Experter för media

På den här sidan har vi samlat alla Hankens professorer och deras expertisområden. De ställer gärna upp för intervjuer i media och kommenterar aktuella samhällsfenomen. Om du har frågor gällande våra experter kan du kontakta kommunikationsspecialist Marlene Günsberg, 040 3521212, marlene.gunsberg@hanken.fi.

Institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi - Finansiell ekonomi

Colak, Gonul Opens in new window

Professor i finansiell ekonomi
Finansiell ekonomi - Helsingfors

politisk osäkerhet, aktieerbjudanden, företagsrekonstruktion, investerarrelationer, finansiell förmedling och bank, ersättning till ledande befattningshavare, finansiell ekonometri, S&P 500 Indexföretag

gonul.colak@hanken.fi
+358 50 572 8834
eng

Högholm, Kenneth Opens in new window

Professor i finansiell ekonomi
Finansiell ekonomi - Vasa

illikviditet, fonders prestanda, budgivare

kenneth.hogholm@hanken.fi
+358 40 352 1718
sv, fi, eng

Liljeblom, Eva Opens in new window

Professor i finansiell ekonomi
Finansiell ekonomi - Helsingfors

dividendpolitik, bolagsstyrning, företagsfinansiering

eva.liljeblom@hanken.fi
+358 40 352 1291
sv, fi, eng

Löflund, Anders Opens in new window

Professor i finansiell ekonomi
Finansiell ekonomi - Helsingfors

värdeskapande och aktievärdering, prestationsbedömning av placeringsfonder, bolagsstyrning

anders.loflund@hanken.fi
+358 40 352 1351
sv, fi, eng

Maio, Paulo Opens in new window

Professor i finansiell ekonomi, asset pricing
Finansiell ekonomi - Helsingfors

investeringar, interaktionen mellan finansmarknaden och ekonomin

paulo.maio@hanken.fi
+358 40 352 1455
eng

Maury, Benjamin Opens in new window

Wahlroos professor i finansiell ekonomi
Finansiell ekonomi - Helsingfors

statlig styrning, konkurrens, bolagsprestation

benjamin.maury@hanken.fi
+358 40 352 1422
sv, fi, eng

Pasternack, Daniel Opens in new window

Arbetslivsprofessor
Quantum datalabb - Helsingfors

finansbranschen, datadrivet värdeskapande

daniel.pasternack@hanken.fi
sv, fi, eng

 

Sjöholm, Hans-Kristian Opens in new window

Arbetslivsprofessor
Quantum datalabb - Helsingfors

datadrivet beslutsfattande, värdeinvestering

hans-kristian.sjoholm@hanken.fi
sv, fi, eng

Wan, Kam-Ming  Opens in new window

Biträdande professor
Finansiell ekonomi - Vasa

bolagsstyrning, marknadsmikrostrukturer

kam-ming.wan@hanken.fi
eng

Vähämaa, Emilia  Opens in new window

Biträdande professor
Finansiell ekonomi - Vasa

ESG, hållbarhet, hållbara investeringar, bolagsstyrning, bolagsstyrelser, kvinnliga chefer, bankverksamhet

emilia.vahamaa@hanken.fi
+358 40 352 1758
sv, fi, eng

 

Institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi - Nationalekonomi

Hyytinen, Ari Opens in new window

Professor i nationalekonomi
Nationalekonomi - Helsingfors

industriell organisation, tillämpad mikroekonometri, entreprenörskap

Juselius, Mikael

Arbetslivsprofessor
Nationalekonomi - Helsinki GSE

mikael.juselius@hanken.fi
sv, fi, eng

 

Miettinen, Topi Opens in new window

Professor i nationalekonomi
Nationalekonomi - Helsingfors

beteendeekonomi, experimentell ekonomi

topi.miettinen@hanken.fi
+358 40 352 1406
sv, fi, eng

Stenbacka, Rune Opens in new window

Professor i nationalekonomi
Nationalekonomi - Helsingfors

bankkonkurrens, äganderätt, omställningskostnader

rune.stenbacka@hanken.fi
+358 40 352 1433
sv, fi, eng

Institutionen för företagsledning och organisation - Företagsledning och organisation

Dahlblom, Christina Opens in new window

Arbetslivsprofessor
Företagsledning och organisation

ledarskap, mänskligt beteende i organisationer

christina.dahlblom@hanken.fi
sv

Ehrnrooth, Mats Opens in new window

Tre smeder Professor
Företagsledning och organisation

organisatorisk identifiering, transformellt ledarskap, HRM, medarbetarattityder

mats.ehrnrooth@hanken.fi
+358 40 352 1420
sv, fi, eng

den Hond, Frank Opens in new window

Ehrnrooth Professor i företagsledning och organisation
Företagsledning och organisation

organisation, strukturering, sociala system

frank.denhond@hanken.fi
+358 40 352 1318
eng

Kock, Sören Opens in new window

Professor i  företagsledning och organisation
Företagsledning och organisation

samarbete, internationellt företagande och företagsnätverk

soren.kock@hanken.fi
+358 50 525 6709
sv, fi, eng

Salin, Denise Opens in new window

Professor i företagsledning och organisation
Företagsledning och organisation

arbetsplatsmobbning, sexism

denise.salin@hanken.fi
+358 40 352 1502
sv, fi, eng

Tallqvist, Torkel Opens in new window

Arbetslivsprofessor
Företagsledning och organisation

företagsledning, affärsutveckling, entreprenörskap

torkel.tallqvist@hanken.fi
sv, fi, eng

Tienari, Janne Opens in new window

Professor i företagsledning och organisation
Företagsledning och organisation

ledarskap, strategi, gender och diversitet, företagsfusioner och förvärv (M&A)

janne.tienari@hanken.fi
sv, fi, eng

Junni, Pia Pauliina Opens in new window

Biträdande professor i företagsledning och organisation 

företagsfusioner och förvärv, kunskapsöverföring, absorptionsförmåga, organisatorisk ambidexteritet

paulina.junni@hanken.fi
sv, fi, eng

Vesa, Mikko Opens in new window

Biträdande professor i företagsledning och organisation 
 

forskning om spel, spelindustrin, spelifiering (eng. gamification), startegi, artificiell intelligens, teknisk förändring, etnografiska metoder

mikko.vesa@hanken.fi
+358 50 433 6741
sv, fi, eng

 

 

Institutionen för företagsledning och organisation - Entreprenörskap och företagsledning

Vincent, Joakim Opens in new window

Professor i entreprenörskap och företagsledning
Entreprenörskap och företagsledning

innovationshantering, strategisk förnyelse och motståndskraft, växande tekniker som blockchain

joakim.wincent@hanken.fi
+358 40 352 1478
sv, fi, eng

Lahti, Tom  Opens in new window

Biträdande professor i entreprenörskap och företagsledning
Entreprenörskap och företagsledning

riskskapande, psykologi i entreprenörskap, neuroentreprenörskap, riskkapital, ängelinvesteringar, affärsmodeller och entreprenörskapspolicy

tom.lahti@hanken.fi
+358 40 352 1271
sv, fi, eng

Spivack, April  Opens in new window

Biträdande professor i entreprenörskap och företagsledning
Entreprenörskap och företagsledning

entreprenöriell erfarenhet, neurodiversitet, kreativitet, omgivning och beteende

april.spivack@hanken.fi
+358 50 436 7791
eng

 

 

Institutionen för marknadsföring - Marknadsföring

Aspara, Jaakko Opens in new window

Professor i marknadsföring
Marknadsföring - Helsingfors

varumärken, marknadsstrategi, kundinsikter, AI, affärsmodeller

Björk, Peter Opens in new window

Professor i marknadsföring
Marknadsföring - Vasa

turism

peter.bjork@hanken.fi
+358 40 352 1723
sv, fi, eng

Ciuchita, Robert Opens in new window

Biträdande professor i marknadsföring

oservice management, service innovation, digital marketing, and customer experience management

robert.ciuchita@hanken.fi
+358 50 414 3557
eng

Gabrielsson, Mika

Professor i marknadsföring och prorektor för utbildning

international marketing, including internationalization of firms, international new ventures, international business-to-business marketing and global digital business

mika.gabrielsson@hanken.fi
+358 50 475 6279
fi, sv, eng

Gummerus, Johanna

Professor i marknadsföring
Marknadsföring - Helsingfors

Konsumentbeteende (speciellt sårbara konsumenter och deras välmående), digital and etisk marknadsföring, tjänsteinnovation

johanna.gummerus@hanken.fi
+358 40 352 1508
sv, fi, eng

Heinonen, Kristina Opens in new window

Professor i tjänste- och relationsmarknadsföring
Marknadsföring - Helsingfors

kundengagemang och upplevelse

kristina.heinonen@hanken.fi

sv, fi, eng

Holmlund-Rytkönen, Maria Opens in new window

Professor i marknadsföring
Marknadsföring - Helsingfors

tjänste- och kundorienterad företagsledning, kundperspektiv på marknadsföring, ledningens mentala modeller, affärsrelationsdynamik

maria.holmlund-rytkonen@hanken.fi
+358 40 352 1396
sv, fi, eng

Storbacka, Kaj Opens in new window

Hanken Foundation Professor
Marknadsföring / projekt

teoretisering, företagsledning, industriell marknadsföring, innovation

kaj.storbacka@hanken.fi    
sv, fi, eng

Polsa, Pia Opens in new window

Biträdande professor i marknadsföring
Marknadsföring - Helsingfors

konsumenters sårbarhet, multidimensionellt värde i sektorsövergripande sammanhang

pia.polsa@hanken.fi
+358 40 352 1419
sve, fi, eng

 

 

Institutionen för marknadsföring - Logistik och samhällsansvar

Aminoff, Anna Opens in new window

Biträdande professor i logistik och samhällsansvar
Logistik och samhällsansvar

hållbar logistik och cirkulär ekonomi, hantering av externa resurser, databaserat beslutsfattande inom upphandling

anna.aminoff@hanken.fi
+358 50 400 6215
sv, fi, eng

Grant, David B. Opens in new window

Professor Emeritus, logistik och samhällsansvar
Logistik och samhällsansvar

logistik i u-länder, e-handel och online service

david.grant@hanken.fi
+358 50 327 6875
eng

 

Kovacs, Gyöngyi Opens in new window

Erkko Professor i humanitär logistik
Logistik och samhällsansvar

humanitär logistik, nödhjälp, bistånd, katastrofinsats

gyongyi.kovacs@hanken.fi
+358 40 352 1241
sv, fi, eng

Piotrowicz, Wojciech Opens in new window

Biträdande professor i logistik och samhällsansvar

wojciech.piotrowicz@hanken.fi
+358 50 430 8715
eng

 

Vega, Diego Opens in new window

Biträdande professor i logistik och samhällsansvar (särskilt humanitär logistik)

diego.vega@hanken.fi
eng

 

 

Institutionen för redovisning och handelsrätt - Redovisning

Ittonen, Kim Opens in new window

Professor i revision
Redovisning - Helsingfors

revision, bolagsstyrning och finansiell rapportering

kim.ittonen@hanken.fi
+358 50 408 4786
sv, fi, eng

Lehner, Othmar Opens in new window

Biträdande professor i redovisning
Redovisning - Helsingfors

big data, datavetenskap och AI-tillämpningar

othmar.lehner@hanken.fi
+358 50 578 6401
eng, ty

Silvola, Hanna Opens in new window

Biträdande professor i redovisning
Redovisning - Helsingfors

hållbara investeringar, information om företags hållbarhet för strategiskt beslutsfattande

hanna.silvola@hanken.fi
+358 50 471 2536
sv, fi, eng

Sundvik, Dennis Opens in new window

Biträdande professor i redovisning
Redovisning - Vasa

finansiell rapportering i offentliga och privata företag

dennis.sundvik@hanken.fi
+358 40 352 1761
sv, eng

 

Institutionen för redovisning och handelsrätt - Handelsrätt

Henriksson, Helge Opens in new window

Arbetslivsprofessor
Handelsrätt - Helsingfors

helge.henriksson@hanken.fi

sv, fi, eng

Ilmonen, Klaus Opens in new window

Arbetslivsprofessor
Handelsrätt - Helsingfors

bolagsrätt, bolagsstyrning, börsbolagstransaktioner

klaus.ilmonen@hanken.fi
sv, fi, eng

Kukkonen, Matti Opens in new window

Professor i handelsrätt
Handelsrätt - Helsingfors

företagsbeskattning, dividend beskattning, överlåtelsevinster, generationsskifte

matti.kukkonen@hanken.fi
+358 40 352 1339
sv, fi, eng

Lee, Nari Opens in new window

Professor i immateriell rätt
Handelsrätt - Helsingfors

immateriell rätt

nari.lee@hanken.fi
+358 40 352 1769
sv, eng

Mylly, Ulla-Maija  Opens in new window

Akademiforskare
Handelsrätt - Helsingfors

affärshemligheter, datadriven ekonomi

ulla-maija.mylly@hanken.fi
+358 46 921 7323
eng

Mäntysaari, Petri Opens in new window

Professor i handelsrätt
Handelsrätt - Vasa

företagsfinansieringsrätt, reglering av kapitalmarknaden, bolagsrätt, elmarknadsrätt, EU-rätt

petri.mantysaari@hanken.fi
+358 40 352 1735
sv, fi, eng