Tidtabell för utexaminering

Information om tidtabell för utexaminering.

På betygsdagarna skrivs kandidat-, magister- och doktorsbetyg ut. I tidtabellen nedan framgår bl.a. när du senast måste lämna in din magisteravhandling och betygsansökan för att kunna få ditt magisterbetyg utskrivet ett visst datum.

Lämna in ansökan om betyg senast angivet datum! Tidtabellerna för inlämning av avhandling och elektronisk betygsansökan måste utan undantag hållas. Din handledare har inte befogenhet att lova dig något annat. Om du missar en deadline flyttas ditt ärende i allmänhet automatiskt vidare till följande UR-möte eller betygsdag.

Tidtabell för 2024

Lämna in elektronisk betygsansökan senast Slutför betygsansökan i Sisu senast Officiell betygsdag Festlig betygsutdelning Betyget kan avhämtas från Hanken enlgit anvisningar i bekräftelsemejlet
To 18.1.2024 To 8.2.2024 Fr 26.1.2024* To 7.3.2024 Fr.o.m. ti 12.3.2024 (om du inte deltar i den festliga betygsutdelningen)
To 22.2 To 7.3 To 28.3   To 28.3
To 21.3 To 4.4 To 25.4   To 25.4
To 18.4 To 2.5 To 16.5   To 16.5
To 16.5 To 30.5 On 19.6 On 19.6 Fr.o.m. to 20.6 (om du inte deltar i den festliga betygsutdelningen)
On 31.7 Lö 31.8 On 31.7**

Tors 10.10 Helsingfors

Fre 11.10 Vasa

Tis 15.10
Ti 24.9 To 3.10 To 17.10   To 17.10
To 17.10 To 31.10 To 14.11   To 14.11
Ti 19.11 To 28.11 On 18.12   On 18.12

 

* Information om betygsdatumet 26.1.2024

Du som har ansökt om betyg inför betygsdatumet 26.1.2024 kommer att få ditt betyg tidigast på betygsutdelningen 7.3.2024. Ditt officiella betygsdatum kommer att vara 26.1.2024, men betyget binds först efter detta datum och kommer inte att synas i Sisu förrän i slutet av februari.

 

** Information om det officiella betygsdatumet 31.7.2024

För att du ska bli färdig inom läsåret 2023–2024 ska du efter att du avlagt alla studier som krävs för examen lämna in den elektroniska betygsansökan senast 31.7.2024. Dina utbytesstudier behöver inte synas på studieutdraget ännu 31.7, men du bör ha slutfört alla kurser senast den dagen samt så snabbt som möjligt göra all nödvändig rapportering – senast 31.8 borde alla dina avlagda studier synas i Sisu för att du garanterat ska hinna utexamineras. Ditt officiella betygsdatum kommer att vara 31.7.2024 men betyget får du i handen i oktober 2024.

Endast i särskilda fall kan preliminära examensbetyg med officiellt betygsdatum 31.7.2024 ges ut tidigare än betygsutdelningen i oktober 2024. Ett exempel på ett sådant fall är om du blivit villkorligt antagen till en universitetsutbildning som inleds hösten 2024. Mellan 31.7 och betygsutdelningen i oktober kan du få ett preliminärt betyg efter att samtliga prestationer syns som avklarade i Sisu och du fyllt i studieplanen för utexaminering korrekt. Du som behöver ett preliminärt betyg ska kontakta studievägledningen (studievagledare-hfors@hanken.fi) i god tid, helst i juni, för att gå igenom alla detaljer.

 

Tidtabell för 2024

Inlämning av magister-avhandlingen Lämna in elektronisk betygs-ansökan senast Utbildnings-rådets möte Slutför betygs-ansökan i Sisu senast Officiell betygs-dag Festlig betygs-utdelning Betyget kan avhämtas från Hanken enligt anvisningar i bekräftelse-mejlet
Sö 31.12.2023 To 18.1.2024 24-26.1.2024 To 8.2.2024 Fr 26.1.2024* To 7.3.2024 Fr.o.m. ti 12.3.2024 (om du inte deltar i den festliga betygs-utdelningen)
On 31.1 To 22.2 26-28.2 To 7.3 To 28.3   To 28.3
On 28.2 To 21.3 26-28.3 To 4.4 To 25.4   To 25.4
Sö 31.3 To 18.4 24-26.4 To 2.5 To 16.5   To 16.5
Ti 30.4 To 16.5 22-24.5 To 30.5 On 19.6 On 19.6 Fr.o.m. to 20.6 (om du inte deltar i den festliga betygs-utdelningen)
Fr 31.5 On 31.7 28-30.8 Lö 31.8 On 31.7** Fre 11.10 Tis 15.10
On 31.7 On 31.7 28-30.8 Lö 31.8 On 31.7** Fre 11.10 Tis 15.10
Lö 31.8 Ti 24.9 25-27.9 To 3.10 To 17.10   To 17.10
Må 30.9 To 17.10 23-25.10 To 31.10 To 14.11   To 14.11
To 31.10 Ti 19.11 20-22.11 To 28.11 On 18.12   On 18.12
Ti 31.12   ...2025 Meddelas senare Meddelas senare    

 

* Information om betygsdatumet 26.1.2024

Du som har ansökt om betyg inför betygsdatumet 26.1.2024 kommer att få ditt betyg tidigast på betygsutdelningen 7.3.2024. Ditt officiella betygsdatum kommer att vara 26.1.2024, men betyget binds först efter detta datum och kommer inte att synas i Sisu förrän i slutet av februari.

 

** Information om det officiella betygsdatumet 31.7.2024

För att du ska bli färdig inom läsåret 2023–2024 ska du efter att du avlagt alla studier som krävs för examen lämna in den elektroniska betygsansökan senast 31.7.2024. Din magisteravhandling behöver inte synas på studieutdraget ännu men du bör ha lämnat in den samt skrivit mognadsprov senast 31.7. Ditt officiella betygsdatum kommer att vara 31.7.2024 men betyget får du i handen i september 2024.

Endast i särskilda fall kan preliminära examensbetyg med officiellt betygsdatum 31.7.2024 ges ut tidigare än på betygsutdelningen i oktober 2024. Ett exempel på ett sådant fall är om du blivit villkorligt antagen till en universitetsutbildning som inleds hösten 2024. Mellan 31.7 och betygsutdelningen i september 2024 kan du få ett preliminärt betyg efter att samtliga avlagda prestationer syns i Sisu och du fyllt i studieplanen för utexaminering korrekt. Om du lämnar in magisteravhandlingen för 31.7-datumet kan du alltså få ett preliminärt examensbetyg tidigast från och med 30.8.2023. Du som behöver ett preliminärt betyg ska kontakta studievägledningen (studievagledare-hfors@hanken.fi) i god tid, helst i juni, för att gå igenom alla detaljer.

 

Tidtabell för 2024

Lämna in elektronisk betygsansökan senast Officiell betygsdag Festlig betygsutdelning Betyget kan avhämtas från Hanken enligt anvisningar i bekräftelsemejlet
To 18.1.2024 Fr 26.1.2024 To 7.3.2024 Fr.o.m. ti 12.3.2024 (om du inte deltar i den festliga betygsutdelningen)
To 22.2 To 28.3   To 28.3
To 21.3 To 25.4   To 25.4
To 18.4 To 16.5   To 16.5
To 16.5 On 19.6 On 19.6

Fr.o.m. to 20.6 (om du inte deltar i den festliga betygsutdelningen)

On 31.7 On 31.7 Oktober 2024 (bekräftas senare) Oktober 2024 (bekräftas senare)
Ti 24.9 To 17.10   To 17.10
To 17.10 To 14.11   To 14.11
Ti 19.11 On 18.12   On 18.12

 

Неделя 24

10.06 Mon
09:00
-
16:00
11.06 Tue
09:00
-
16:00
12.06 Wed
09:00
-
16:00
13.06 Thu
09:00
-
16:00
14.06 Fri
09:00
-
16:00
15.06 Sat
Closed
16.06 Sun
Closed