Studiernas slutskede

Information om studiernas slutskede.

I slutskedet av dina studier på Hanken fokuserar du på din avhandling, och när du avlagt alla studier som krävs för din examen anhåller du om examensbetyg som du får på en betygsdag eller betygsutdelning. Därefter kan du som avlagt din magisterexamen fira den med en akademisk examensfest.

Före och strax efter utexaminering får du stöd i ditt steg ut i arbetslivet av Karriärtjänster.