Utexaminering

Allt du behöver veta om slutskedet av studierna

När du avlagt alla studier som krävs för din examen ska du anhålla om examensbetyg. Du måste själv komma ihåg att anhålla om betyg, eftersom det inte sker automatiskt. Examensbetygen delas ut på särskilda betygsdagar - kom ihåg att ansöka i tid för att utexamineras när du planerat. Här kan du bekanta dig med tidtabellen för utexaminering.

Det ordnas även betygsutdelningar två gånger per år. I samband med utexamineringen får du information om vilken betygsutdelning du kan delta i.