Hanken

Innovation och inklusion

Temat på årets Responsible Organising-konferens är ”Innovation och inklusion”. Tillsammans tar vi oss an några av vår tids största utmaningar: klimatkrisen, ojämlikhet, social utslagning och ohållbar konsumtion. Konferensen äger rum den 19 november i Helsingfors och programmet är på engelska. Kom med och förändra samhället med oss!
Shining light bulb with symbols related to development
Hanken studenter

Ansvarsfull ekonomutbildning

Hanken var det första universitetet i Finland att skriva under FN:s principer för ansvarsfull ekonomutbildning år 2007 och har sedan dess kontinuerligt integrerat principerna i sin strategi och verksamhet. PRME:s mission är att inspirera och förfäkta ansvarsfull ekonomutbildning, forskning och tankeledarskap på en global nivå.

News

|
14.09.2018
Hanken поднялся в рейтинге Financial Times за 2018 год
|
17.05.2018
Сотрудничество между Hanken&SSE Executive Education и социальным фондом Epiqus Oy в рамках интеграционной программы Business Lead принесло награду от Европейского фонда развития управления в категории "Развитие талантов"
|
26.03.2018
Согласно исследованию ISB (International Student Barometer) международные студенты чаще всех рекомендует Hanken – 94,3% респодентов довольны своим опытом обучения и готовы рекомендовать Hanken друзьям.
|
22.01.2018
Количество международных соискателей в магистратуру удвоилось. В Hanken подали заявки студенты 76 национальностей. Результаты приема будут опубликованы в середине марта.