Magisterstudier

auditorium
Hanken erbjuder magisterprogram i både humanitär logistik och logistik & samhällsansvar (eller LSA, eng. Supply Chain Management & Social Responsibility SCM & SR)

Logistik och samhällsansvar (eng. Supply Chain Management and Social Responsibility, SCM & SR) erbjuds vid Hanken både som ett bi- och huvudämne. Programmet SCM & SR går endast på svenska. SCM & SR som huvudämne liknar det i Humanitär logistik, förutom att fokus ligger mer på Supply Chains och hållbarhetsfrågor i allmänhet. SCM & SR kan även kombineras det med kurser från t.ex. humanitär logistik inom ramen för valfria studier. För att studera SCM&SR på magisternivå krävs 30 studiepoäng (ECTS) i ämnet från tidigare studier. Med detta huvudämne är det möjligt att läsa kurser både på engelska och svenska.

Alla program är tillgängliga för studenter från andra universitet än Hanken om antagningskriterierna uppfylls. Du kan även söka direkt till magisterprogrammet i logistik och samhällsansvar om du har avlagt en lämplig lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen och uppfyller de övriga antagningskriterierna.

Hanken erbjuder dessutom ett engelskspråkigt maigsterprogram i humanitär logistik. Under magisterstudier i humanitär logistik på Hanken får du distinkta konkurrensfördelar genom att tillämpa logistik och supply chain management koncept till den humanitära kontexten. Lärandet sker genom relevanta kurser, exempel från verkligheten från praktiserande humanitära logistiker och projekt med organisationer som Finlands Röda Kors och FN.

Magisterprogrammet i logistik & samhällsansvar på svenska

Information & exempel på kurser:

 • 120 studiepoäng, 2 års heltidsstudier
 • Språk: Svenska (kurser även på engelska)
 • Examen: Ekonomie magister 
 • Huvudämne: Logistik & samhällsansvar
 • Plats: Helsingfors

År I:

 • Supply Chain Risk & Resilience
 • Supply Chain Management
 • Supply Chain Strategy for Sustainability
 • Project Course in CSR and Humanitarian Logistics
 • Health Emergency Response and Medical Logistics
 • Emerging Issues and Challenges in SCM&SR

År II:

 • Magisteravhandligsseminariet
 • Organising for the SDGs Humanitarian Logistics (part I & part II)
 • Multivariate Data Analysis

Efter att ha tagit examen har du:

 • en stark grund i management med marknadsorienterat strategiskt tankesätt
 • vara utrustad med en mängd olika perspektiv på logistik, hantering av leveranskedjan och socialt ansvar
 • verktyg för att tillämpa självständigt och kritiskt tänkande i beslutsfattandet

Information om magisterprogrammet:

Utbildningens inriktning är humanitär logistik.

 • 120 studiepoäng, 2 års heltidsstudier
 • Språk: Engelska 
 • Examen: MSc in Economics and Business Administration
 • Plats: Helsingfors

Bekanta dig med kurser som kan tas inom huvudämnet humanitär logistik.