Hankenambassadörer

Alla som tagit en examen från Hanken representerar Hanken och är på så vis ambassadörer. Hanken är mycket stolt och tacksam för alla fina förebilder som finns runt högskolan och välkomnar samverkan med alumnerna. Inom Hankens verksamhet finns även en grupp alumner som engagerar sig extra mycket i högskolans utveckling, de utses därigenom till Hankenambassadörer. Hankenambassadörerna bidrar starkt till utvecklingen av Hanken som en internationell handelshögskola med nära band till näringslivet.

Picture of Philip Aminoff

Philip Aminoff

Philip Aminoff är familjeföretagare, styrelseordförande i Helvar Merca och Helectron, styrelsens vice ordförande i Veho. Philip är även ordförande i Familjeföretagens förbund och i Tysk-Finska Handelskammaren. Philip har utexaminerats med sin magisterexamen från Hanken i Helsingfors 1986 och utsågs till årets alumn 2009.

Marjo Berglund

Marjo Berglund

Marjo Berglund är kvestor (ekonomichef) på Helsingfors Universitet och dess koncern. Hon har arbetat inom många branscher, bland annat VVS, möbel (Lundia koncernen), IT, fastigheter, smartkort, hotell- och restaurang samt bokförlag. Ansvarsfulla placeringar har varit nära hjärtat över 10 år och hon har verkat som styrelseordförande samt styrelsemedlem för Finsif – Finland’s Suistainable Investment Forum. Styrelseuppdrag har hon hunnit med i 14 olika företag och för tillfället är hon ordförande i ett och medlem i tre styrelser samt medlem av kapitalförvaltningsrådet för Svenska folkskolans vänner r.f. Marjo utexaminerades på nittiotalet från Hanken med finansiering och investering som huvudämne och revision som biämne, och hon är medlem i Hankens External Stakeholder Advisory Board. 

Kurt Björklund

Kurt Björklund

Kurt Björklund utexaminerades från Hanken 1993 med nationalekonomi som huvudämne och finansiering och investering som biämne. Efter två år på konsultbolaget BCG i Stockholm sökte han sig till INSEAD i Frankrike för att gå ett MBA-program. De senaste 27 åren har Kurt jobbat inom samma företag, det som i dag är Permira. Först 12 år i London, New York och Stockholm och de senaste 15 åren i London som företagets vd. Kurt utnämndes till årets alumn på Hanken 2023.

Ann Brännback

Ann Brännback

Ann Brännback är senior portföljförvaltare på pensionsbolaget Varma och har jobbat med kapitalförvaltning i över 20 år. Hon är utexaminerad från Hanken 2002 med huvudämnet finansiering och investering. Ann trivs att jobba med ESG frågor och även med styrelsearbete i stiftelse. Hon har avlagt CEFA examen på Hanken och har även fungerat som mentor för en hankeit. Ann är medlem i Hankens styrelses placeringsutskott.
 

Picture of Henrik Ehrnrooth

Henrik Ehrnrooth

Henrik Ehrnrooth är tidigare VD för det globala företaget KONE. För närvarande är Henrik styrelseordförande för UPM-Kymmene. Henrik utexaminerades 1994 från Hanken i Helsingfors och utsågs till årets alumn 2015. Henrik är ordförande för Hankens donationsutskott.

Simone Falck

Simone Falck

Simone Falck är magisterstuderande på Hanken med företagsledning och organisation som huvudämne. Under sin studietid har Simone arbetat inom klädbranschen. Som co-founder på Barfàl arbetar Simone med de operativa arbetsuppgifterna. Barfàl är en kläd- och accessoar butik som säljer tidlösa, hållbara produkter som är gjorda i Finland. Barfàls mål är att öka intresset för att stöda inhemskt och tänka mera på hållbarhet när man köper kläder och smycken, därför är produkterna ekologiska och av hög kvalitet. I februari 2022 blev Simone den andra mottagaren av Fazer Stipendiet som utdelas vartannat år till en studerande med goda studieresultat och som aktivt jobbar för jämställdhet, hållbar utveckling eller andra sociala frågor.

Picture of Kristian Gerkman

Kristian Gerkman

Kristian Gerkman är Placeringschef på Svenska litteratursällskapet i Finland rf. Kristian är utexaminerad från Hanken i Helsingfors 1997 och ordförande för i Hankens styrelses placeringsutskott.

Picture of Nella Ginman-Tjeder

Nella Ginman-Tjeder

Nella Ginman-Tjeder är VD på Eira sjukhus. Nella har en diger och mångsidig erfarenhet av strategiskt ledarskap, operativ företagsledning och styrelsearbete inom flera olika branscher. Före Eira jobbade Nella som nordisk VD för den schweiziska fotokoncernen Ifolor. Tidigare har hon arbetat som Country Manager för American Express, som Director Marketing Communications på Finpro samt flera år inom Sanoma-koncernen. Nella är styrelsemedlem i Atria Oyj och Viking Malt. Nella utexaminerades år 1983 från Hanken som ekonomie magister och är medlem i Hankens External Stakeholder Advisory Board.

Picture of Carl Haglund

Carl Haglund

Carl Haglund är VD för Veritas. Innan det har han bland annat varit direktör på Accenture med fokus på finanssektorn. Vid sidan av jobbet fungerar Carl som ordförande för Näringslivets delegation, EVA, och Näringslivets forskningsinstitut, Etla. Han är också medlem av styrelsen för börsbolagen Aktia och Enersense samt försäkringsbolaget Pohjantähti. Under tio års tid var Carl engagerad i politiken som minister, riksdagsledamot och europaparlamentariker. Carl är utexaminerad från Hanken 2007 och är medlem i Hankens styrelses donationsutskott.

Picture of Mats Hansson

Mats Hansson

Mats Hansson är Chief Strategist på Nordea Wealth Management Investments. Mats är ekonomie magister 1995 och ekonomie doktor 1999 från Hanken. Mats har haft olika befattningar på institutionen för finansiell ekonomi 1994-2010, sist professor t.f. 1998-2010. Han var även visiting research fellow på Dartmouth College, Tuck School of Business år 2000. Från 2010 har Mats haft olika expert- och förmansuppdrag på Nordea Wealth Management främst inom strategisk och taktisk allokering. Mats är medlem i External Stakeholder Advisory Board.

Eleonor Hedström

Eleonor Hedström

Eleonor Hedström arbetar som Director, Next Business Lab på Wärtsilä. Eleonor har en 15år+ lång karriär inom Wärtsilä med erfarenhet från innovation och implementering av nya affärsinitiativ inom Wärtsilä. I sin nuvarande roll jobbar hon aktivt med att söka nya samarbetsmöjligheter bland start-up företag, Universitet samt mer etablerade bolag inom energisektorns ekosystem för att utveckla framtida innovationer för Wärtsilä Energy. Eleonor utexaminerades från Hanken i Vasa 2013 och är medlem i Hankens External Stakeholder Advisory Board.

Max Heino

Max Heino

Max Heino är magisterstuderande på Hanken med finansiell ekonomi som huvudämne. Under sin studietid har Max arbetat med Investment Banking, Management Consulting och Private Equity. Som co-founder på second-hand nätbutiken Mjuk arbetar Max för att främja övergången till hållbar konsumtion. Mjuks unika affärskoncept möjliggör säljande och köpande av kvalitetsgranskade begagnade möbler på ett smidigt och modernt sätt. Mjuk sköter allt från avhämtning, behandling och fotografering av möblerna till lagring, marknadsföring och kundtjänst. I februari 2020 blev Max den första mottagaren av Fazer Stipendiet som utdelas vartannat år till en studerande med goda studieresultat och som aktivt jobbar för jämställdhet, hållbar utveckling eller andra sociala frågor. Utöver det ovannämnda agerar Max som styrelsemedlem för studerandeorganisationen Hankinvest, som genom dess verksamhet ämnar underlätta hankeiters karriärstart.

Picture of Roger Holm

Roger Holm

Roger Holm är direktör för Marine&EVP och vice VD på Wärtsilä samt medlem i Hankens styrelse sedan 2018. Roger utexaminerades från Hanken i Vasa 1997.

 

Picture of Anna Häggblom

Anna Häggblom

Anna Häggblom är grundare och styrelseordförande för byggnads- och inredningsföretaget Aveo. Anna utexaminerades från Hanken 2006 och utsågs till årets 2014. 

 

Nina Ingves

Nina Ingves

Nina Ingves har en lång bakgrund inom utbildning, företagsrådgivning och företagsamhetsfostran, idag jobbar hon med dessa teman på Hanken Business Lab i Vasa. Nina är även företagare själv med verksamhet som fokuserar på den välmående människan och organisationen genom bland annat Business & Life coaching.  Med ena foten i entreprenörskapet och den andra i utbildningssektorn, hittar Nina näring för nyfikenheten och ett livslångt lärande. Nina har ett strategiskt angreppssätt och en problemlösningsorienterad attityd är ständiga följeslagare oavsett projekt, arbetsplats och roll. Nina har utexaminerats 2004 från Hanken i Vasa och utsågs till årets alumn 2016.

Picture of Ole Johansson

Ole Johansson

Ole Johansson är styrelseordförande för ParkMan och styrelsemedlem på Konecranes Oyj Abp. Ole är även skattmästare på Svenska litteratursällskapet. Ole utexaminerades från Hanken 1973 och utsågs till årets alumn 2010.

Bild: Janne Rentola/SLS

Henrik von Knorring

Henrik von Knorring

Henrik von Knorring är VD för Livränteanstalten Hereditas Ab. Henrik utexaminerades från Hanken 1988 och har sedan dess jobbat inom finansbranschen, speciellt med kapitalförvaltning, i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn. Henrik är medlem i Hankens styrelses placeringsutskott sedan 2019.

Petri Kokko

Petri Kokko

Petri Kokko är Managing Director Client Solutions, Central Europe på Google. Innan hans nuvarande roll, har han innehaft flera olika direktörsposter i Tyskland. Före det, jobbade Petri som Global Director for Learning and Development i Mountain View i Kalifornien. Petri utexaminerades från Hanken 2001 och är sedan november 2021 medlem i Hankens International Advisory Board.

Staffan Kurtén

Staffan Kurtén

Staffan Kurtén är en av HRM Partners två grundare (1993). Företaget som kontinuerligt utvecklat professionella tjänster (B2B) inom förändringsledarskap, career coaching och outplacement, utvecklades snabbt till marknadsledare inom sin nisch i Finland. Staffan verkade som entreprenör/VD i bolaget i tolv år och därefter som arbetande styrelseordförande. I februari 2020 såldes bolaget till Hanken&SSE Executive Education där verksamheten fortsätter under varumärket HRM Partners. Under denna tid verkade Staffan också som European Chairman och Global Chairman i Arbora Global Career Partners. Idag är han styrelsemedlem i Hanken&SSE. Innan grundandet av HRM Partners jobbade han som bl.a. rekryteringskonsult i MPS i Finland och Norden. Han är diplomekonom från Hanken 1978.

Picture of Janne Larma

Janne Larma

Janne Larma är VD för eQ sedan 2011. Janne utexaminerades från Hanken 1989 och har sedan dess jobbat inom finansbranschen i Finland. Janne är medlem i Hankens styrelse och i placeringsutskottet.

Monika Liikamaa

Monika Liikamaa

Monika Liikamaa är Co-CEO och medgrundare av den stigande europeiska fintech-stjärnan Enfuce. Monika är en omvälvande kraft inom betalningsbranschen och en obeveklig förkämpe för social inkludering och behovet av att bekämpa klimatförändringarna. Sedan hon grundade Enfuce 2016 har Monika och hennes medgrundare Denise Johansson tagit sin djärva idé om vad ett fintechbolag skulle kunna vara och säkrat banbrytande finansieringsrundor för kvinnliga grundare, utökat Enfuces produkter och tjänster år efter år, säkrat viktiga tvärvertikala partnerskap för att öka kraften och potentialen i inbyggda betalningar, och har byggt ett robust och begåvat team bestående av några av de smartaste människorna i branschen. Monika tog sin EMBA-examen från Hanken 2015 och är medlem i Hankens External Stakeholder Advisory Board.

Christian Liljeström

Christian Liljeström

Christian Liljeström är partner, Head of Management Consulting på KPMG Oy Ab, och har suttit i både KPMG’s styrelse och ledningsgrupp sedan 2007. Christian utexaminerades från Hanken 1991 med finansiering och investering som huvudämne och är även diplomingengör. Christian är medlem i Hankens External Stakeholder Advisory Board.

Ib Löfgren

Ib Löfgrén

Ib Löfgrén är Managing Director & Partner på BCG, där han arbetat i över 15 år. Ib ansvarar för BCGs Transformation och Post Merger Integration (PMI) teamen i Norden. Ib utexaminerades från Hanken med sin magisterexamen 2008 och är medlem i Hankens External Stakeholder Advisory Board. 

Carl Nyberg

Carl Nyberg

Carl Nyberg är Executive Vice President på Neste Oyj med ansvar över produktion av förnybara produkter samt hållbarhetsfrågor. Han har suttit i koncernens ledningsgrupp sedan 2019. Under sin 20 åriga karriär på Neste, har Carl jobbat både utomlands och i Finland bland annat inom trading och inköp samt försäljning. Carl utexaminerades från Hanken 2004 och är medlem i Hankens External Stakeholder Advisory Board.

Picture of Kristina Pentti-von Walzel

Kristina Pentti-von Walzel

Kristina Pentti-von Walzel utexaminerades från Hanken 2002 med entreprenörskap som huvudämne. Efter studierna har Kristina varit engagerad i högskolans verksamhet bl.a. inom ramen för Hankens diverse fundraisingkampanjer och som medlem i donationsutskottet. Kristina sitter i en rad styrelser och är sedan 2015 VD och styrelseordförande för hudvårdsbolaget Laponie, som hon själv grundat.

Picture of Rasmus Roiha

Rasmus Roiha

Rasmus Roiha  är verkställande direktör Ohjelmisto- ja e-business ry med en bred kunskap inom digital handel. Rasmus utexaminerades som ekonomie kandidat från Hanken Svenska handelshögskolan år 2008, och tog år 2011 en MBA-examen från Hanken. Sedan dess har Roiha varit aktiv företagare inom informations- och kommunikationsteknologi, bl.a. som grundare av och partner för Iwa Labs, Laika Mobile Communication, Spot Digger och Email Factory. Idag är Roiha en förespråkare för programvaruindustrin i Finland samt använder sin långa erfarenhet som entreprenör för att hjälpa företag inom branschen att växa. Roiha sedan 2012 valts till en av Finlands 100 mest inflytelserika personer inom IT-industrin och har även haft flera styrelseuppdrag. Rasmus är medlem i Hankens External Stakeholder Advisory Board.

Picture of Johan Sandell

Johan Sandell

Johan Sandell har en lång och spännande karriär på IBM inom IT&Services sektorn. Han har arbetat med nordiska och globala uppdrag i 25+ år inom koncernen i flera länder. Hans senaste uppdrag var VD för IBM i Sverige och innan dess VD för IBM i Finland. Johan är Ekonomie Magister från Hanken 1981 och styrelseordförande för Hanken&SSE.

Picture of Dag Sandås

Dag Sandås

Dag Sandås är Ekonom med lång erfarenhet i globala teknologiföretag. Dag är business angel och seed investor i start-up och tillväxtföretag. Dag utexaminerades från Hanken 1984 och utsågs till årets alumn 2012.

Picture of Heidi Schauman

Heidi Schauman

Heidi Schauman är Head of Research på Danske Bank. Innan sin nuvarande position har Heidi bland annat varit Swedbanks chefsekonom i Finland och har en lång erfarenhet av ekonomisk analys både inom den offentliga och privata sektorn. Heidi har en doktorsexamen i nationalekonomi från Hanken 2006 och har även avlagt sin magisterexamen på Hanken 2003. Heidi fungerar som medlem i Helsinki Graduate School of Economics direktion, som är en gemensam enhet för Hanken, Aalto-universitetet och Helsingfors universitet. Heidi utsågs till årets alumn 2021.

Kristian Schrey

Kristian Schrey

Kristian Schrey utexaminerades från Hanken i Vasa 2011 med Strategisk marknadsföringsledning som huvudämne och Internationell handel som biämne. Idag arbetar Kristian som VD på Viexpo, ett företag som hjälper finska företag att söka tillväxt genom export och internationalisering. Kristian är medlem i Hankens External Stakeholder Advisory Board.

Picture of Catharina Stackelberg

Catharina Stackelberg

Catharina Stackelberg är Senior Vice President på Knowit. Catharina innehar också styrelsepost i flera andra företag såsom Purmo Group, Korjaamo Oyj, Royal Unibrew, Alma Media Corporation och Harvia. Catharina utexaminerades från Hanken 1993 och utsågs till årets alumn 2013.

Picture of Mikael Still

Mikael Still

Mikael Still är båtkonstruktör från Southampton College of Technology och ekonom från Hanken i Vasa. Mikael har jobbat bland annat på Time Manager, Envirovac, Sanitec, Wärtsilä, Nautor, Wedeco, KPMG, Ahola Transport och Norlic. Sedan Mikael startade sitt eget konsultbolag VisionWorks har blivit litet av en serie-entreprenör (Plommonet, RomiSystems, A-zeta, Nooga).  Mikael är medlem i ett drygt halvdussin bolagsstyrelser, föreläser på Hanken&SSE Executive Educations kurser och är stolt över att vara Hankenambassadör och mentor inom Hankens mentorskapsprogram. Mikael utexaminerades från Hanken 1985 och utsågs till årets alumn 2018.

Annika Sucksdorff.jpg

Annika Sucksdorff

Annika Sucksdorff är styrelseordförande för familjeföretaget Oy Victor Ek Ab och Nordic Head of Film på Netflix. Hon utexaminerades från Hanken år 2003 och utsågs till årets alumn 2017.

Joel Sunabacka

Joel Sunabacka

Joel Sunabacka är VD för LokalTapiola i Österbotten och utexaminerades från Hanken i Vasa 2014. Joel utsågs till årets alumn 2022. 

 

Johanna Söderström

Johanna Söderström

Johanna är Executive Vice President och Chief People Office på Tyson Foods. Johannas karriär sträcker sig över två decennier och hon har hjälpt multinationella företag att utveckla innovativa personallösningar över hela världen. Före sin nuvarande roll var hon Chief HR Officer på Dow Chemical. Hon är även styrelseledamot i Neste. Johanna utexaminerades från Hanken 1997 och är medlem i Hankens International Advisory Board.
 

Picture of Henrik Tötterman

Henrik Tötterman

Henrik Tötterman har över 20 års erfarenhet av internationellt ledarskap. Idag är Henrik bland annat direktör för LEADX3M. Därtill föreläser han på Harvard Extension School och är professor vid Hult International Business School i Boston. Henrik utexaminerades från Hanken som ekonomie magister 2002 och tog sin doktorsgrad 2008 i Helsingfors. Henrik är medlem i EMBA Advisory Board samt Hankens International Advisory Board.

Hanna Westman

Hanna Westman

Hanna Westman är chefsekonom på Verket för finansiell stabilitet, som är bank resolutions- och insättningsgarantimyndigheten i Finland. Tidigare har Hanna jobbat med bankreglering på Nordea och Finlands Bank samt som managementkonsult på Capgemini. Hanna utexaminerades 1998 som ekonomie magister och 2009 som ekonomie doktor från Hanken. Hon är medlem i Hankens External Stakeholder Advisory Board.

Picture of Fredrik Wildtgrube

Fredrik Wildtgrube

Fredrik Wildtgrube är Senior Vice President för Alliances & Airlines Partnerships på Finnair. Innan det har han gjort karriär på bland annat Nokia och Microsoft. Fredrik utexaminerades från Hanken 2005 och är medlem i Hankens External Stakeholder Advisory Board.

Christoph Vitzthum är årets alumn

Christoph Vitzthum

Christoph Vitzthum utexaminerades från Hanken år 1994. Efter en lång karriär på Wärtsilä, blev han koncernchef för Fazer år 2013. Han har engagerat sig i Hankens verksamhet på flera olika sätt, bland annat som medlem i medelinsamlingens kampanjkommitté samt i sin roll som koncernchef för Fazer, då företaget är med i Hankens partnerprogam. Christoph är även ordförande för Hankens styrelse. Christoph blev utsedd till årets alumn 2019.

Picture of Veronica Vitzthum Lindholm

Veronica Vitzthum Lindholm

Veronica Vitzthum Lindholm utexaminerades från Hanken 1993. Hennes arbetsgivare har varit Fazer, The Walt Disney Company, Mondelez samt senast Finnkino där hon var VD för Finland samt Baltikum. För närvarande är Veronica VD på Indoor Group Oy, samt styrelsemedlem för Nokian Renkaat och styrelsemedlem i stiftelsen för Svenska Teatern i Helsingfors. Veronica utsågs till årets alumn 2011 och Veronica är även medlem i Hankens External Stakeholder Advisory Board.

Lotta Vuoristo

Lotta Vuoristo

Lotta Vuoristo är Chief People Officer på Rovio Entertainment, ett globalt spelföretag som är känt för sitt varumärke Angry Birds. Innan hon började på Rovio 2022 hade hon olika transformationsbefattningar på andra globala företag. Lotta har avlagt sin doktorsexamen från Hanken 2017 och även avlagt sin magisterexamen på Hanken 2007. Hon är medlem i Hankens External Stakeholder Advisory Board. 

Maria Östergård Käld

Maria Östergård Käld

Maria Östergård Käld utexaminerades från Hanken i Vasa som ekonomie magister 2004 och har arbetat inom finansbranschen i över 20 år. För tillfället jobbar Maria som Senior Advisor för Lokaltapiola Kapitalförvalting Ab. Hon har även innehaft olika förtroendeuppdrag inom stiftelser och föreningar. Maria har agerat som en aktiv mentor för flera studenter i Hankens mentorskapsprogram genom åren och bidrar idag som medlem i Hankens styrelses donationsutskott.