Vaasa International Talents

woman with an umbrella
Vaasa International Talents är ett gemensamt program för högskoleinstitut i Vasa. Målet är att hjälpa internationella examenstuderande att bättre integreras i det finska arbetslivet. Vaasa International Talents erbjuder olika möjligheter för kompetensutveckling och för skapande av kontakter till arbetslivet i Vasaregionen. Som magisterstuderande på Hanken i Vasa är du välkommen att söka med i programmet. Information om nästa ansökningsperiod ges hösten 2023.

Vaasa International Talents – program för internationella examenstuderanden

Fem högskoleinstitut i Vasa (Vasa Universitet, VAMK Yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi Universitet och Hanken Svenska handelshögskolan) har gått ihop med syftet att underlätta internationella examensstuderandes möjlighet att integreras i det finska arbetslivet. Initiativet kallas Vaasa International Talents och finansieras av Vasa stad. Vaasa International Talents fungerar som en bro mellan internationella examenstuderande och arbetsgivare i regionen. 

Målet är att erbjuda alla deltagare i programmet olika möjligheter att utveckla deras färdigheter för det finska arbetslivet och skapa kontakter med lokala företag och andra aktörer. Uppsättningen av programmet kan variera för olika deltagare. 

Alla deltagare i programmet får i slutet ett certifikat på deras deltagande som kan användas som en framtida referens. 

Programmets struktur

Programmet består av tre olika fokusområden:

1. Kompetensutveckling - färdigheter för det finska arbetslivet

Denna del av programmet är gemensamt för alla deltagare:

  • Virtuella gästföreläsningar på olika ämnen
  • Tilldelade uppgifter, till exempel att skriva en arbetsansökan
  • Feedback från programmet på din arbetsansökan
  • Diskussioner baserade på din lärodagbok

2. Grupp- eller individuellt mentorskap

Detta erbjuds baserat på det indikerade behovet av de som deltar i programmet, så väl som utbudet av mentorer.

3. Kontakter till arbetslivet

Följande aktiviteter varierar från deltagare till deltagare enligt studerandes och representanterna från arbetslivets behov:

  • Praktikplatser och delvis finansiering för praktiken
  • Avhandlingsarbete
  • Jobbskuggning
  • Företagsbesök

Läs mera och ansök

Läs mera om Vaasa International Talents på hemsidan: www.vaasainternationaltalents.fi.

Information om nästa ansökningsperiod ges hösten 2023.

 

Vaasan yliopisto, VAMK, NOVIA, ÅA, Hanken, VaasaVasa, Talent Coastline, Vaasa International Talents