Behörighetskrav

På den här sidan kan du läsa om behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Hankens samarbetsuniversitet.

Behörighetskrav för utbytesstudier

Studerande som ansöker om en utbytesstudieplats måste i enlighet med utbytesprogrammen och de bilaterala avtalen med samarbetsuniversiteten vara behörig för utbytesstudier.

En del universitet kan utöver de nämnda behörighetskraven nedan ha ytterligare krav; t ex att studerande har uppnått ett minimiantal studiepoäng (eller att studerande har uppnått studier motsvarande kandidatexamen), har avlagt ett internationellt erkänt språktest i engelska och/eller har ett minimivitsord i de avlagda studierna vid Hanken. De specifika krav ett samarbetsuniversitet kan ha för inkommande utbytesstuderande finns angivet under respektive universitet i Mobility Online Portalen Opens in new window . Internationella koordinatorn (outgoing.mobility(at)hanken.fi) svarar gärna på frågor angående behörighetskraven och urvalsprocessen.

Behörighetskrav för kandidatstuderande

I följande dokument kan du läsa vilka behörighetskraven är för kandidatstuderande vid den integrerade kandidat- och magisterutbildningen att kunna ansöka om en utbytesstudieplats via Hankens utbytesprogram och hur urvalsprocessen går till:

Obs! Andra behörighetskrav kommer att tillämpas inom det engelskspråkiga kandidatprogrammet (Hanken Bachelor in Business). Om du antagits till detta program kommer programmets behörighetskrav för utbyte uppdateras under den engelskspråkiga sidan "Requirements" under hösten 2024.

Behörighetskrav för magisterstuderande

I följande dokument kan du läsa vilka behörighetskraven är för studerande antagna direkt till magisterprogram eller magisterutbildning och studerande på magisternivå  i den integrerade kandidat- och magisterutbildningen att kunna ansöka om en utbytesstudieplats via Hankens utbytesprogram och hur urvalsprocessen går till: