Snabbleden

På den här sidan finns information om antagningen till Hankens kandidatutbildning på basis av Öppna universitetets snabbled.

Genom att avlägga ett av de färdiga kurspaketen som Hankens öppna universitet erbjuder kan du bli antagen till kandidatutbildningen utan att behöva avlägga urvalsprovet. Du kan inte fritt välja vilka kurser du vill avlägga, utan måste följa den paketets kursstruktur för att kunna bli antagen via denna metod.

Anmälan till Snabbleden är öppen varje år i augusti via Öppna universitetets kursanmälan.

Ansökningstiden till själva kandidatprogrammet på Hanken är 13.3–27.3.2024 kl.15.00. Läs mer om ansökningsprocessen här.

För att bli antagen via Snabbleden ska du:

  • ha avlagt alla 4 grundkurser i ekonomiska vetenskaper samt kursen Introduktion till akademiska studier, totalt 26 sp  (dvs hela det specifika på förhand definierade "Snabbledspaket 2023-24", inte enskilda kurser) under ett och samma läsår 2023-2024.
  • ha minst vitsordet 4 i tre av fyra kursers slutbedömning och minst 3 i den återstående kursens slutbedömning, dock ändå så att medeltalet för de fyra kurserna är minst 4,00.
  • ha ha avlagt alla kurser i Snabbledspaketet under det läsår då du köpt paketet.
  • uppfylla Hankens språkkrav i svenska

Om du uppfyller ovan nämnda krav blir du antagen till kandidatutbildningen utan att delta i betygsantagning eller urvalsprov.

Alla som uppfyller kriterierna antas. Om målsättningen på 35 sökande som uppfyller kriterierna inte uppnås, kan rektor besluta om att anta fler sökande, vilka då rangordnas på basen av medelvärdet.

Notera att punkt två ovan innebär att en av de 4 kurserna kan ha vitsordet 3, men för att få minst 4,00 i medeltal betyder det att du måste kompensera din 3:a med en 5:a i en annan av de fyra kurserna. Om du har fler än en 3:a eller lägre, trots att medeltalet är 4,00, är du inte berättigad till direktantagning.


Observera!

Om du avlagt Snabbleden på Hanken ska du inte lämna in ett studieutdrag - alla dina prestationer kontrolleras via Sisu.

Du kan sända in din ansökan även om du inte ännu avlagt alla studier som behövs för att uppfylla kraven. Studieutdrag över dina avlagda kurser ska synas i Sisu senast den 10.6. 

Notera!

Det går inte att kompensera en (t.ex. underkänd eller för lågt vitsord) Snabbledskurs från ett kurspaket med någon annan kurs. 

Studerande inom öppna universitetets snabbled får utnyttja två e-tentamenstillfällen på de obligatoriska grundkurserna. Du har alltså maximalt i varje kurs, med e-tent som examinationsform, två möjligheter att försöka uppnå ett tillräckligt gott vitsord för antagning. Läs mer om Snabbleden på Öppna universitetets sidor.