FLO Hanken

Institutionen för företagsledning och organisation

Institutionen för företagsledning och organisation

På institutionen för företagsledning och organisation strävar vi efter att producera forskning i världsklass, att erbjuda våra studenter grundlig undervisning, samt att mer generellt göra en central insats för affärslivet och samhället.

Bland våra ca 60 anställda kommer många från internationella högklassiga universitet. Dessutom brukar ungefär 20 utländska forskare årligen besöka vår institution för att presentera sin forskning, undervisa i doktorandprogrammet och jobba i projekt. Forskningsseminarier där både våra egna och utomstående forskare presenterar sin forskning organiseras regulbundet.

Till institutionen i Helsingfors och Vasa hör ämnena 

och magisterprogrammen

samt kunskapscentret