Tjänster

Hanken Business Lab erbjuder både pre-inkubations och inkubations tjänster.

Pre-inkubation 'the Playground'

Värdeerbjudandet i vårt pre-inkubationsprogram 'the Playground' ligger i att stärka entreprenörskap och ge blivande företagsledare de verktyg, den kunskap och det stöd som behövs för att navigera i de tidiga stadierna av företagsbildning. Vårt program har två kohorter under året. Vi erbjuder en strukturerad och dynamisk miljö där deltagarna kan lära sig, växa och i slutändan uppnå milstolpen att registrera sitt eget företag.

För att maximera kompatibiliteten för studenter som är intresserade av programmet löper Playground parallellt med den akademiska kalendern på Hanken. Vårens program äger rum från februari till maj, och höstens program äger rum från september till december.

Programmets komponenter

Workshops

Workshops inom Playgrounds pre-inkubationsprogram ger en strukturerad plattform för fördjupat lärande och kompetensutveckling. De är avsiktligt schemalagda för optimal tidsallokering, och deltagarna träffas en gång i veckan för att gå igenom den gångna veckan. Varje workshop leds av specialiserade värdar vilket säkerställer expertis inom de ämnen som diskuteras. Konkreta uppgifter och hemuppgifter ingår för att främja aktivt engagemang, betona det direkta sambandet mellan investerad ansträngning och uppnådda resultat, och motivera deltagarna att närma sig varje session med engagemang och entusiasm.

Kontorstider

Kontorstid med programledaren för the Playground är inriktad på affärsutveckling och erbjuder deltagarna personlig vägledning och insikter. Denna personliga session ger en möjlighet att diskutera specifika affärsutmaningar, söka råd om strategisk utveckling och få skräddarsydd rådgivning för att förbättra företagets övergripande tillväxt och framgång. Det är en värdefull resurs för att ta itu med individuella problem och förfina affärsstrategier inom ramen för Playgrounds pre-inkubationsprogram.

"Quack Talks"

Våra 1-mot-1-sessioner för entreprenörer är utformade för modiga personer som du som ger sig ut på den unika resan att starta ett företag. Under den 16 veckor långa pre-inkubationsperioden uppmuntrar vi dig att ta kontakt med andra medlemmar i samma kohort. Dessa sessioner är skräddarsydda för att främja samarbete, lösa utmaningar och utbyta insikter inom vår gemenskap. Dyk ner i problemlösning med en kollega, dela utmaningar och brainstorma lösningar tillsammans. Utforska varandras expertis och diskutera din entreprenörsresa - det är ett fantastiskt tillfälle att lära, dela och växa tillsammans.

Mentorskap

Våra skräddarsydda mentorsessioner för entreprenörer som du på väg att bygga något extraordinärt. Under den 16 veckor långa pre-inkubationsperioden bjuder vi in dig att ta chansen att få kontakt med din individuella mentor som kan vägleda dig på din entreprenörsresa. Det är skapat för att underlätta meningsfulla samtal, ta itu med utmaningar och få insikter från erfarna mentorer inom vårt nätverk. Delta i öppna dialoger, sök råd och utnyttja den stora mängd kunskap som erbjuds av vårt mentornätverk.

Inkubation

Hanken Business Labs inkubationsverksamhet utgör grunden för Business Labbets verksamhet sedan 2016. Inkubationens syfte är att stödja nya bolag och föreningar som grundats. Inkubationsverksamheten för de nya medlemmarna påbörjas med en onboarding som innefattar en genomgång av våra verksamhetsprinciper och praktikaliteter.

De nya medlemmarnas utmaningar och utvecklingsbehov kartläggs, och deras behov och önskemål åtgärdas med hjälp av experter bland personal, mentorer, coacher och investerare med kopplingar till verksamheten. De nya medlemmarna erbjuds fysisk synlighet på Labbet, våra hemsidor, sociala medier, samt evenemang. De får tillgång till arbets- och mötesutrymmen i Hanken Business Labs lokaler. Utöver det så får de även tillgång till personlig uppföljning och stöd från vårt team samt skräddarsydda partnererbjudanden enligt behov. De nya medlemmarna introduceras till det övriga samfundet via gemensamma evenemang.

Vårt samfund består numera av över 50 aktiva bolag och föreningar verksamma i Helsingfors och Vasa.