Ämnet logistik och samhällsansvar

hanken byggnad
Logistik och samhällsansvar kan väljas som huvudämne på magister- och doktorandnivå, samt som biämne på kandidat- och magistersnivå.

Studeranden som vill byta till huvudämnet logistik och samhällsansvar på magistersnivå torde ha 30 sp inom ämnet avklarade på kandidatnivå. Man kan också söka till Hankens svenskspråkiga magistersprogram med logistik och samhällsansvar som huvudämne, och fr.o.m. den nästa ansökningsrundan till inriktningen humanitär logistik inom det engelskspråkiga magistersprogrammet Business & Management. 

Vi hoppas förse dig som studerar hos oss med färdigheter och förmåga att handskas med företagens strategiska planering beträffande företagens samhällsansvar, internationalisering och logistikrelaterade frågeställningar.

Våra kärnområden är:

  • Supply chain management
  • Humanitär logistik
  • Ansvarsfull Supply chain management, inklusive cirkulär ekonomi och samhällsansvar

Vi uppmuntrar dig som studerar hos oss att skapa företagskontakter under din studietid, och att utföra beslutsinriktade arbeten, speciellt i det slutliga examensarbetet. Vi erbjuder interaktiv personlig handledning åt alla våra studerande.

Vi ansvarar även för Hankens tvärvetenskapliga studiehelhet i företagsansvar som studerande kan ta oberoende av huvudämne och få utskrivet på sitt avgångsbetyg.

Anna Aminoff
Biträdande professor, ämnesansvarig