Hanken - mer än du tror

På den här sidan hittar du information om den svenskspråkiga kandidatutbildningen på Hanken, hur du blir antagen och vad som händer då du fått en studieplats på Hanken!

Varför Hanken?

Letar du efter en högskola som passar just dig, men är osäker på om Hanken är rätt val? På Hanken hittar du inte bara en ekonomiutbildning, utan även:

  1. En högklassig utbildning, både nationellt och internationellt
  2. Gemenskap utöver det normala
  3. Breda nätverk, både under och efter studietiden
  4. Nära kontakt med näringslivet
  5. En äkta internationell utbildning, komplett med utlandsvistelse under studietiden

 

1. En utbildning från Hanken ger dig relevanta och nyttiga redskap för att kunna verka i en föränderlig värld och dess utmaningar. Hanken är en över 100 år gammal handelshögskola som erbjuder dig en högklassig utbildning som uppskattas både i Finland och internationellt.

Att läsa ekonomi ger dig en stabil och bred grund för att i framtiden kunna arbeta med det som intresserar dig. En examen i ekonomi öppnar många dörrar.


2. Hanken erbjuder dig inte enbart en högklassig utbildning utan även en gemenskap utöver det normala. Hanken är en relativt liten handelshögskola med sina cirka 2600 studenter, vilket betyder att samhörigheten och gemenskapen är unik. Alla känner varandra och en sann Hankenanda råder både i Helsingfors och Vasa.

Hos oss får du nya vänner som kommer runtom hela Finland och även utomlands ifrån! Att vara relativt liten betyder även att studenterna har en nära relation till undervisande personal. Detta gör att vi kan erbjuda dig mer under föreläsningarna – du är inte enbart en i mängden hos oss. 


3. Gemenskapen under studietiden bidrar även till det breda nätverk du kommer bygga upp under din studietid och dra nytta av som alumn när du utexaminerats.

Du kommer inte enbart vara en hankeit  medan du studerar, utan även efteråt. Ordspråket ”en gång hankeit, alltid hankeit” är populärt bland våra alumner vilket bevisar att den gemenskap och de nätverk Hanken erbjuder är starka och uppskattade. Våra alumner är en aktiv del av oss långt efter utexaminering och stöder ofta och gärna högskolan de själva gick på.


4. Tack vare våra alumner, hankeiterna och vår utbildning med gott rykte har Hanken en nära kontakt med näringslivet. Detta betyder att du kommer få en fot in redan under din studietid.

Detta sker till exempel via riktiga case i undervisningen, program som våra partnerföretag ordnar och alla de arbetsplatser våra partnerföretag erbjuder hankeiterna. Hanken har även en stark koppling till startupvärlden tack vare initiativ som Hanken Business Labb och Venture studios. 


5. På Hanken får du en äkta internationell utbildning. Många av våra partnerföretag har verksamhet runt hela världen. Dessutom hör en utlandsvistelse, i form av utbyte eller praktik, till din kandidatexamen.

På högskolan träffar du även personer från hela världen, då Hanken tar emot utbytesstudenter varje termin. Dessutom har vi många internationella studenter som studerar vårt engelskspråkiga magisterprogram och doktorandprogram. 

 

Sammanfattat kan man säga att Hanken erbjuder dig en rolig studietid, meningsfulla studier och trygghet både under och efter dina studier. 

 

Hur blir jag antagen?

När jag blivit antagen