JOO-studier på Hanken

Hur ansöka om att få avlägga studier på Hanken via JOO-samarbetet

Ansök om Joo-studierätt senast 1.12.2021 inför vårterminen 2022. 

Information om JOO-studier som erbjuds vid Hanken och ansökningstider
JOO-kursutbudet vid Hanken finns i WebOodi på https://hanken-weboodi.it.helsinki.fi/hanken/. Klicka på Studiehandböcker och sedan på JOO-studier, Helsingfors, 20xx-xx eller JOO-studier, Vasa, 20xx-xx enligt vilken studieorts kursutbud du är intresserad av.

Detaljerad information om studieperioderna finns på kursernas hemsidor i WebOod på https://hanken-weboodi.it.helsinki.fi/hanken/ Kursutbudet för inkommande läsår publiceras i april-maj.

Om du planerar att avlägga en studiehelhet motsvarande ett biämne på Hanken, ska du utföra grundstudier i ett läroämne eller en motsvarande helhet. Studiehelheten skall omfatta minst 25sp för att kunna utgöra ett biämne.

Fortlöpande ansökningstid till kurser för pågående eller inkommande läsår som har ett bekräftat JOO-utbud. Ansökan lämnas in via det elektroniska ansökningssystemet så att den av ditt hemuniversitetet förordade ansökan skall vara framme vid Hanken senast en månad innan kursen startar, vilket beroende av ditt hemuniversitets behandlingstider kan betyda att du måste lämna in din ansökan i https://haku.joopas.fi/ 1,5 månad till flera månader innan kursstart på Hanken.

Kriterier för beviljande av JOO-studierätt för kurser vid Hanken 

  • Då du ansöker om studierätt för kurser på Hanken bör du ha avklarat minst 54 studiepoäng vid det egna universitetet..Kravet gäller dock inte ansökningar till kurser i främmande språk på nybörjarnivå.
  • Om du ansöker om joo-studierätt till kurser som har förkunskapskrav, behöver du uppfylla dessa krav.
  • En studerande kan beviljas studierätt för maximalt 72 studiepoäng på Hanken.
  • Studerande från Juri och Soc&kom har möjlighet att läsa de kurser som hör till Rättsam-samarbetet utan Joo-studierätt. Se studiehandböckerna för närmare information om vilka kurser detta gäller.
  • Studierätten beviljas i regel för 2 år. Om den studerande år på slutrakan med sina studier på hemuniversitetet kan studierätten beviljas för en kortare tid. JOO-studierätten avslutas då den studerande utexamineras från hemuniversitetet.