Vad är ekonomiska vetenskaper?

Det är viktigt att ha läst minst 30 studiepoäng relevanta studier innan du söker in till Hankens magisterprogram. På den här sidan ger vi råd gällande hur du kan avgöra vilka av dina tidigare studier som kan anses vara relevanta.

OBS! Hanken tar inte på förhand ställning till relevansen av enskilda kurser eller sökandes bakgrund. Bedömningen sker enbart under behandlingen av ansökningarna då vi har alla bilagor till hands. Tyvärr erbjuder vi inte personlig handledning i ifyllandet av ansökan.

För att vara ämnesmässigt behörig att söka till Hankens magisterutbildning på svenska bör du ha avlagt minst 30 studiepoäng (ECTS) i ekonomiska vetenskaper relevanta för ämnet. Det här är för att du då kan anses behörig och kompetent att inleda studier på fördjupad nivå.

Relevanta för ämnet betyder att du har avlagt studier inom det ämne du vill fortsätta studera. Söker du exempelvis till huvudämnet marknadsföring bör du ha avlagt minst 30 studiepoäng inom marknadsföring för att kunna antas.

Kontrollera själv

I filen nedan finns listat de kurser som ingår i Hankens biämneshelheter. Dessa helheter kan ge en inblick i hurudana förkunskaper som förväntas av dig som vill studera på magisternivå vid Hanken. Du bör besitta motsvarande för att anses ämnesmässigt behörig.

Om du vill hitta mera information om en kurs kan du leta fram kursen i Sisu Opens in new window (kräver inte inloggning) med hjälp av kursens namn eller kurskod.

Om du är osäker på ifall du har 30 sp inom ekonomiska vetenskaper relevanta för huvudämnet, rekommenderar vi ändå att du skickar in en ansökan!

De 30 studiepoängen i ekonomiska vetenskaper som krävs för antagning behöver inte nödvändigtvis ingå i examen. Du kan till exempel ha avlagt dem som Öppna universitetsstudier Opens in new window .

Du kan bekanta dig med Hankens huvudämnen som räknas som ekonomiska vetenskaper här Opens in new window .