Tidtabell för utexaminering

Information om tidtabell för utexaminering.

På betygsdagarna skrivs kandidat-, magister- och doktorsbetyg ut. I tidtabellen nedan framgår bl.a. när du senast måste lämna in din magisteravhandling och betygsansökan för att kunna få ditt magisterbetyg utskrivet ett visst datum.

Lämna in ansökan om betyg senast angivet datum! Tidtabellerna måste utan undantag hållas. Din handledare har inte befogenhet att lova dig något annat. Om du missar en deadline flyttas ditt ärende i allmänhet automatiskt vidare till följande UR-möte eller betygsdag. Läs också anvisningarna om betygsdagarna och betygsutdelningarna längre ner på den här sidan.

Tidtabell för 2021

Ansökan om betyg senast Officiell betygsdag Festlig betygsutdelning Betyget kan avhämtas från Studentservice i Helsingfors enligt anvisningar i bekräftelsemeddelandet/
Studiebyrån i Vasa enligt överenskommelse
Fr 29.1.2021
Fr 29.1.2021
Fr 26.2.2021 kl. 16.00 (virtuellt) Fr 26.2.2021
To 25.2 To 25.3   To 25.3
To 25.3 To 22.4  

To 22.4

 To 29.4 To 20.5   To 20.5
To 27.5 Ons 23.6 Ons 23.6 (preliminärt)  Ons 23.6 (preliminärt)
Fre 31.7

Fre 31.7*

Fr 24.9  Fr 24.9
To 23.9 To 21.10   To 21.10
To 21.10 To 18.11   To 18.11
To 18.11 To 16.12 To 16.12 Fre 17.12
       

 

*Information om det officiella betygsdatumet 31.7.2021

För att du ska bli färdig inom läsåret 2020–2021 ska du efter att du avlagt alla studier som krävs för examen lämna in din betygsansökan senast 31.7. Ditt officiella betygsdatum kommer vara 31.7 men betyget får du i handen den 24.9. (Du som avlagt alla kurser redan vid föregående betygsansökningsdeadline 27.5 ska naturligtvis ansöka om betyg redan då, se tidtabell ovan).

Bifoga ett inofficiellt studieutdrag du själv beställt i WebOodi på vilket du markerat de kurser som överförs till magisternivån. Vi rekommenderar att du diskuterar detta med en studievägledare (Teams) ifall du är osäker på vilka kurser som inkluderas i din examen. Boka tid för genomgången via det elektroniska bokningssystemet: Helsingfors studerande / Vasa studerande). Du som avlagt utbytesstudier eller kandidatavhandling under våren 2021 behöver inte nödvändigtvis ha fått studiepoängen registrerade i WebOodi ännu vid betygsansökningstidpunkten men du bör ha slutfört studierna på värduniversitetet samt gjort rapporteringen i Mobility Online. Ifall du ansökt om betyg 31.7 men någon studieprestation ännu avläggs i augusti kommer din kandidatexamen flyttas till nästa officiella betygsdatum 21.10.

Endast i särskilda fall kan preliminära examensbetyg med officiellt betygsdatum 31.7 ges ut tidigare än 23.9. Sådana fall är t.ex. om du blivit villkorligt antagen till en universitetsutbildning som inleds hösten 2021 eller lyfter stipendium inom den engelska magisterutbildningen på Hanken (läs mer på den engelska sidan) som kräver att du lämnar in ett preliminärt examensbetyg. Dokument som bestyrker detta bör på begäran uppvisas. Ta i dessa fall kontakt med studievägledningen (studievagledare-hfors@hanken.fi) i god tid för att gå igenom alla detaljer.

Tidtabell för 2021

Inlämning av magister-avhandling Ansökan om betyg senast

Utbildnings-rådet (UR) godkänner
magister-
avhandlingar

Officiell betygsdag Festlig betygs-utdelning Betyget kan avhämtas från Hanken enligt anvisningar i bekräftelse-meddelandet
To 31.12.2020 Fr 29.1.2021 Ti 2.2-må 8.2 Fr 29.1.2021 Fr 26.2.2021 kl. 16.00 (virtuell)  Fr 26.2.2021
Sö 31.1 To 25.2 Ti 2.3-må 8.3 To 25.3   To 25.3
Sö 28.2 To 25.3 Ti 30.3-må 5.4 To 22.4   To 22.4
On 31.3 To 29.4 Ti 27.4-må 3.5 To 20.5  

To 20.5

Fr 30.4 To 27.5 Ti 1.6-må 7.6 On 23.6 On 23.6 (preliminärt) Preliminärt on 23.6
Lö 31.7 Lö 31.7 Ti 31.8-må 6.9

Lö 31.7*

Fr 24.9 Fr 24.9
Ti 31.8 To 23.9 Ti 28.9-må 4.10 To 21.10   To 21.10
To 30.9 To 21.10 Ti 26.10-må 1.11 To 18.11   To 18.11
Sö 31.10 To 18.11 Ti 23.11-må 29.11 To 16.12 To 16.12 Fr 17.12
Fr 31.12 To 27.1.2022 (preliminärt) Ti 1.2-må 7.2 To 27.1.2022   To 24.2.2022 (preliminärt)

 

*Information om det officiella betygsdatumet 31.7.2021


För att du ska bli färdig inom läsåret 2020–2021 ska du efter att du avlagt alla studier som krävs för examen lämna in din magisterbetygsansökan senast 31.7. Ditt officiella betygsdatum kommer vara 31.7 men betyget får du i handen den 23.9 (Du som avlagt alla kurser redan vid föregående betygsansökningsdeadline 27.5 ska naturligtvis ansöka om betyg redan då, se tidtabell ovan). 


Magisteravhandlingen behöver inte vara godkänd ännu men du måste ha lämnat in den samt skrivit mognadsprovet senast 31.7. Du som ska få ditt magisterbetyg behöver inte närvaroanmäla dig för höstterminen ifall du avklarat och lämnat in allt senast 31.7. Ifall du ansökt om betyg 31.7 men någon studieprestation ännu avläggs i augusti kommer din examen flyttas till nästa officiella betygsdatum och du bör i så fall närvaroanmäla dig för höstterminen. 


Endast i särskilda fall kan preliminära examensbetyg med officiellt betygsdatum 31.7 ges ut tidigare än 23.9. Sådana fall är t.ex. om du blivit villkorligt antagen till en universitetsutbildning som inleds hösten 2021 eller lyfter stipendium inom den engelska magisterutbildningen på Hanken (läs mer på den engelska sidan) som kräver att du lämnar in ett preliminärt examensbetyg. Dokument som bestyrker detta bör på begäran uppvisas. Observera även att om du lämnat in magisteravhandlingen till 31.7-deadlinen kan du tidigast få ett preliminärt examensbetyg efter att Utbildningsrådet godkänt din avhandling, dvs. efter 6.9.2021.  Ta i dessa fall kontakt med studievägledningen (studievagledare-hfors@hanken.fi) i god tid för att gå igenom alla detaljer.

Tidtabell för 2021

Ansökan om betyg senast* Officiell betygsdag Festlig betygsutdelning Betyget kan avhämtas från Hanken enligt anvisningar i bekräftelsemeddelandet
Fr 29.1.2021 Fr 29.1 Fre 26.2.2021 kl. 16.00 (virtuell) Fr 26.2.2021
To 25.2 To 25.3   To 25.3
To 25.3 To 22.4   To 22.4
To 29.4 To 20.5   To 20.5
To 27.5 On 23.6 On 23.6 (preliminärt) Preliminärt on 23.6
Fr 31.7**

Fre 31.7

Fr 24.9
 
Fr 24.9
To 23.9 To 21.10   To 21.10
To 21.10 To 18.11   To 18.11
To 18.11 To 16.12 To 16.12 Fre 17.12

 

*Information om betygsansökan
Du kan ansöka om betyg för doktorsexamen efter att du avlagt alla studieprestationer som krävs för doktorsexamen inklusive disputationen. Doktorsavhandlingen behöver inte ännu synas på studieutdraget.

 

**Information om det officiella betygsdatumet 31.7.2021

För att du ska bli färdig inom läsåret 2020–2021 ska du efter att du avlagt alla studier som krävs för examen lämna in din betygsansökan senast 31.7. Ditt officiella betygsdatum kommer vara 31.7 men betyget får du i handen den 24.9. (Du som avlagt alla kurser redan vid föregående betygsansökningsdeadline 27.5 ska naturligtvis ansöka om betyg redan då, se tidtabell ovan). 

Du som ska få ditt doktorsbetyg behöver inte närvaroanmäla dig för höstterminen ifall du avklarat och lämnat in allt per 31.7. Ifall du ansökt om betyg 31.7 men någon studieprestation ännu avläggs i augusti kommer din examen flyttas till nästa officiella betygsdatumet och du bör i så fall närvaroanmäla dig för höstterminen. 

Endast i särskilda fall kan preliminärt examensbetyg med officiellt betygsdatum 31.7 ges ut tidigare än 24.9. Sådana fall är t.ex. om du blivit villkorligt antagen till en universitetsutbildning som inleds hösten 2021. Dokument som bestyrker detta bör på begäran uppvisas. Du kan tidigast få ett preliminärt examensbetyg efter att din doktorsavhandling formellt godkänts av Forskningsrådet. Ta i dessa fall kontakt med studievägledningen (studievagledare-hfors@hanken.fi) i god tid för att gå igenom alla detaljer.

Under de festliga betygsutdelningarna gratulerar rektor/prorektor de nyutexaminerade och delar ut betygen. Du kan ta med gäster till den festliga betygsutdelningen. Vi önskar att du anmäler både ditt och dina gästers deltagande i betygsutdelningen (vi skickar dig en inbjudan till betygsutdelningen då samtligas utexaminering är bekräftad, vanligen 5-7 dagar före betygsdagen).

Du som får ditt betyg en betygsdag då det inte ordnas en festlig betygsutdelning kan avhämta ditt betyg från Studentservicen i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa enligt tidtabellen ovan, men du har även möjlighet att delta i den följande betygsutdelningen efter officiell betygsdag som ordnas på den egna studieorten. Det här förutsätter att du anmäler ditt deltagande i betygsutdelningen enligt anvisningarna du får till din e-post inför betygsdagen samt lämnar in ditt betyg på nytt minst en vecka före betygsutdelningen till Studentservice/studiebyrån i Vasa.

Observera att betygsutdelningarna för närvarande ordnas som virtuella tillställningar pga. coronapandemin.  

Kandidatfest har brukats ordnas årligen för dem som avlagt kandidatexamen och ekonombrevsutdelning för alla som fått magisterexamen sedan den senaste ekonombrevsutdelningen.Läs mer om examensfesterna.

Vid frågor om betygsdagarna eller betygsutdelningarna, kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi (Helsingfors) eller studievagledare-vasa@hanken.fi (Vasa).