avlagda studierna vid Hanken. De specifika krav ett samarbetsuniversitet kan ha för inkommande utbytesstuderande finns angivet under respektive universitet i Mobility Online Portalen (under Samarbetsuniversitet och Info och kriterier till vänster. Du måste logga in för att se informationen). Internationella koordinatorn (outgoing.mobility(at)hanken.fi) svarar gärna på frågor angående behörighetskraven och urvalsprocessen.

Studerande antagna till den integrerade kandidat- och magisterutbildningen

I följande dokument kan du läsa vilka behörighetskraven är för studerande vid den integrerade kandidat- och magisterutbildningen att kunna ansöka om en utbytesstudieplats via Hankens utbytesprogram och hur urvalsprocessen går till:

 

Studerande antagna direkt till magisterprogram eller magisterutbildning

I följande dokument kan du läsa vilka behörighetskraven är för studerande antagna direkt till magisterprogram eller magisterutbildning att kunna ansöka om en utbytesstudieplats via Hankens utbytesprogram och hur urvalsprocessen går till: