Livslångt lärande

Som Hankenalumn har du ypperliga möjligheter att hålla ditt kunnande à jour via Hanken.

Bild på pennor och ett block

Utöver alumnaktiviteterna kan Hanken erbjuda dig flera olika sätt att få tillgång till de senaste forskningsresultaten på Hanken. Som Hankenalumn är du en naturlig målgrupp för ny kunskap för oss samtidigt som du kan tillföra Hanken ovärderlig kunskap om praxis i affärslivet.

Det Hanken kan erbjuda dig finns sammanställt under nedanstånde rubriker. Via länkarna finner du mer information.

Program och fortbildning - längre och kortare kurser för alumner Opens in new window

Genom olika program och former av fortbildning kan du uppdatera det du lärt dig på Hanken och samtidigt bilda nätverk med andra professionella. Fortbildning ordnas både på Hanken i Helsingfors och i Vasa via Hanken & SSE Executive Education. Programmen och kurserna varierar både till längd och innehåll.

Fristående studier Opens in new window

Hanken erbjuder icke-examensstuderande många olika möjligheter att ta kurser på Hanken, från enstaka kurser till studiehelheter i olika ämnen. Vi erbjuder kurser på alla nivåer, både kurser för studerande vid andra universitet och kurser öppna för alla. 

MOOC:ar (Massive Open Online Course) Opens in new window

Hanken erbjuder MOOC:ar (Massive Open Online Course) – globalt tillgängliga kurser öppna för alla. Hankens kursutbud innefattar flera MOOC:ar i ämnen såsom tjänsteforskning, logistik och hållbar utveckling.

Forsknings- och kompetenscentren kopplar forskning och praxis Opens in new window

Hankens forsknings- och kompetenscentra koordinerar undervisning, främjar forskningsverksamheten och erbjuder mångsidiga informations- och fortbildningstjänster. Centren är knutna till institutionerna vid Hanken och arbetar också i nära kontakt med näringslivet.

Informationsservice - Hankens bibliotek till din tjänst Opens in new window

Hankens bibliotek erbjuder mycket mer än bara kurslitteratur. På samma sätt som hela samhället genomsyras av en kombination av traditionella och virtuella tjänster, är också vårt bibliotek numera en hybrid, bestående av traditionella tryckta boksamlingar, elektroniskt material och en studiemiljö som är både dynamisk och trådlös.