Finansiering

Finansiering av forskarstudier

Centrets informationstjänster i finansieringsfrågor

Centret för forskning och internationella ärenden erbjuder åt Hankens forskarstuderande följande informationstjänster i finansiering av forskarstudier:

  • Webbsidor om finansiering, inklusive Anslagstavla om finansieringsmöjligheter.
  • Via e-postlistan för forskarstudenter levereras en del information om finansieringsmöjligheter. Alla forskarstuderande ansluts automatiskt till listan.
  • Introduktionsdagarna för forskarstuderande två gånger om året, i januari och i september. Nyantagna forskarstuderande får en inbjudan till mötet i samband med antagningsbeslutet.
  • I Vasa läggs information om forskningsfinansiering på den officiella anslagstavlan i 1 vån., förvaltningskorridorren.
  • Mottagning enligt överenskommelse (kontakta forskningsombud).
  • Hjälp med att skapa din ansökan, kontakta chef för Hankens forskarutbildning, Anu Helkkula.