Turnitin

Upptäck och förebygg plagiat

Turnitin - ett verktyg som hjälper lärarna att upptäcka plagiering

Studentens inskickade arbete jämföras mot innehållet i tre källområden - Internet, förlagsmaterial och systemets eget arkiv med tidigare inskickat material - och läraren får en rapport med tydlig information om originalkällor.

OBS! Turnitin avgör inte om plagiering har skett eller ej - det avgör läraren.

Att lämna in dokument som studerande (första gången)

  • Din lärare ger dig ett klassID- nummer och lösenord för att anmäla dig till klassen
  • Registrera dig www.turnitin.com Opens in new window  som ny användare
  • Skapa ett nytt Turnitin studentkonto (fyll i din användarprofil)
  • Gå in i klassen
  • Öppna en uppgift, läs instruktionerna och informationen (ett nytt popup-fönster)
  • Lämna in ditt dokument (vanligen via file upload)

Att lämna in dokument som studerande (nästa gång)

  • Logga in till Turnitin
  • Välj klassen
  • Öppna en uppgift, läs instruktionerna och informationen (ett nytt popup-fönstret)
  • Lämna in ditt dokument (vanligen via file upload)

Moodle och plagiatkontroll i Turnitin

Den nya Moodle har plagiatkontrollprogrammen Turnitin och Urkund integrerat, vilket betyder att studerande via en aktivitet i Moodle kan lämna in sina arbeten och samtidigt få dem plagiatkontrollerade. För studerande underlättar det att använda plagiatkontroll denhär vägen eftersom de då inte behöver lämna in arbeten som skall plagiatkontrolleras andra vägar, utan kan lämna in alla arbeten i Moodle.