Frånvaroanmälan

Om du frånvaroanmäler dig kan du inte anmäla dig till kurser och tenter, avlägga prestationer eller utexamineras.

Om du vill frånvaroanmäla dig ska du göra det senast 31.8 för hela läsåret eller bara för höstterminen, eller skilt för vårterminen senast 15.1 (OBS! För vårterminen 2022 gäller datumet 9.1, det förflyttas inte till måndagen!). Om de här datumen infaller på ett veckoslut förflyttas sista datumet för läsårsanmälan till följande måndag. 

Frånvaroanmälan för kandidat- och magisterstuderande

Om du frånvaroanmäler dig kan du inte anmäla dig till kurser och tenter, avlägga prestationer eller utexamineras.

Frånvaroanmälan gör du i WebOodi och den kräver ingen bankförbindelse. Om du inte har tillgång till WebOodi kan du anmäla dig frånvarande genom att meddela det till studieinfo(at)hanken.fi. Skriv "Terminsanmälan" som rubrik på ditt meddelande, och ange förutom ditt namn också ditt studerandenummer i meddelandet.

Om du anmält dig frånvarande men vill ändra din anmälan till närvaro ska du betala studentkårsavgiften via WebOodi om terminsanmälan är öppen i WebOodi, eller, om terminsanmälan i WebOodi är stängd, betala studentkårsavgiften direkt till bankkonto enligt anvisningen under Närvaroanmälan och uppvisa kvitto på betalningen. Om du anmält dig närvarande kan du inte senare under samma termin ändra det till frånvaroanmälan.

Om du antagits mellan 1.8.2005 och 1.8.2014 har du rätt att vara frånvaroanmäld utan särskild orsak fyra terminer.

Om du antagits 2015 eller senare har du rätt att under din studietid vara frånvaroanmäld utan särskild orsak två terminer, men under ditt första läsår får du frånvaroanmäla dig endast på basis av värnplikt, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller om du på grund av egen sjukdom eller skada är oförmögen att inleda studierna.

Frånvaroanmälan för forskarstuderande

Om du vill frånvaroamäla dig ska du fylla i registreringsblanketten och gärna ange orsak (frivilligt) till varför du vill frånvaroanmäla dig (t.ex. föräldraledighet, förvärvsarbete).