Hanken Alumni

 

Hankens alumngemenskap är för alla som har en examen eller fortbildningsexamen från Hanken. Hanken har idag över 14 000 alumner i olika delar av världen.

Som alumn har du möjlighet att delta på de evenemang Hanken ordnar för sina alumner och andra intressegrupper. De största evenemangen under åren är Hankendagen och internationella alumndagen samlar ett hundratal deltagare för att höra och lära sig om samt diskutera de senaste inom ekonomi och affärsliv.

Uppdatera din alumnsida!

preview_sve.png

Kontakt

Mira Aarnivuo, Alumnkoordinator 
Mobile: +358 (0)50 552 7271 
E-mail: mira.aarnivuo@hanken.fi
eller alumni@hanken.fi

Bli medlem i våra alumnigrupper på Facebook och Linkedin!

Hanken Alumni (Facebook) linkedin.png Hanken Alumni (Linkedin)facebook.png

alumniverksamhet