Hankens partnerprogram

Hankens partnerprogram erbjuder möjligheter till långsiktigt samarbete och växelverkan mellan företag och högskolan för att förstärka och utveckla kontakterna till näringslivet.

Genom programmet strävar vi efter att sammankoppla högskolans kunskap och forskning samt studerandenas potential och energi med näringslivets erfarenhet och expertis.

Partnerföretagen erbjuds produkter och tjänster utgående från behovet hos partnern. Som partner får företagen tillgång till studentkontakter och rekryteringstjänster, kompetensutveckling för sin personal samt synlighet i Hankens kommunikationskanaler.

Genom Partnerprogrammet erbjuds våra partner följande tjänster:

  • Förstärkt arbetsgivarprofilering
  • Möjlighet att delta i evenemang riktade till studenter
  • Karriärservice med riktad rekryteringstjänst till studenter
  • Synlighet och exponering i Hankens olika kanaler
  • Kompetensutveckling och kontakt till Hankens undervisande och forskande personal 
  • Interaktion med Hankens nätverk
  • Koordinering av samarbetet och de olika tjänsterna genom en given kontaktperson

Kontakta gärna corporaterelations@hanken.fi för närmare information om olika samarbetsmöjligheter.

Läs mer om de olika kategorierna och bekanta dig med våra partnerföretag.

Partners

Branding partners