Tidtabell för utexaminering

Information om tidtabell för utexaminering.

På betygsdagarna skrivs både kandidat-, magister- och doktorsbetyg ut. I tidtabellen nedan framgår bl.a. när du senast måste lämna in din magisteravhandling och betygsansökan för att kunna få ditt magisterbetyg utskrivet ett visst datum.

Lämna in ansökan om betyg senast angivet datum! Tidtabellerna måste utan undantag hållas. Din handledare har inte befogenhet att lova dig något annat. Om du missar en deadline flyttas ditt ärende i allmänhet automatiskt vidare till följande UR-möte eller betygsdag. Läs också anvisningarna om betygsdagarna och betygsutdelningarna längre ner på den här sidan.

Inlämning av
magister-avhandling
Ansökan om betyg senast Utbildnings-rådet godkänner magister-
avhandlingar
Officiell betygsdag Festlig betygsutdelning Betyget kan avhämtas från Studentservice i Hfors fr.o.m. kl.10/
studiebyrån i Vasa enligt överenskommelse
Må 31.12 Fr 25.1 On 6.2 Må 25.2 Må 25.2 i Hfors
kl. 16

Fre 1.3 i Vasa
kl. 14

Ti 26.2
On 6.2 To 28.2 On 5.3 Må 25.3   Må 25.3
On 13.3 To 4.4 Ti 9.4 Må 29.4   Må 29.4
Ti 9.4 To 2.5 On 8.5 Må 27.5   Må 27.5
Må 6.5 To 30.5 Må 10.6 On 26.6 On 26.6 kl. 16 To 27.6
On 31.7 On 31.7 Må 2.9  

31.7*

ELLER 19.9*
(MAG +DOKT)

31.7* ELLER 26.9 (KAND)*

 

 

 

 

To 19.9 (MAG/DOKT)

 

To 26.9 (KAND)

Lö 31.8 To 26.9 Ti 1.10 Må 21.10   Må 21.10
Må 30.9 To 31.10 Må 4.11 Må 18.11   Må 18.11
To 31.10 To 28.11 Må 2.12 On 18.12 On 18.12 kl. 16 To 19.12
Ti 31.12 31.12 Må 10.2 31.12 ELLER 27.2.2020   To 27.2.2020

*Information om det officiella betygsdatumet 31.12.2019

Du som vill utexamineras 31.12.2019 efter att du avlagt alla studier som krävs för kandidat-, magister- eller doktorsexamen ska lämna in elektroniska betygsansökan senast 31.12. Det officiella betygsdatumet är 31.12 men du får betyget i handen 27.2.2020.

Kandidatbetyg 31.12: Lämna in din elektroniska betygsansökan senast 31.12. Besök studievägledningen redan i december för att gå genom innehållet i din examen. Om du inte har möjlighet kan du besöka studievägledningen efter att du lämnat in din elektroniska ansökan (31.12), kom i så fall senast den 23.1. Alla dina prestationer behöver inte vara registrerade i Weboodi vid betygsansökningstidpunkten men du måste ha slutfört kursen senast 31.12 om du vill ha 31.12 som ditt utexamineringsdatum. Ifall du ansökt om betyg 31.12 men någon studieprestation ännu avläggs i januari kommer det officiella betygsdatumet att vara 27.2.2020. Alla som ansökt om betyg 31.12 får ändå sitt kandidatbetyg i handen först 27.2.

Magister- och doktorsbetyg 31.12: Lämna in din magisterbetygsansökan eller doktorsbetygsansökan elektroniskt senast 31.12. Magisteravhandlingen behöver inte vara godkänd ännu men du måste lämna in den senast 31.12. Du som lämnar in avhandlingen till 31.12 deadlinen kan ännu skriva ditt mognadsprov senast i mitten av januari och ändå få ditt betyg med det officiella betygsdatumet 31.12. Alla dina prestationer behöver inte vara registrerade i Weboodi vid betygsansökningstidpunkten men du måste ha slutfört alla kurser (förutom mognadsprovet) senast 31.12 om du vill ha 31.12 som ditt utexamineringsdatum. Ifall du ansökt om betyg 31.12 men någon studieprestation ännu avläggs i januari kommer det officiella betygsdatumet att vara 27.2.2020.

Endast i särskilda fall kan (preliminära) examensbetyg med officiellt betygsdatum 31.12 ges ut tidigare än 27.2. Sådana fall är t.ex. om du blivit villkorligt antagen till en universitetsutbildning som inleds våren 2020 som kräver att du lämnar in ett (preliminärt) examensbetyg. Dokument som bestyrker detta bör på begäran uppvisas. Ta i dessa fall kontakt med studievägledningen (studievagledare-hfors@hanken.fi) senast 15.11 för att gå igenom alla detaljer.

Ansökan om betyg senast Officiell betygsdag Festlig betygsutdelning Betyget kan avhämtas från Studentservice i Hfors fr.o.m. kl.10/
Studiebyrån i Vasa enligt överenskommelse
Ti 31.12.2019 Ti 31.12*   To 27.2
To 30.1 To 27.2   To 27.2
To 27.2 To 26.3   To 26.3

 

Tidtabellen kommer uppdateras med fler datum

*Information om det officiella betygsdatumet 31.12.2019

Du som vill utexamineras 31.12.2019 efter att du avlagt alla studier som krävs för kandidat-, magister- eller doktorsexamen ska lämna in elektroniska betygsansökan senast 31.12. Det officiella betygsdatumet är 31.12 men du får betyget i handen 27.2.2020.

Kandidatbetyg 31.12: Lämna in din elektroniska betygsansökan senast 31.12. Besök studievägledningen redan i december för att gå genom innehållet i din examen. Om du inte har möjlighet kan du besöka studievägledningen efter att du lämnat in din elektroniska ansökan (31.12), kom i så fall senast den 23.1. Alla dina prestationer behöver inte vara registrerade i Weboodi vid betygsansökningstidpunkten men du måste ha slutfört kursen senast 31.12 om du vill ha 31.12 som ditt utexamineringsdatum. Ifall du ansökt om betyg 31.12 men någon studieprestation ännu avläggs i januari kommer det officiella betygsdatumet att vara 27.2.2020. Alla som ansökt om betyg 31.12 får ändå sitt kandidatbetyg i handen först 27.2.

Endast i särskilda fall kan (preliminära) examensbetyg med officiellt betygsdatum 31.12 ges ut tidigare än 27.2. Sådana fall är t.ex. om du blivit villkorligt antagen till en universitetsutbildning som inleds våren 2020 som kräver att du lämnar in ett (preliminärt) examensbetyg. Dokument som bestyrker detta bör på begäran uppvisas. Ta i dessa fall kontakt med studievägledningen (studievagledare-hfors@hanken.fi) senast 15.11 för att gå igenom alla detaljer.

 

Inlämning av magisteravhandling Ansökan om betyg senast Utbildningsrådet godkänner magisteravhandlingar Officiell betygsdag Festlig betygsutdelning Betyget kan avhämtas från Studentservice i Hfors fr.o.m. kl.10/
Studiebyrån i Vasa enligt överenskommelse
Ti 31.12.2019 Ti 31.12 Ti 2.1-Må 10.2 Ti 31.12*   To 27.2
Ti 31.12.2019 To 30.1   To 27.2   To 27.2
Fre 31.1 To 27.2 Ti 3.3-Må 9.3 To 26.3   To 26.3

 

Tidtabellen kommer uppdateras med fler datum

*Information om det officiella betygsdatumet 31.12.2019

Du som vill utexamineras 31.12.2019 efter att du avlagt alla studier som krävs för kandidat-, magister- eller doktorsexamen ska lämna in elektroniska betygsansökan senast 31.12. Det officiella betygsdatumet är 31.12 men du får betyget i handen 27.2.2020.

Magisterbetyg 31.12: Lämna in din magisterbetygsansökan elektroniskt senast 31.12. Magisteravhandlingen behöver inte vara godkänd ännu men du måste lämna in den senast 31.12. Du som lämnar in avhandlingen till 31.12 deadlinen kan ännu skriva ditt mognadsprov senast i mitten av januari och ändå få ditt betyg med det officiella betygsdatumet 31.12. Alla dina prestationer behöver inte vara registrerade i Weboodi vid betygsansökningstidpunkten men du måste ha slutfört alla kurser (förutom mognadsprovet) senast 31.12 om du vill ha 31.12 som ditt utexamineringsdatum. Ifall du ansökt om betyg 31.12 men någon studieprestation ännu avläggs i januari kommer det officiella betygsdatumet att vara 27.2.2020.

Endast i särskilda fall kan (preliminära) examensbetyg med officiellt betygsdatum 31.12 ges ut tidigare än 27.2. Sådana fall är t.ex. om du blivit villkorligt antagen till en universitetsutbildning som inleds våren 2020 som kräver att du lämnar in ett (preliminärt) examensbetyg. Dokument som bestyrker detta bör på begäran uppvisas. Ta i dessa fall kontakt med studievägledningen (studievagledare-hfors@hanken.fi) senast 15.11 för att gå igenom alla detaljer.

Ansökan om betyg senast Officiell betygsdag Festlig betygsutdelning Betyget kan avhämtas från Studentservice i Hfors fr.o.m. kl.10/
Studiebyrån i Vasa enligt överenskommelse
Ti 31.12 Ti 31.12*   To 27.2
Ti 30.1 To 27.2   To 27.2
To 27.2 To 26.3   To 26.3

 

Tidtabellen kommer uppdateras med fler datum

*Information om det officiella betygsdatumet 31.12.2019

Du som vill utexamineras 31.12.2019 efter att du avlagt alla studier som krävs för kandidat-, magister- eller doktorsexamen ska lämna in elektroniska betygsansökan senast 31.12. Det officiella betygsdatumet är 31.12 men du får betyget i handen 27.2.2020.

Magister- och doktorsbetyg 31.12: Lämna in din doktorsbetygsansökan elektroniskt senast 31.12. Alla dina prestationer behöver inte vara registrerade i Weboodi vid betygsansökningstidpunkten men du måste ha slutfört alla kurser senast 31.12 om du vill ha 31.12 som ditt utexamineringsdatum. Ifall du ansökt om betyg 31.12 men någon studieprestation ännu avläggs i januari kommer det officiella betygsdatumet att vara 27.2.2020.

Endast i särskilda fall kan (preliminära) examensbetyg med officiellt betygsdatum 31.12 ges ut tidigare än 27.2. Sådana fall är t.ex. om du blivit villkorligt antagen till en universitetsutbildning som inleds våren 2020 som kräver att du lämnar in ett (preliminärt) examensbetyg. Dokument som bestyrker detta bör på begäran uppvisas. Ta i dessa fall kontakt med studievägledningen (studievagledare-hfors@hanken.fi) senast 15.11 för att gå igenom alla detaljer.

Under de festliga betygsutdelningarna gratulerar rektor/prorektor de nyutexaminerade och delar ut betygen och Ekonomföreningen Niord överräcker en ros och bjuder på ett glas mousserande vin. Du kan ta med gäster till den festliga betygsutdelningen. Vi önskar att du anmäler både ditt och dina gästers deltagande i betygsutdelningen (vi skickar dig en inbjudan till betygsutdelningen då samtligas utexaminering är bekräftad, vanligen 5-7 dagar före betygsdagen).

Du som får ditt betyg en betygsdag då det inte ordnas en festlig betygsutdelning kan avhämta ditt betyg från Studentservicen i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa enligt tidtabellen ovan, men du har även möjlighet att delta i den följande betygsutdelningen efter officiell betygsdag som ordnas på den egna studieorten. Det här förutsätter att du anmäler ditt deltagande i betygsutdelningen enligt anvisningarna du får till din e-post inför betygsdagen samt lämnar in ditt betyg på nytt minst en vecka före betygsutdelningen till Studentservice/studiebyrån i Vasa.  

Kandidatfest ordnas i januari (Helsingfors)/oktober (Vasa) för alla som fått kandidatexamen föregående kalenderår, och ekonombrevsutdelning för alla (Helsingfors och Vasa) som fått magisterexamen sedan den senaste ekonombrevsfesten. Ekonombrevsutdelningen ordnas i November i Helsingfors. Läs mer om examensfesterna här: https://www.hanken.fi/sv/studerande/studieadministration/studiernas-slutskede/examensfest

Vid frågor om betygsdagarna eller betygsutdelningarna, kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi (Helsingfors) eller studievagledare-vasa@hanken.fi (Vasa).