Läsårsanmälan

Som examensstuderande ska du årligen närvaro- eller frånvaroanmäla dig senast 31.8.

Du som studerar för kandidat-, magister- eller doktorsexamen ska varje läsår anmäla dig antingen närvarande eller frånvarande senast 31.8 (eller följande vardag ifall dagen infaller på ett veckoslut). Du måste vara närvaroanmäld för att

  • kunna anmäla dig till kurser och tentamen under läsåret
  • avlägga studieprestationer
  • anhålla om examensbetyg
  • åka på utbyte via Hankens utbytesprogram
  • ta kurser via JOO-avtalet vid andra universitet

Om du inte gör läsårsanmälan i tid skrivs du ut ur studieregistret och måste ansöka om återinskrivning och betala en avgift före du kan fortsätta med dina studier.

Du som är kandidat- eller magisterstuderande gör din läsårsanmälan (närvarande eller frånvarande) i WebOodi.

Du som är forskarstuderande gör din läsårsanmälan med registreringsblanketten.

Observera att det är på ditt ansvar som studerande att anmäla dig för läsåret, vi påminner inte dig skilt om det! Läsårsanmälan kan du göra för hela året senast 31.8 eller skilt för vårterminen senast 15.1 (OBS! För vårterminen 2022 gäller datumet 9.1, det förflyttas inte till måndagen!). Om de här datumen infaller på ett veckoslut förflyttas sista datumet för läsårsanmälan till följande måndag.

Notera att en närvaroanmälan inte senare kan ändras till en frånvaroanmälan, medan en frånvaroanmälan kan när som helst under läsåret ändras till närvaroanmälan.

Du som är kandidat- eller magisterstuderande måste planera noga hur du anmäler dig eftersom din studietid är begränsad!

Dina kontaktuppgifter

Om dina kontaktuppgifter ändrats (adress och telefonnummer) ska du själv uppdatera dem via WebOodi.