Karriärmöjligheter

People working together
Karriärmöjligheter för de som har studerat entreprenörskap, företagsledning och organisation som huvudämne.

Tack vare den breda utbildningen som Entreprenörskap och företagsledning ger finns det inga egentliga begränsningar till vad man kan jobba med. Våra alumner jobbar som VD, med projektledning, internationella affärer, strategifrågor, affärskonsultering, innovationsledning, familjeföretag, entreprenörskap, finansieringsfrågor och kvalificerad rådgivning.