Ämnet redovisning

Hankenstudenter på sommargård
Redovisning erbjuder en gedigen utbildning för en yrkeskarriär inom näringslivet, såsom CGR-revisor, ekonomidirektör, redovisningschef eller finansanalytiker.

Forsknings- och utbildningsverksamheten vid Hankens båda orter i Helsingfors och Vasa har internationell orientering. Våra lärare och forskare har goda kontaktytor till näringslivet och internationella universitet. Vi erbjuder ett omfattande curriculum av kandidat- och magisterprogram i redovisning och samarbetar med redovisningsinstitutionen vid Aaltos handelshögskola. Lärarkåren är involverad i olika ledarutbildningsprogram.

Vårt doktorsprogram är integrerat med Graduate School of Accounting tillsammans med andra ledande finska ekonomiutbildningar. I genomsnitt doktorerar en forskare inom redovisning per år och trenden förväntas fortsätta. Forskning inom redovisning täcker bl.a. internationell redovisning, resultatstyrning (earnings management), revision, corporate governance och resultatenhetsstyrning (inklusive Activity Based Management (ABM)).

 

Kim Ittonen
Professor i redovisning, Prefekt för institutionen för redovisning och handelsrätt