Vad är ekonomiska vetenskaper?

På den här sidan definierar vi vad som avses med ekonomiska vetenskaper.

30 studiepoäng behövs

För att vara ämnesmässigt behörig att söka till Hankens magisterutbildning på svenska bör du ha avlagt minst 30 studiepoäng (ECTS) i ekonomiska vetenskaper relevanta för ämnet. Det här är för att du då kan anses behörig och kompetent att inleda studier på fördjupad nivå.

Observera! De 30 studiepoängen i ekonomiska vetenskaper som krävs för antagning behöver inte nödvändigtivis ingå i examen. Du kan till exempel ha avlagt dem som Öppna universitetsstudier, se nedan.

Relevanta för ämnet betyder att du har avlagt studier inom det ämne du vill fortsätta studera. Söker du exempelvis till huvudämnet marknadsföring bör du ha avlagt minst 30 studiepoäng inom marknadsföring för att kunna antas. 

Notera!

Alla kurser du önskar att Hanken beaktar i bedömningen av din behörighet och kompetens bör ha registrerats på ett officiellt studieutdrag senast 31.3.2021 kl.15.00.

Om du är osäker på ifall du har 30 sp inom ekonomiska vetenskaper relevanta för huvudämnet, rekommenderar vi ändå att du skickar in en ansökan!

Hanken tar inte på förhand ställning till relevansen av enskilda kurser eller sökandes bakgrund. Bedömningen sker enbart under behandlingen av ansökningarna då vi har alla bilagor till hands. Tyvärr erbjuder vi inte personlig handledning i ifyllandet av ansökan.

Inga studier i ekonomiska vetenskaper?

Studier vid Hankens öppna universitet ger dig som saknar prestationer i ekonomiska vetenskaper en bra möjlighet att bli ämnesmässigt behörig!

Kontrollera

För att skapa en uppfattning om den kunskapsmässiga kravnivån i ämnet rekommenderar vi att du bekantar dig med ämnets studieplan i Hankens studiehandbok och -register Weboodi här .

Det du alltså bör göra är att jämföra dina avlagda studier med studiehandböckernas innehåll. Granska den ämneshelhet som finns samlad under rubriken Studieplan för biämnesstuderande.

Där kan du nämligen läsa om vilket minimikravet är för Hankens kandidatstuderande att inleda studier på magisternivå. Du bör besitta motsvarande för att anses ämnesmässigt behörig.

Vilka är huvudämnena på Hanken?

Du kan bekanta dig med Hankens huvudämnen som räknas som ekonomiska vetenskaper här.