Magisterstudier

Auditorium with teacher and students
Magisterstudier

I Helsingfors kan studerande välja Entreprenörskap,företagsledning och organisation som huvudämne i den svenska magisterutbildningen.

På magisternivå fördjupar du dig i de frågor vi behandlat på kandidatnivå. I vår magisterutbildning är vår målsättning att ge dig som studerande fördjupad kunskap om hur framgångsrika entreprenörer och företagsledare leder organisationer som utsätts för ständig förändring. Våra huvudämnesstuderande får en kvalificerad utbildning som ger många redskap inför de utmaningar som finns i framtiden. Denna kvalificerade utbildning ger en hög beredskap att skapa förändring. På magisternivån fokuserar vi på kreativt tänkande, strategiskt förändringsarbete, styrelsearbete, internationell företagsutveckling, avancerad affärskonsultering och att utbilda dig i investeringsbeslut, samt portföljbeslut i riskkapitalfonder.

120 studiepoäng, 2 års heltidsstudier
Språk: Svenska
Examen: Ekonomie magisterexamen

Utbildningen har en tredelad struktur:
•    90 sp är tillägnade programbundna studier där du fördjupar dig i ämnet entreprenörskap, företagsledning och organisation. I dessa studier ingår studier i forskningsmetoder och en avhandling.
•    Minst en språkkurs (6 sp) ingår i utbildningen.
•    De resterande 24 sp kan du fritt välja från det breda utbud av kurser som Hanken på din studieort erbjuder.