Marknadsföring / Marketing

Samarbetskurser 2024-2025 / Co-op courses 2024-2025

Helsingfors / Helsinki

Course ECTS Language Period Form
Grundstudier / Basic studies
123 Marknadsföringsstrategi 6 sv IV Kontakt
1123-OPU Marknadsföringsstrategi Opens in new window 6 sv II Nät (tent på plats)
Ämnesstudier / Intermediate studies
23133 Branding och marknadskommunikation 6 sv III Contact
23151 Service Management 6 en I Contact
23152 Service Design and Innovation 6 en II Blended
23162 Konsumentbeteende Opens in new window 6 sv II Contact
23220 Business-to-Business Marketing 6 en II Contact
Fördjupade studier / Advanced studies
23105 Customer-Driven Service Strategy 5 en II Blended
23116 Transformative Service Strategies: Project Course Opens in new window 5 en II Blended
23118 Strategic Brand Development 5   III Blended
23148 Market Innovation Opens in new window 5 en IV Contact
23158 Customer Experience Management 5 en III Contact
23161 Responsible Marketing 5 en I Blended

 

Helsingfors / Helsinki & Vasa / Vaasa

Course ECTS Language Period Form
Ämnesstudier / Intermediate studies
23150 Energy Transition (MOOC) Opens in new window 3 en I, II, III, IV Online
Fördjupade studier / Advanced studies
23222-C Marketing across Cultures 5 en I-II, III-IV Online

 

Vasa / Vaasa