JOO-studier på Hanken

Hur ansöka om att få avlägga studier på Hanken via JOO-samarbetet

Om du planerar att avlägga ett biämne på Hanken, ska du utföra grund- och ämnesstudier i ett läroämne eller en motsvarande helhet. Studiehelheten ska omfatta minst 25 sp för att kunna utgöra ett biämne.

Vi har fortlöpande ansökningstid till kurser för pågående eller inkommande läsår som har ett bekräftat JOO-utbud. Notera att du måste ha förord för JOO-studierätt från ditt hemuniversitet före du lämnar in ansökan till Hanken. JOO-förord är inte en garanti för att du får en plats på kursen, då antalet platser är begränsat. Lämna in din ansökan till Hanken genast när du fått ditt JOO-förord, för öka dina chanser att få en plats.

Ansökan ska vara framme vid Hanken senast två veckor innan kursen startar, vilket beroende på ditt hemuniversitets behandlingstider kan betyda att du måste lämna in din ansökan om förord där en månad till flera månader före kursstart på Hanken.

Kriterier för beviljande av JOO-studierätt för kurser vid Hanken 

  • Då du ansöker om studierätt för kurser på Hanken bör du ha avklarat minst 54 studiepoäng vid det egna universitetet. Kravet gäller dock inte ansökningar till kurser i främmande språk på nybörjarnivå.
  • Om du ansöker om JOO-studierätt till kurser som har förkunskapskrav, behöver du uppfylla dessa krav.
  • Du kan beviljas studierätt för maximalt 72 studiepoäng på Hanken.
  • Studierätten beviljas i regel för 2 år. Om du är på slutrakan med sina studier på hemuniversitetet kan studierätten beviljas för en kortare tid. JOO-studierätten avslutas då du utexamineras från hemuniversitetet.

Du hittar våra JOO-kurser för inkommande studerande här Opens in new window .

Du ansöker om JOO-studierätt vid Hanken genom att fylla i blanketten för ansökan om studierätt för samarbetsstudier, som du hittar under rubriken Samarbetsstuderande i vår blankettbank Opens in new window .