En utbildning på Hanken öppnar för en framtid med många möjligheter!

Fyra studenter utanför Hankens byggnad. Text: Ansökan 18.3-1.4.2020
På den här sidan får du veta mer om Hankens kandidatutbildning och antagningen till den.

**********************

 

UPPDATERING 29.4.2020: Det har skett förändringar i antagningskriterierna 29.4.2020, både vad gäller betygsantagningen och antagningen på basis av inträdesprov. Förändringarna och de officiella dokumenten hittas på adressen: http://www.kauppatieteet.fi/sv/antagningskriterierna-2020/

Bekanta dig noggrant med de ändrade antagningskriterierna. Förenklat betyder de nya kriterierna att fler studenter antas på basis av studentbetyg och att inträdesprovet blir tvådelat, där det första delmomentet ordnas den 2.6.2020 och det andra med färre deltagare den 16.6.2020. Frågor och svar (FAQ, scrolla neråt på sidan): http://www.kauppatieteet.fi/sv/antagningskriterierna-2020/

Notera att all info på Hankens kandidatantagningens sidor således inte nödvändigtvis gäller längre, vänligen se länkarna ovan för uppdaterad information.

 

Om du har frågor gällande din ansökan till Hanken ska du kontakta ansokan@hanken.fi . Notera att svarstiden kan bli lång, även om vår personal aktivt jobbar med att besvara sökandes frågor.

 

**********************

Ansökningstiden

Ansökningstiden för kandidatutbildningen är 18.3 - 1.4.2020 kl. 15.00. Ansökan görs via portalen www.studieinfo.fi

Hanken är för dig som är intresserad av ekonomi

Vår kandidatutbildning är för dig som gått gymnasiet eller yrkesskola och är intresserad av en utbildning med stark internationell prägel, där du studerar samhället ur ett ekonomiskt perspektiv.

Ta ett steg ut i världen

Kandidatstudierna tar tre år och inkluderar en utlandsvistelse på tre till sex månader. Efter kandidatexamen kan du ta klivet ut i arbetslivet med en stabil bas eller så kan du fortsätta med magisterstudier som tar två år.

Vi har något för alla

Hos oss kan du studera en rad olika huvudämnen och helheter, från finansiell ekonomi och marknadsföring till nationalekonomi och samhällsansvar. Läs mera om huvudämnen och karriärstigar nedan.

Majoriteten går vidare med magistern

Efter kandidatexamen har du automatiskt rätt att fortsätta med magisterstudier. De flesta som studerar hos oss går vidare och kan efter avlagd magisterexamen titulera sig ekonom.

Stort intresse

Intresset för Hankens kandidat- och magisterexamen är stabilt och stort från år till år. Om du studerar hos oss är du en av långt över 1000 andra som gör det varje år. Du är alltså i gott sällskap.

Två orter

Vi erbjuder utbildningen både i Helsingfors och Vasa och blir du antagen får du rätt att studera på någondera orten, inte båda.

 

Visste du att…?

Visste du att alla som studerar på kandidatnivå åker utomlands? Utlandsvistelsen ingår i studierna och uppskattas stort. Vad är väl bättre än att bygga ett internationellt nätverk, samtidigt som man parallellt både får bättre språkkunskaper och nya infallsvinklar i sina studier - och ha roligt!
 

Mera information hittar du via länkarna här nedan.