Testamentsgåva

Önskar du efterlämna en gåva till Hanken kan du ange Hanken i ditt testamente.

En gåva av detta slag lämnar ett starkt intryck och främjar såväl framtida forskning och studieliv som utvecklingen av Hanken som en självständig, svenskspråkig och internationell handelshögskola.

Ta gärna kontakt om du har frågor kring testamentsgåvor:

Mira Aarnivuo, Chef för Alumnrelationer och Fundraising
mira.aarnivuo@hanken.fi
+358 (0)50 552 7271

Samling av människor på Hanken