Tidtabell för utexaminering

Information om tidtabell för utexaminering.

På betygsdagarna skrivs kandidat-, magister- och doktorsbetyg ut. I tidtabellen nedan framgår bl.a. när du senast måste lämna in din magisteravhandling och betygsansökan för att kunna få ditt magisterbetyg utskrivet ett visst datum.

Lämna in ansökan om betyg senast angivet datum! Tidtabellerna för inlämning av avhandling och elektronisk betygsansökan måste utan undantag hållas. Din handledare har inte befogenhet att lova dig något annat. Om du missar en deadline flyttas ditt ärende i allmänhet automatiskt vidare till följande UR-möte eller betygsdag. Läs också anvisningarna om betygsdagarna och betygsutdelningarna längre ner på den här sidan.

Tidtabell för 2023

Lämna in elektronisk betygs-ansökan senast*

Slutför betygs-ansökan i Sisu senast

Officiell betygsdag

Festlig betygs-utdelning

Betyget kan avhämtas från Hanken enligt anvisningar i bekräftelse-
mejlet

To 12.1.2023

To 9.2.2023

Fr 27.1

 To 9.3.2023

Fr.o.m. 14.3

To 2.3

 To 9.3

To 30.3

 

To 30.3

To 30.3

 To 6.4

To 27.4 

 

To 27.4

To 27.4

Ti 2.5

To 18.5 

 

To 18.5

To 18.5

Ti 30.5

On 21.6 

On 21.6 (Bekräftas senare)

 

Må 31.7

Fr 1.9

Må 31.7**

Fr 22.9

 

To 21.9

Ti 3.10

To 19.10

 

To 19.10

To 19.10

Ti 31.10

To 16.11

 

To 16.11

To 16.11

To 30.11

Ti 19.12

 

Ti 19.12

 

Tidtabell för 2023

Inlämning av magister-avhandling

Lämna in elektronisk betygs-ansökan senast*

Utbildnings-rådets möte

Slutför betygs-ansökan i Sisu senast

Officiell betygsdag

Festlig betygs-utdelning

Betyget kan avhämtas från Hanken enligt anvisningar i bekräftelse-
mejlet

Lö 31.12.2022

To 12.1.2023

25-27.1.2023

 To 2.2.2023

Fr 27.1

 To 9.3.2023

Fr.o.m. 14.3

Ti 31.1

To 2.3

23-27.2

 To 9.3

To 30.3

 

To 30.3

Ti 28.2

To 30.3

29-31.3

 To 6.4

To 27.4 

 

To 27.4

Fr 31.3

To 27.4

26-28.4

Ti 2.5

To 18.5 

 

To 18.5

Sö 30.4

To 18.5

24-26.5

Ti 30.5

On 21.6 

On 21.6
(bekräftas senare)

 

On 31.5

Må 31.7

28-30.8

Fr 1.9

Må 31.7**
 

Fr 22.9

 

Må 31.7 **

Må 31.7

28-30.8

Fr 1.9

 Må 31.7.2023**
 

Fr 22.9

 

To 31.8

To 21.9

27-29.9

Ti 3.10

To 19.10

 

To 19.10

Lö 30.9

To 19.10

25-27.10 

Ti 31.10

To 16.11

 

To 16.11

Ti 31.10

To 16.11

22-24.11 

To 30.11

Ti 19.12

 

Ti 19.12

31.12.2023

 

..2024

Meddelas senare

Meddelas senare

 

 

Tidtabell för 2023 (preliminär)

Lämna in elektronisk
betygsansökan senast*

Officiell betygsdag

Festlig betygsutdelning

Betyget kan avhämtas från Hanken enligt anvisningar i bekräftelsemejlet

To 12.1.2023

Fr 27.1

 To 9.3.2023

Fr.o.m. 14.3

To 2.3

To 30.3

 

To 30.3

To 30.3

To 27.4 

 

To 27.4

To 27.4

To 18.5 

 

To 18.5

To 18.5

On 21.6 

On 21.6
(bekräftas senare)

 

Må 31.7

Må 31.7**

Fr 22.9

 

To 21.9

To 19.10

 

To 19.10

To 19.10

To 16.11

 

To 16.11

To 16.11

Ti 19.12

 

Ti 19.12

Under de festliga betygsutdelningarna gratulerar rektor/prorektor de nyutexaminerade och delar ut betygen. Du kan ta med gäster till den festliga betygsutdelningen. Vi önskar att du anmäler både ditt och dina gästers deltagande i betygsutdelningen (vi skickar dig en inbjudan till betygsutdelningen då samtligas utexaminering är bekräftad, vanligen 5-7 dagar före betygsdagen).

Du som får ditt betyg en betygsdag då det inte ordnas en festlig betygsutdelning kan avhämta ditt betyg från Studentservicen i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa enligt tidtabellen ovan, men du har även möjlighet att delta i den följande betygsutdelningen efter officiell betygsdag som ordnas på den egna studieorten. Det här förutsätter att du anmäler ditt deltagande i betygsutdelningen enligt anvisningarna du får till din e-post inför betygsdagen samt lämnar in ditt betyg på nytt minst en vecka före betygsutdelningen till Studentservice/studiebyrån i Vasa.

Kandidatfest har brukats ordnas årligen för dem som avlagt kandidatexamen och ekonombrevsutdelning för alla som fått magisterexamen sedan den senaste ekonombrevsutdelningen.Läs mer om examensfesterna.

Vid frågor om betygsdagarna eller betygsutdelningarna, kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi (Helsingfors) eller studievagledare-vasa@hanken.fi (Vasa).