För forskare

Här presenteras bibliotekets verktyg för att underlätta forskarens vardag, t.ex. Haris och DHanken.

Haris och DHanken är verktyg som vi erbjuder för att underlätta din vardag. I Haris registrerar du dina forskningsmeriter och presenterar dina forskningsområden. I DHanken kan du parallellpublicera dina artiklar. Din forskningsdata kan du arkivera i IDA eller Aila.

Du kan också läsa mera om hur bibliometri används för att mäta och analysera forsknings- och publikationsverksamhet.

Våra databaser och andra informationsresurser beskrivs under sök och våra publiceringstjänster under publicera.

 

Haris (Hanken Research Information System) är Hankens forskningsdatabas som samlar Hankens forskningsresultat och intellektuella resurser.

Databasens publika portal exponerar data från forskningsdatabasen och ger en helhetsbild av forskningen på Hanken. Den är också integrerad med forskarnens personliga webbsida på Hanken.

Allt som du som forskare publicerar vid Hanken ska registreras i Hankens forskningsdatabas Haris. Förutom publikationer kan du också registrera aktiviteter och projekt. Via Haris synliggörs din forskning, och publikationsdata från Haris integreras också på din personliga sida på Hankens webb. Publikationsdata i Haris används för extern rapportering (UKM, ackrediteringar) och internt för resursfördelning, premiering av vetenskapliga publikationer och xxx. Haris fungerar som den samlade ingången för att visa upp all den forskning som bedrivs på Hanken.

Mera information om Haris och anvisningar för att registera finns i Haris libguide.

 

Haris registerbeskrivning

https://www.hanken.fi/sites/default/files/atoms/files/harisregisterbesk…

 

 

Öppna och arkivera dina forskningsdata och återanvända redan befintliga data så att bidra till öppen vetenskap.

Datahantering och att skriva en datahanteringsplan är en integrerad del av god vetenskaplig praxis. Med hantering av forskningsdata (Research Data Management, RDM) menas hur forskningsmaterialet beskrivs, organiseras, förvaras, uppbevaras och delas under hela forskningsprocessen.

Följ stegen och checklistan som beskrivs i Datahanteringsprocesser på Hanken i LibGuiden om Hantering av forskningsdata. Här finns allmänna instruktioner och steg-för-steg-anvisningar som du som forskare eller studerande kan följa genom hela datahanteringsprocessen.

Forskningsdata och publicerade forskningsresultat producerade på Hanken borde publiceras öppet och göras allmänt tillgängliga. Öppen forskningsdata ökar synligheten och genomslaget för forskning, skapar nya forskningsmöjligheter och underlättar tvärvetenskapligt samarbete. Återanvändning av arkiverade data ger ökade möjligheter till att upprepa/reproducera och verifiera data, vilket i sin tur ökar forskningens tillförlitlighet.

Detaljerad information om hur man skriver och uppdaterar en datahanteringsplan (DMP), datasäkerhet och dataskydd, etikprövning, datainsamling, datalagring och säkerhetskopiering och datadelning och bevarande finns i LibGuiden om Hantering av forskningsdata.

Hjälp och stöd med datahanteringsplaner (DMP), datalagring, datadelning och bevarande, kontakta openresearch@hanken.fi. Frågor om etiska och juridiska frågor som rör datasäkerhet eller dataskydd, kontakta Hankens Dataskyddsombud dpo@hanken.fi.

Begreppet bibliometri innebär kvantitativa studier av vetenskapliga publikationer.
Med bibliometri kan du beräkna olika indikatorer på forskningens kvantitet och kvalitet.

Mera information under arbete.

Forskningsdatabasen Haris
Parallellpublicering

Margareta Danielsson
+358 (0)40 3521 266
haris@hanken.fi

Arkivering av forskningsdata

Qingbo Xu
+358 (0)40 3521 408
biblioteket@hanken.fi

Bibliometri

biblioteket@hanken.fi