Allmänna behörighetskrav

Allmänna behörighetskrav

Allmänt om behörighet

Högre högskoleexamen från ett erkänt universitet utgör bas för antagning till forskarutbildningen. Behörighetsgivande examen skall vara avlagd med goda vitsord och i den skall ingå en akademisk magisteravhandling eller motsvarande lärdomsprov. Ifall du utexamineras efter ansökningstidens utgång, läs mer om tillfällig dokumentation på sidan Ansökningshandlingar.

Ett icke-akademiskt program såsom de flesta MBA-programmen, en lägre högskoleexamen såsom ekonomie kandidatexamen eller en lägre examen från yrkeshögskola såsom en tradenomexamen räcker inte som grund för antagning.

Före ansökan lämnas in skall den sökande fatta ett beslut om vilket ämne han/hon önskar ha som huvudämne.

Studerande som antagits till ekonomie doktorsexamen kan avlägga ekonomie licentiatexamen, studerande som antagits för filosofie doktorsexamen kan inte avlägga licentiatexamen.

Studerande som antagits för filosofie doktorsexamen kan under studiernas gång utöver forskarstudierna komplettera sina kunskaper i företagsekonomiska ämnen och nationalekonomi, så att dessa motsvarar kraven för ekonomie doktorsexamen, och därefter ansöka skriftligen om överflyttning till studier för ekonomie doktorsexamen.

 

Krav på tidigare studier

För att bli antagen till Hankens doktorandprogram bör du ha avlagt tillräckligt med kurser i ämnen relevanta för huvudämnet som du söker till

Det här är för att du då kan anses behörig och kompetent att inleda studier på forskarnivå. 

Obs! Enbart kuser som är avklarade och synliga i ett studieutdrag då ansökan lämnas in kommer att beaktas. Hanken gör ingen bedömning på förhand ifall sökandes studier är relevanta utan detta sker som ett steg i antagningsprocessen.

 

Ifall du utexamineras efter ansökningstidens utgång

Ifall du utexamineras efter ansökningstidens kan du ändå söka till doktorsutbildningen. Ifall du blir antagen kommer antagningsbeslutet att vara villkorligt. För att bli slutligt antagen måste du skicka in officiellt bestyrkta kopior på ditt examensbetyg och studieutdrag senast den 31 juli. Ifall du inte skickar in dessa bilagor kommer du att förlora studieplatsen.