Assurance of Learning (AoL)

AoL är ett verktyg med vilket Hanken kan försäkra sig om att våra studerande har de kunskaper och färdigheter som förväntas av en utexaminerad

AoL står för Assurance of Learning, med vilket vi på Hanken avser en process som kontinuerligt utvecklar de utbildningsprogram som erbjuds. Syftet med processen är att höja ditt och våra andra studerandes lärande.

AoL är ett verktyg med vilket Hanken kan försäkra sig om att våra studerande har de kunskaper och färdigheter som förväntas av en utexaminerad ekonomiekandidat eller ekonomiemagister. Hanken har fyra allmänna lärandemål, vilkas innehåll har specificierats för varje program på respektive nivå (kand-, magister- och doktorsnivå). Lärandemål finns också artikulerade för varje kurs.

För att få veta hur väl dessa programspecifika mål uppnås, jämförs de studerandes prestationer med de förväntningar som ställts. För dessa s.k AoL-mätningar används bedömningsmatriser. Våra AoL-data sammanställs och analyseras på programnivå, dvs. det som bedöms är inte enskilda studerande, utan innehållet och uppbyggnaden av examensprogrammen.

Klara och tydliga lärandemål och bedömningsgrunder hjälper dig som studerande att veta vad som förväntas av dig. Då du känner till förväntningarna är det lättare att jobba effektivt och målmedvetet. Därför lönar det sig att bekanta sig med ditt utbildningsprograms lärandemål och med de kursspecifika lärandemålen.

Lärandemål och bedömningsmatriser för t ex avhandlingar hittar du via menyn till höger då du är inloggad!

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om AoL-processen på Hanken kan du kontakta sekreteraren i AoL-arbetsgruppen.

E-post: aol@hanken.fi