Hur ansöker jag?

På denna sida finns korta steg för steg instruktioner för ansökan till Hankens kandidatutbildning via gemensamma antagningen till ekonomutbildning 2021.

OBS! Denna information gäller dig som söker in via den ordinarie antagningen till kandidatnivån våren 2022. Det vill säga INTE direktantagningen till nationalekonomi, eller antagning på basis av svenska gymnasiebetyg, Högskoleprovet, Ekonomiguru, särskilda meriter, Öppna universitetet eller överflyttare.

Ansökan steg för steg

1. Bekanta dig med instruktionerna

 • Bekanta dig med alla instruktionerna för ansökan här på vår hemsida 
 • Kontakta Hankens ansökningsservice på ansokan@hanken.fi om du har frågor.

2. Fyll i ansökningsblanketten

 • Lämna in din ansökan i studieinfo.fi-portalen under ansökningstiden 16.3-30.3.2022 kl.15.00
 • Notera att Helsingfors och Vasa är två olika ansökningsmål. Du kan ansöka till båda.
 • Kolla att du uppfyller språkkravet i svenska - behöver du lämna in en bilaga eller delta i vårt språkprov?
 • Ladda upp eventuella bilagor elektroniskt direkt i ansökningsblanketten senast den 6.4.2022 kl.15.00.

3. Delta eventuellt i urvalsprovet

 • Om du blir antagen i betygsantagningen får du e-post om detta den 30.5.2022 och behöver inte delta i urvalsprovet. I annat fall ska du delta i urvalsprovet den 7.6.2022 kl.12-15
 • Notera att det inte skickas ut någon särskild kallelse till urvalsprovet.

4. Resultatet publiceras

 • Resultatet publiceras senast 8.7.2022 i studieinfo.fi och meddelas också per e-post.
 • Om ditt antagningsresultat är villkorligt betyder det att vi inte ännu fått ditt slutliga betyg. Då bör du skicka in en bestyrkt kopia på ditt slutliga betyg så fort som möjligt.
 • Om du inte blir antagen och upplever att du blivit felaktigt bedömd kan du välja att ansöka om rättelse.
 • Om du inte blir antagen kan du utforska om Hankens Öppna universitet skulle vara något för dig.

5. Ta emot din studieplats

 • Om du blir antagen ska du ta emot din studieplats inom utsatt tid, annars förlorar du din studieplats. Alla som antas får anvisningar för hur de ska ta emot sin studieplats i samband med antagningen. De som antagits 8.7.2022 måste ta emot sin studieplats senast 15.7.2022 kl. 15.00.
 • Efter att du tagit emot din plats ska du även komma ihåg att göra din läsårsanmälan till universitetet.

Lycka till med din ansökan! Vid frågor kontakta ansokan@hanken.fi.