FLO Hanken

Institutionen för företagsledning och organisation

Den här sidan handlar om institutionen för företagsledning och organisation.

Vi bedriver internationellt erkänd forskning och undervisning i tre ämnen: 1) företagsledning och organisation, 2) entreprenörskap, företagsledning och organisation samt 3) informationsbehandling (biämne).

I Helsingfors erbjuder vi undervisning i alla tre ämnen, i Vasa i företagsledning och organisation samt i informationsbehandling (biämne).

Ämnen och studier

Inom ämnet företagsledning och organisation har vi flera centrala delområden, bland annat personalledning (HRM), organisationsbeteende, strategi, organisationsteori och affärsetik/hållbarhet. Läs mer om studierna inom ämnet företagsledning och organisation här.

Viktiga områden inom ämnet entreprenörskap och företagsledning är intraprenörskap (corporate entrepreneurship), strategisk förändring, affärsutveckling, internationalisering, ledarskap, innovationsledning, ledning av familjeföretag, och affärskonsultering. Läs mer om studierna inom ämnet entreprenörskap och företagsledning här.

Ämnet informationsbehandling kan studeras som biämne på Hanken. Studier inom informationsbehandling erbjuder färdigheter för affärsinriktad teknisk kompetens och planering, upphandling och implementering av IT-system samt förståelse i hur dessa används både operativt samt strategiskt inom företag. Läs mer om studier inom ämnet informationsbehandling här.

Kompetenscenter och forskning

Forskningen inom Institutionen för företagsledning och organisation sker i huvudsak inom i våra styrkeområden/områden med hög potential Att leda för tillväxt och välmående, Ansvarsfull organisering och Strategic and Entrepreneurial Praxis samt inom våra kompetenscentra CCR, EPCE och GODESS.

Styrkeområden och områden med hög potential

Kompetenscenter