Bilagor och motivationsbrev

På den här sidan finns detaljerad information om bilagor och motivationsbrevet för dig som ansöker till Hankens magisterutbildning på svenska våren 2020.

NOTERA!

Deadline för ansökan och bilagor samt ifyllt motivationsbrev är 1.4.2020 kl.15.00.

Lämna in din ansökan och bilagor via studieinfo.fi

BILAGOR

Alla bilagor laddas upp elektroniskt i PDF format i ansökningsblanketten på studieinfo.fi senast 1.4.2020 kl.15.00. 

Varje sökande ska inom ansökningstiden lämna in:

  1. Kopia på ditt betyg över den behörighetsgivande examen (alla sidor!)
  2. Studieutdrag över de studier som hör till din examen
  3. Studieutdrag över de minst 30 sp ekonomiska vetenskaper (ifall de inte finns på det studieutdrag som hör till din examen)
  4. Studieutdrag med tydligt utskrivet GPA (medeltal) alternativt separat intyg över GPA (utfärdat av högskolan)
  5. Eventuellt språkintyg
  6. Motivationsbrev & CV på svenska (CV är frivilligt) 

OBSERVERA! 

Ifall Hanken märker att någon bilaga saknas finns det möjlighet att komplettera ansökan till 8.4.2020 kl.15.00. Om någon bilaga saknas kontaktar vi dig via den e-postadress som du angivit i din ansökan.

Obligatoriskt motivationsbrev på svenska 

Gör såhär: 1) ladda ner mallen för motivationsbrevet. 2) Fyll i och ladda upp filen i ansökningsblanketten i studieinfo.fi.

 

OBSERVERA! 

Hanken varken läser eller behandlar motivationsbrev som skickats in på något annat än den föreskrivna sättet. 

VILLKORLIGT ANTAGNA 

Du som blir klar med din behörighetsgivande examen våren 2020 och blir villkorligt antagen ska skicka in ditt slutliga betyg, studieutdrag och GPA intyg till oss senast 31.7.2020 kl.15.00.

Lämna in alla bilagor samtidigt via denna länk https://forma.hanken.fi/lomakkeet/1395/lomake.html