Hur ansöker jag?

På denna sida finns korta steg för steg instruktioner för ansökan till Hankens magisterutbildning på svenska 2022.

Ansökan steg för steg

1. Bekanta dig med instruktionerna

2. Fyll i ansökningsblanketten

 • Lämna in din ansökan i studieinfo.fi-portalen under ansökningstiden 16.3-30.3.2022 kl.15.00
 • Notera att du endast kan söka till ett huvudämne (endera i Helsingfors eller Vasa) inom den svenskspråkiga magisterutbildningen under en och samma ansökningsomgång.
 • Kolla att du uppfyller språkkravet i svenska - behöver du lämna in en bilaga eller delta i vårt språkprov?
 • Ladda upp alla bilagor elektroniskt i pdf-format direkt i ansökningsblanketten senast den 6.4.2022 kl.15.00Observera att ansökningshandlingar inte återlämnas till sökande då dessa är en del av ansökan och därmed ska arkiveras på Hanken.

3. Ansökan behandlas

 • Ansökan behandlas först vid enheten för Studier och Antagning och sedan vid ämnet/institutionen. Ifall du blir ombedd att komplettera din ansökan anses din ansökan ofullständig tills du kompletterat den. Uteblir kompletteringen anses du obehörig.
 • Alla sökande rangordnas först ämnesvis enligt de handlingar som sökandena har lämnat in före ansökningstidens utgång. Därefter koordineras det så att till vardera studieorten och ämne antas de med den bästa bedömningen i den mån ämnena kan ta emot nya studerande.
 • Hankens antagningskommittée föreslår vilka sökande som antas och rektor fattar det slutliga antagningsbeslutet. 

4. Resultatet publiceras

 • Resultatet publiceras senast 8.7.2022 på Min Studieinfo och meddelas också per e-post.
 • Om ditt antagningsresultat är villkorligt betyder det att vi inte ännu fått ditt slutliga betyg. Då bör du skicka in en bestyrkt kopia på ditt slutliga betyg så fort som möjligt, men allra senast 31.7.2022 kl.15.00.
 • Om du inte blir antagen och upplever att du blivit felaktigt bedömd kan du välja att ansöka om ändring. Om du har frågor gällande ditt antagningsbeslut kan du kontakta oss på ansokan@hanken.fi

5. Ta emot din studieplats

 • Om du blir antagen ska du ta emot din studieplats inom utsatt tid, annars förlorar du din studieplats. Alla som antas får anvisningar för hur de ska ta emot sin studieplats i samband med antagningen. De som antagits 8.7.2022 måste ta emot sin studieplats senast 15.7.2022 kl.15.00. Villkorligt antagna studerande tar emot sin studieplats enligt samma tidtabell, men deras studieplats kan återtas ifall de inte uppvisar ett slutgiltigt betyg före 31.7.2022 kl.15.00.
 • Efter att du tagit emot din plats ska du även komma ihåg att göra din läsårsanmälan till universitetet.

Lycka till med din ansökan! Vid frågor kontakta ansokan@hanken.fi.