792a7363.jpg

Hanken Alumni

En gång hankeit, alltid hankeit!

Hankens alumngemenskap är för alla som har en examen från Hanken eller genomgått Hankens EMBA-program. Hanken har idag över 15 000 alumner i olika delar av världen.

 


Registrera dig och uppdatera dina uppgifter på alumni.hanken.fi

Som alumn har du möjlighet att delta på de evenemang Hanken ordnar för sina alumner och andra intressegrupper. De största evenemangen under åren är Hankendagen och internationella alumndagen samlar ett hundratal deltagare för att höra och lära sig om samt diskutera de senaste inom ekonomi och affärsliv.

Bli medlem i våra alumnigrupper på Facebook och LinkedIn!

Hanken Alumni Official (Facebook) Facebook ikon

Hanken Alumni Official (LinkedIn)LinkedIn ikon

Kontakt

Mira Aarnivuo, Chef för Alumnrelationer och Fundraising
Mobile: +358 (0)50 552 7271 
E-mail: mira.aarnivuo@hanken.fi
eller alumni@hanken.fi

Последнее

Мероприятия