e-Tentamen på Hanken

Läs alla instruktioner nedan! - innan du bokar tid för en e-tentamen som studerande, eller innan du skapar en e-tentamen som lärare. Lärarinstruktionerna är bakom login.

tentamina elektroniska tjänster nättjänster