Kandidat- och magisterkurser

Den integreradde magisterutbildningen i logisik- och samhällsansvar

Den integrerade magisterutbildningen innebär att du först avlägger en kandidatexamen (180 ECTS) och sedan en magisterexamen (120 ECTS). Den sammanlagda studietiden är 5 år. Under studietiden avlägger du kurser på grund-, ämnes- och fördjupad nivå.

Våra grund- och ämneskurser ger dig insikter i olika delområden inom logistik och samhällsansvar.

Vi har ingått ett specialavtal med Arcada som gör att du som Hankenstuderande får gå på deras kurser i logistik. Sådana kurser kan tillgodoräknas inom kandidatexamen vid Hanken. Notera också att det är möjligt att byta ut ämnesstudiekurserna mot studier vid något av Hankens utbytesuniversitet, utomlands eller i Finland. Kurserna behöver inte motsvara exakt de kurser som vi erbjuder, men du får gärna diskutera dina val med oss på förhand.

OBS! Ämnet kan inte längre väljas som huvudämne inom kandidatstudierna, men nog som biämne och som huvudämne i magister- och doktorsexamina.

Ännu under läsåret 2015-16 erbjuds alla kurser så att du som har ämnet som huvudämne i kandidatexamen kan slutföra dina studier. Också efter det har du rätt att, vid behov genom individuella arrangemang, senast 31.7.2019, avlägga examen med detta huvudämne. Därefter hänvisas de studerande till andra huvudämnen på kandidatnivå.

För biämne krävs minst 25 sp i ämnet. Om du önskar byta huvudämne till LSA på magistersnivån, ska du på kandidatnivån avlägga minst 30 sp inom ämnet och efter kandidatexamen ansöka om byte av huvudämne.

Logistik och samhällsansvar har i Helsingfors också antagning direkt till magisternivån.

De fördjupade kurserna, d.v.s. kurserna på magisternivå, är ledningsorienterade och övar dina färdigheter att detaljanalysera specifika delområden inom logistik och samhällsansvar. Vi erbjuder dig även en fördjupning i forskningsmetoder som ger dig en god grund för att själv utföra vetenskapliga undersökningar, analysera forskningsproblem och kritiskt utvärdera olika slag av rapporter.