Tidtabell för utexaminering

Information om tidtabell för utexaminering.

På betygsdagarna skrivs kandidat-, magister- och doktorsbetyg ut. I tidtabellen nedan framgår bl.a. när du senast måste lämna in din magisteravhandling och betygsansökan för att kunna få ditt magisterbetyg utskrivet ett visst datum.

Lämna in ansökan om betyg senast angivet datum! Tidtabellerna måste utan undantag hållas. Din handledare har inte befogenhet att lova dig något annat. Om du missar en deadline flyttas ditt ärende i allmänhet automatiskt vidare till följande UR-möte eller betygsdag. Läs också anvisningarna om betygsdagarna och betygsutdelningarna längre ner på den här sidan.

Tidtabell för 2020:

Ansökan om betyg senast Officiell betygsdag Festlig betygsutdelning Betyget kan avhämtas från Studentservice i Helsingfors enligt anvisningar i bekräftelsemeddelandet/
Studiebyrån i Vasa enligt överenskommelse
Ti 31.12.2019 Ti 31.12* 28.2 kl. 16.00 To 27.2
To 30.1 To 30.1* 28.2 kl. 16.00 To 27.2
To 27.2 To 26.3   To 26.3
To 26.3 To 23.4   To 23.4
On 29.4 On 20.5   On 20.5
To 28.5 On 24.6 On 24.6 To 25.6
Fr 31.7* Fr 31.7*   To 24.9
To 20.8 To 24.9 To 24.9 To 24.9
To 24.9 To 22.10   To 22.10
To 22.10 To 19.11   To 19.11
To 19.11.2020 Fr 18.12.2020
  Fre 18.12.2020
Fre 18.12.2020
       

 

Tidtabell för 2021 (OBS! Tidtabellen för april 2021 framåt är preliminär - ändringar kan ske

Ansökan om betyg senast Officiell betygsdag Festlig betygsutdelning Betyget kan avhämtas från Studentservice i Helsingfors enligt anvisningar i bekräftelsemeddelandet/
Studiebyrån i Vasa enligt överenskommelse
Fr 29.1.2021
Fr 29.1.2021
  Fr 26.2.2021
To 25.2 To 25.3   To 25.3
To 25.3 To 22.4  

To 22.4

 To 29.4 To 20.5   To 20.5
To 27.5 Ons 23.6 Ons 23.6 To 24.6
Fre 31.7

Fre 31.7*

  To 23.9
To 23.9 To 21.10   To 21.10
To 21.10 To 18.11   To 18.11
To 18.11 To 16.12 To 16.12 Fre 17.12
       

Tidtabell för 2020

Inlämning av magisteravhandling Ansökan om betyg senast Utbildningsrådet godkänner magisteravhandlingar Officiell betygsdag Festlig betygsutdelning Betyget kan avhämtas från Hanken enligt anvisningarna i bekräftelsemeddelandet
Ti 31.12.2019 Ti 31.12 Ti 2.1-må 10.2 Ti 31.12* 28.2 kl. 16.00 To 27.2
Ti 31.12.2019 To 30.1   To 30.1* 28.2 kl. 16.00 To 27.2
Fre 31.1 To 27.2 Ti 3.3-må 9.3 To 26.3   To 26.3
Lö 29.2 To 26.3 Ti 31.3-må 6.4 To 23.4   To 23.4
Ti 31.3 On 29.4 Ti 28.4-må 4.5 On 20.5   On 20.5
To 30.4 To 28.5 Ti 2.6-må 8.6 On 24.6 On 24.6 To 25.6
Fre 31.7 Fre 31.7 Ti 1.9-må 7.9 Fre 31.7*   To 24.9
Fre 31.7 To 20.8 Ti 1.9-må 7.9 To 24.9 To 24.9 To 24.9
Må 31.8 To 24.9 Ti 29.9-må 5.10 To 22.10   To 22.10
On 30.9 To 22.10 Ti 27.10-må 2.11 To 19.11   To 19.11
Lö 31.10 To 19.11 To 26.11-on 2.12 Fre 18.12 Fre 18.12 Må 21.12
To 31.12.2020 Fre 29.1.2021 Ti 2.2-må 8.2 Fre 29.1.2021   Fre 26.2.2021

 

Tidtabell för 2021 (OBS! Tidtabellen för april 2021 framåt är preliminär - ändringar kan ske

Inlämning av magisteravhandling Ansökan om betyg senast Utbildningsrådet godkänner magisteravhandlingar Officiell betygsdag Festlig betygsutdelning Betyget kan avhämtas från Hanken enligt anvisningar i bekräftelsemeddelandet
To 31.12.2020 Fre 29.1.2021 Ti 2.2-må 8.2 Fre 29.1.2021    Fre 26.2.2021
Sö 31.1 To 25.2 Ti 2.3-må 8.3 To 25.3   To 25.3
Sö 28.2 To 25.3 Ti 30.3-må 5.4 To 22.4   To 22.4
Ti 30.3 To 29.4 Ti 27.4-må 3.5 To 20.5  

To 20.5

Fre 30.4 To 27.5 Ti 1.6-må 7.6 On 23.6 On 23.6 To 24.6
Lö 31.7 Lö 31.7 Ti 31.8-må 6.9

Lö 31.7*

  To 23.9
Ti 31.8 To 23.9 Ti 28.9-må 4.10 To 21.10   To 21.10
To 30.9 To 21.10 Ti 26.10-må 1.11 To 18.11   To 18.11
Sö 31.10 To 18.11 Ti 23.11-må 29.11 To 16.12 To 16.12 Fre 17.12
Fre 31.12 To 27.1.2022 Ti 1.2-må 7.2 To 27.1.2022   To 24.2.2022

 

Tidtabell för 2020

Ansökan om betyg senast* Officiell betygsdag Festlig betygsutdelning Betyget kan avhämtas från Hanken enligt anvisningar i bekräftelsemeddelandet
Ti 31.12 Ti 31.12** 28.2 kl. 16.00 To 27.2
Ti 30.1 To 30.1** 28.2 kl. 16.00 To 27.2
To 27.2 To 26.3   To 26.3
To 26.3 To 23.4   To 23.4
On 29.4 On 20.5   On 20.5
To 28.5 On 24.6 On 24.6 To 25.6
Fr 31.7 Fre 31.7   To 24.9
To 20.8 To 24.9 To 24.9 To 24.9
To 24.9 To 22.10   To 22.10
To 22.10 To 19.11   To 19.11
To 19.11.2020 Fre 18.12.2020 Fre 18.12.2020 Fre 18.12.2020
Fr 29.1.2021 Fr 29.1.2021   Fr 26.2.2021

*Information om betygsansökan
Du kan ansöka om betyg för doktorsexamen efter att du avlagt alla studieprestationer som krävs för doktorsexamen inklusive disputationen. Doktorsavhandlingen behöver inte ännu synas på studieutdraget.

 

Tidtabell för 2021 (OBS! Tidtabellen för april 2021 framåt är preliminär - ändringar kan ske

Ansökan om betyg senast Officiell betygsdag Festlig betygsutdelning Betyget kan avhämtas från Hanken enligt anvisningar i bekräftelsemeddelandet
Fr 29.1.2021
Fr 29.1.2021
  Fr 26.2.2021
To 25.2 To 25.3   To 25.3
To 25.3 To 22.4   To 22.4
To 29.4 To 20.5   To 20.5
To 27.5 On 23.6 On 23.6 To 24.6
Fr 31.7

 

Fre 31.7*

 

  To 23.9
To 23.9 To 21.10   To 21.10
To 21.10 To 18.11   To 18.11
To 18.11 To 16.12 To 16.12 Fre 17.12
       

Under de festliga betygsutdelningarna gratulerar rektor/prorektor de nyutexaminerade och delar ut betygen och Ekonomföreningen Niord överräcker en ros och bjuder på ett glas mousserande vin. Du kan ta med gäster till den festliga betygsutdelningen. Vi önskar att du anmäler både ditt och dina gästers deltagande i betygsutdelningen (vi skickar dig en inbjudan till betygsutdelningen då samtligas utexaminering är bekräftad, vanligen 5-7 dagar före betygsdagen).

Du som får ditt betyg en betygsdag då det inte ordnas en festlig betygsutdelning kan avhämta ditt betyg från Studentservicen i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa enligt tidtabellen ovan, men du har även möjlighet att delta i den följande betygsutdelningen efter officiell betygsdag som ordnas på den egna studieorten. Det här förutsätter att du anmäler ditt deltagande i betygsutdelningen enligt anvisningarna du får till din e-post inför betygsdagen samt lämnar in ditt betyg på nytt minst en vecka före betygsutdelningen till Studentservice/studiebyrån i Vasa.  

Kandidatfest ordnas i januari (Helsingfors)/oktober (Vasa) för alla som fått kandidatexamen föregående kalenderår, och ekonombrevsutdelning för alla (Helsingfors och Vasa) som fått magisterexamen sedan den senaste ekonombrevsfesten. Ekonombrevsutdelningen ordnas i November i Helsingfors. Läs mer om examensfesterna.

Vid frågor om betygsdagarna eller betygsutdelningarna, kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi (Helsingfors) eller studievagledare-vasa@hanken.fi (Vasa).